Ủ mật rỉ với vỏ đầu tôm làm thức ăn gia súc gia cầm