Nuôi Vịt Trên Khô Không Cần Nước Bơi Lội – Một Kỹ Thuật Mới