Cinque Terre

Tru Tiên

Tác giả :
Thể Loại : Tiểu Thuyết Trung Quốc
EPUB MOBI Đọc Online

Danh sách chương


 • Phần 1 – Chương 1 – Thanh vân
 • Chương 2 – Mê cục
 • Chương 3 – Hồng nguyện
 • Chương 4 – Kinh biến
 • Chương 5 – Nhập môn
 • Chương 6 – Bái sư
 • Chương 7 – Sơ sử (1)
 • Chương 8 – Truyền nghệ
 • Chương 9 – Phật và đạo
 • Chương 10 – U cốc
 • Chương 11 – Dị biến
 • Chương 12 – Trùng phùng
 • Chương 13 – Kỳ tài
 • Chương 14 – Thần nông
 • Chương 15 – Tư truyền
 • Chương 16 – Khu vật
 • Chương 17 – Phó hội
 • Chương 18 – Tương phùng
 • Chương 19 – Rút thăm
 • Chương 20 – Ma tung
 • Chương 21 – Đêm đen
 • Chương 22 – Tỉ thý
 • Chương 23 – Thần kiếm
 • Chương 24 – Bất ngờ
 • Chương 25 – Vận may
 • Chương 26 – Tự tôn
 • Chương 27 – Kiên trì
 • Chương 28 – Tú cường
 • Chương 29 – Kỳ thuật
 • Chương 30 – Hoài nghi
 • Chương 31 – Chính đạo
 • Chương 32 – Hạ sơn
 • Chương 33 – Vạn bức
 • Chương 34 – Cổ quật
 • Chương 35 – Yêu nhân
 • Chương 36 – Quái mục
 • Chương 37 – Tử linh uyên
 • Chương 38 – Thâm uyên (Vực sâu )
 • Chương 39 – Trùng phùng
 • Chương 40 – Hắc thủy huyền xà
 • Chương 41 – Tuyệt địa
 • Chương 42 – Tích huyết động
 • Chương 43 – Thiên thư
 • Chương 44 – Kim linh
 • Chương 45 – Đau thương
 • Chương 46 – Thoát nạn
 • Chương 47 – Văn sĩ
 • Chương 48 – Tiểu trấn
 • Chương 49 – Xem tướng
 • Chương 50 – Yêu hồ
 • Phần 2 – Chương 51 – Huyền hỏa giám
 • Chương 52 – Hắc thạch đông
 • Chương 53 – Hỏa long
 • Chương 54 – Dị thú
 • Chương 55 – Tử biệt
 • Chương 56 – Cộng tử
 • Chương 57 – Xương hợp thành
 • Chương 58 – Ra khơi
 • Chương 59 – Thương tâm
 • Chương 60 – Lệ khí
 • Chương 61 – Phong Vũ (Mưa gió )
 • Chương 62 – Cố nhân
 • Chương 63 – Ma giáo
 • Chương 64 – Quỷ vương
 • Chương 65 – Lo âu trong lòng
 • Chương 66 – Vãng sự
 • Chương 67 – Hấp huyết lão yêu
 • Chương 68 – Xích diễm
 • Chương 69 – Thanh long
 • Chương 70 – Vãng sự
 • Chương 71 – Phục kích
 • Chương 72 – Quỳ ngưu
 • Chương 73 – Tuyệt cảnh
 • Chương 74 – U cơ
 • Chương 75 – Mật mưu
 • Chương 76 – Tâm ý
 • Chương 77 – Mờ mịt
 • Chương 78 – Thẩm vấn
 • Chương 79 – Tiêu Tường
 • Chương 80 – Kế trong kế
 • Chương 81 – Tổ sư từ đường
 • Chương 82 – Cổ kiếm tru tiên
 • Chương 83 – Cựu nghiệt
 • Chương 84 – Huyết chú
 • Chương 85 – Thập niên
 • Chương 86 – Viễn hành
 • Chương 87 – Cự địa (Chốn cũ )
 • Chương 88 – Đại vương thôn
 • Chương 89 – Khán tương
 • Chương 90 – Tử trạch
 • Chương 91 – Hỏa nhân dã cẩu
 • Chương 92 – Đường lang
 • Chương 93 – Hoàng tước
 • Chương 94 – Mạt lộ
 • Chương 95 – Chướng khí
 • Chương 96 – Kì hoa
 • Chương 97 – Dạ đàm
 • Chương 98 – Cựu thời ý (Tình xưa nghĩa cũ )
 • Chương 99 – Điềm lạ
 • Phần 3 – Chương 100 – Cự thụ
 • Chương 101 – Cố nhân tình
 • Chương 102 – Huyền xà
 • Chương 103 – Hoàng Điểu
 • Chương 104 – Tiểu Hôi
 • Chương 105 – Ngư quái
 • Chương 106 – Vấn tấn
 • Chương 107 – Kiếm vũ
 • Chương 108 – Cổ miếu
 • Chương 109 – Ma trận
 • Chương 110 – Tiềm hành (Đột nhập )
 • Chương 111 – Huyền hỏa đàm
 • Chương 112 – Ám sát
 • Chương 113 – Dị thú
 • Chương 114 – Thiên hồ
 • Chương 115 – Bạch hồ
 • Chương 116 – Thoát khốn
 • Chương 117 – Hy vọng
 • Chương 118 – Thiên thủy trại
 • Chương 119 – Hàn dạ
 • Chương 120 – Thâm ngân
 • Chương 121 – Truy tung
 • Chương 122 – Thất Lý Đồng
 • Chương 123 – Liệt tửu (Rượu mạnh )
 • Chương 124 – Đàn tế
 • Chương 125 – Lê tộc
 • Chương 126 – Hắc hỏa
 • Chương 127 – Thương tâm
 • Chương 128
 • Chương 129 – Tâm ý
 • Chương 130 – Truy tung
 • Chương 131 – Truyền thuyết
 • Chương 132 – Quỷ lâm
 • Chương 133 – Quyết liệt
 • Chương 134 – Hung linh
 • Chương 135 – Phục sinh
 • Chương 136
 • Chương 137 – Dị thuật
 • Chương 138 – Chiêu hồn dẫn
 • Chương 139 – Thương tâm nhân
 • Chương 140 – Đồi hoang
 • Chương 141 – Ngẫu ngộ
 • Chương 142
 • Chương 143 – Mê võng
 • Chương 144 – Kiếp số
 • Chương 145 – Bất nguyện
 • Chương 146 – Ngẫu ngộ
 • Chương 147 – Tương kiến
 • Chương 148 – Độc kế
 • Chương 149 – Hội Minh
 • Phần 4 – Chương 150 – Nổi loạn
 • Chương 151 – Kịch độc
 • Chương 152 – Phong cuồng
 • Chương 153 – Luyện ngục
 • Chương 154 – Bất hiếu
 • Chương 155 – Dạ ẩm
 • Chương 156 – Cố cư
 • Chương 157 – Bái tế
 • Chương 158 – Dạ thám
 • Chương 159 – Quỷ đạo
 • Chương 160 – Bí mật
 • Chương 161 – Vùng vẫy
 • Chương 162 – Tịch mịch
 • Chương 163 – Ẩn giả
 • Chương 164 – Ám toán
 • Chương 165 – Ảo nguyệt
 • Chương 166 – Kịch đấu
 • Chương 167 – Cấm địa
 • Chương 168 – Trần duyên
 • Chương 169 – Xích diễm
 • Chương 170 – Quyết chiến
 • Chương 171 – Vu thuật
 • Chương 172 – Yêu thú
 • Chương 173 – Thần kiếm
 • Chương 174 – Tru tiên
 • Chương 175 – Phệ huyết
 • Chương 176 – Đào vong
 • Chương 177 – Hắc Y Nhân
 • Chương 178 – Thiện thất
 • Chương 179 – Tục thế phật đường
 • Chương 180 – Khổ hải nan độ
 • Chương 181 – Tội nghiệt
 • Chương 182 – Hóa giải
 • Chương 183 – Âm mai
 • Chương 184 – Vô đạo ngọc bích
 • Chương 185 – Thiên hình
 • Chương 186 – Nan độ
 • Chương 187 – Mật lệnh
 • Chương 188 – Phong cẩu
 • Chương 189 – Thu hồn
 • Chương 190 – Quỷ đạo
 • Chương 191 – Kinh hiện
 • Chương 192 – Máu tươi
 • Chương 193 – Dị dạng
 • Chương 194 – Tiết mật
 • Chương 195 – Ám thương
 • Chương 196 – Quyết định
 • Chương 197 – Dấu chân
 • Chương 198 – Chốn cũ
 • Chương 199 – Công đức
 • Phần 5 – Chương 200 – Chân thứ
 • Chương 201 – Mê cục
 • Chương 202 – Vết thương lòng
 • Chương 203 – Hắc bức
 • Chương 204 – Dị nhân
 • Chương 205 – Thiên hồ
 • Chương 206 – Thần bí nhân
 • Chương 207 – Trùng phùng
 • Chương 208 – Đoạn kiếm
 • Chương 209 – Tâm cơ
 • Chương 210 – Ma thú
 • Chương 211 – Truy trục
 • Chương 212 – Khủng bố
 • Chương 213 – Bát hoang hỏa long
 • Chương 214 – Mạt phật
 • Chương 215 – Ôm ấp
 • Chương 216 – Thâm tâm
 • Chương 217 – Tâm ma
 • Chương 218 – Bí mật
 • Chương 219 – Thí sư
 • Chương 220 – Huyết trận
 • Chương 221 – Cố hương
 • Chương 222 – Ám toán
 • Chương 223 – Hèn hạ
 • Chương 224 – Hội tụ
 • Chương 225 – Hội tụ
 • Chương 226 – Tâm ý
 • Chương 227 – Trùng phùng
 • Chương 228 – Tru tâm
 • Chương 229 – Tử biệt
 • Chương 230 – Vết thương
 • Chương 231 – Về nhà
 • Chương 232 – Thân nhân
 • Chương 233 – Huyết triệu
 • Chương 234 – Tuyệt vọng
 • Chương 235 – Không hối hận
 • Chương 236 – Nghi hoặc
 • Chương 237 – Sát ý
 • Chương 238 – Bi ai
 • Chương 239 – Ly biệt
 • Chương 240 – Âm mưu
 • Chương 241 – Phổ đức
 • Chương 242 – Dị bảo
 • Chương 243 – Khủng bố
 • Chương 244 – Huy vọng
 • Chương 245 – Càn khôn tỏa
 • Chương 246 – Nại hà
 • Chương 247 – Tinh bàn
 • Chương 248 – Đợi chờ
 • Chương 249 – Ám đấu
 • Chương 250 – Hung hầu
 • Chương 251 – Yêu vật
 • Chương 252 – Tử biệt
 • Chương 253 – Nương dựa
 • Chương 254 – Linh vị
 • Chương 255 – Triệu hoán
 • Chương 256 – Thiên đạo
 • Chương 257 – Tru tiên
 • Chương kết – Vĩ thanh
 • Câu chuyện này, bắt đầu từ “Thanh Vân Môn”. Trương Tiểu Phàm, nhân vật chính, là một thiếu niên bình thường, nhưng vận mệnh đã cợt đùa với hắn không chỉ một lần… Ý nghĩa duy nhất giúp hắn tồn tại là tình yêu, tình yêu là tấm phao cứu mệnh, là tín ngưỡng và tôn giáo duy nhất của đời hắn. Qua sự vật vã của Trương Tiểu Phàm, mới thấy sự trưởng thành của một người đàn ông gian nan biết bao. “Tru Tiên” thực chất là một bộ tiểu thuyết nói về sự trưởng thành, nói về tình cảm. Soi vào số phận Trương Tiểu Phàm, ta tìm thấy phần nào đó số phận riêng ta…

  Có thể bạn thích sách  Sống