Cinque Terre

Tiếu Ngạo Giang Hồ

Tác giả :
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
EPUB MOBI Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 1 – Mở đầu
 • Chương 2 – Trong tửu quán phát sinh án mạng
 • Chương 3 – Lâm Chấn Nam thử tài con trẻ
 • Chương 4 – Phước Oai tiêu cục phát sinh biến cố
 • Chương 5 – Những trò biến ảo trong quán rượu
 • Chương 6 – Hai chục tiêu đầu uổng mạng theo
 • Chương 7 – Cái chết bí ẩn của Hoa Tiên sinh
 • Chương 8 – Lâm Chấn Nam khám phá tồi tâm chưởng
 • Chương 9 – Cuộc tỷ đấu giữa phe Thanh Thành và Tiêu Cục
 • Chương 10 – Trong Phạn Điếm thiếu nữ ra oai
 • Chương 11 – Hào kiệt ngang nhiên uống rượu độc
 • Chương 12 – Tìm song thân hào kiệt lên đường
 • Chương 13 – Cuộc do thám phân cục Trường Sa
 • Chương 14 – Nguyên nhân cuộc rút lui của Lưu Chính Phong
 • Chương 15 – Cô gái bán rượu lại xuất hiện
 • Chương 16 – Những mẩu chuyện giữa bọn đầu đệ phái Hoa Sơn
 • Chương 17 – Phái Thanh Thành luyện kiếm đêm ngày
 • Chương 18 – Tịch tà kiếm đả bại trường thanh
 • Chương 19 – Dư Thương Hải mưu đồ đại sự
 • Chương 20 – Trong quán trà, chạm trán cao nhân
 • Chương 21 – Vạn lý độc hành Điền Bá Quang
 • Chương 22 – Bên bờ suối Nghi Lâm gặp nạn
 • Chương 23 – Lệnh Hồ Xung giải cứu Ni cô
 • Chương 24 – Điền Bá Quang trổ tài thần võ
 • Chương 25 – Lệnh Hồ Xung dùng trí khích Điền Bá Quang
 • Chương 26 – La Nhân Kiệt thủ đoạn đê hèn
 • Chương 27 – Trong Lưu phủ, dị nhân xuất hiện
 • Chương 28 – Tiểu Cô Nương mạt sát Dư Thương Hải
 • Chương 29 – Khúc Phi Yến xin thuốc cứu người
 • Chương 30 – Người bị thương đó là ai?
 • Chương 31 – Kiếm ni cô quần hùng vào kỹ viện
 • Chương 32 – Gặp nguy nan hào kiệt khuất thân
 • Chương 33 – Hỗn Nguyên Công giải cứu Thiếu Tiêu Đầu
 • Chương 34 – Cô gái bán rượu lại xuất hiện
 • Chương 35 – Nghe chuyện Linh San, tiểu Ni đau lòng
 • Chương 36 – Nỗi lòng bí ẩn của ni cô
 • Chương 37 – Niệm Bồ tát giải nạn ân nhân
 • Chương 38 – Lưu Chính Phong thụ chức triều đình
 • Chương 39 – Bọn Tung Sơn uy hiếp Lưu gia
 • Chương 40 – Lưu Chính Phong kết bạn Tà ma
 • Chương 41 – Vì bạn vàng toàn gia mắc nạn
 • Chương 42 – Khúc Tiếu Ngạo từ đây bặt tiếng
 • Chương 43 – Sợ lộ chuyện Phí Bân hạ sát thủ
 • Chương 44 – Sắp chết mà vẫn còn mê nhạc điệu
 • Chương 45 – Lâm Chấn Nam ủy thác di ngôn
 • Chương 46 – Lệnh Hồ Xung trổ lài miệng lưỡi
 • Chương 47 – Vô song vô đối ninh thị nhất kiếm
 • Chương 48 – Ngọc Nữ phong, Hồ Xung xám hối
 • Chương 49 – Sư huynh, sư muội chan chứa thâm tình
 • Chương 50 – Hất bảo kiếm, Hồ Xung hối hận
 • Chương 51 – Những bộ xương khô trong mật động
 • Chương 52 – Lâm Bình Chi đả bại Lục Hầu Nhi
 • Chương 53 – Nhớ sư muội, Hồ Xung lâm bệnh
 • Chương 54 – Lệnh Hồ Xung luyện võ trừ gian
 • Chương 55 – Lệnh Hồ Xung đoạt kiếm Sư nương
 • Chương 56 – Điền Bá Quang xuất hiện đột ngột
 • Chương 57 – Thua võ công trổ tài miệng lưỡi
 • Chương 58 – Lệnh Hồ Xung dùng kế hoãn binh
 • Chương 59 – Lênh Hồ Xung mấy lần bại trận
 • Chương 60 – Phong Thanh Dương Chỉ luyện kiếm pháp
 • Chương 61 – Hồ Xung luyện Độc Cô Cửu Kiếm
 • Chương 62 – Điền Bá Quang thua trận bỏ đi
 • Chương 63 – Núi Hoa Sơn phát sinh biến cố
 • Chương 64 – Hồ Xung dùng trí khích quái nhân
 • Chương 65 – Cuộc tranh luận giữa hai phe kiếm, khí
 • Chương 66 – Lục Tiên xé xác Thành Bất Ưu
 • Chương 67 – Hồ Xung khốn đốn vì trị thương
 • Chương 68 – Di ngôn huyền bí đoán không ra
 • Chương 69 – Sợ Lục Tiên, thầy trò nánh nạn
 • Chương 70 – Rời tiểu xá gặp Điền Bá Quang
 • Chương 71 – Khi Lâm Tử nắm tay kết bạn
 • Chương 72 – Trị nội thương, Bất Giới ra tay
 • Chương 73 – Lục Hầu Nhi thọ tử bất ngoqf
 • Chương 74 – Bọn che mặt lăng nhục phái Hoa Sơn
 • Chương 75 – Giữu thanh danh, Hồ Xung liều mạng
 • Chương 76 – Nhờ Cửu kiếm, Hồ Xung thắng địch
 • Chương 77 – Nhạc Bất Quần hoài nghi đệ tử
 • Chương 78 – Kim đao vô địch Vương Nguyên Bá
 • Chương 79 – Lệnh Hồ Xung thóa mạ vương gia
 • Chương 80 – Gặp cơ duyên, Nhạc Phổ tặng Kỳ duyên
 • Chương 81 – Đau lòng thay kẻ ở người đi
 • Chương 82 – Sát nhân danh y Bình Nhất Chỉ
 • Chương 83 – Bách phát đồng tử nhâm vô cương
 • Chương 84 – Bình Nhất Chỉ cũng đành thất thủ
 • Chương 85 – Càng say ta phải biết cho đủ điều
 • Chương 86 – Tổ Thiên Thu trộm thuốc cứu người
 • Chương 87 – Đồi trai gái bị cướp giữa đêm khuya
 • Chương 88 – Hoàng Hà quái khách bắt Lệnh Hồ Xung
 • Chương 89 – Cắt máu chữa người, Lệnh Hồ Xung kiệt lực
 • Chương 90 – Hán Tử cầm cờ trắng là ai?
 • Chương 91 – Ngũ Tiên giáo xuất hiện trên sông
 • Chương 92 – Phép chữa bệnh kỳ của cô gái Miêu
 • Chương 93 – Khéo phỉnh phờ thoát nạn tan thây
 • Chương 94 – “Tịch tà kiếm phổ ” lạc vào tay ai?
 • Chương 95 – Gò Ngũ Bảo, Quần hảo tụ hội
 • Chương 96 – Chữa người không hỏi tự giết mình
 • Chương 97 – Cứu ân nhân, hào kiệt ra oai
 • Chương 98 – Nữ dị nhân nhiều phương thuốc lạ
 • Chương 99 – Nữ dị nhân tỷ đấu Phương Sinh
 • Chương 100 – Nữ dị nhân là trang tuyệt sắc
 • Chương 101 – Nuôi hào kiệt, giai nhân bắt ếch
 • Chương 102 – Thánh Cô ra lệnh giết người yêu
 • Chương 103 – Xót người yêu tỏ dạ quan hoài
 • Chương 104 – Lão cao gầy mặc áo bạch bào
 • Chương 105 – Lệnh Hồ Xung đả bại Tang Nhất Đạo Nhân
 • Chương 106 – Xót hào kiệt, dốc lòng giải cứu
 • Chương 107 – Tiếng rú thê thảm chìm sâu đáy vực
 • Chương 108 – Hấp công nhập địa tiểu pháp
 • Chương 109 – Muốn vào trang, trổ tài miệng lưỡi
 • Chương 110 – Huyền Thiên Chỉ biến nước thành băng
 • Chương 111 – Hướng Vấn Thiên khoe tài của bạn
 • Chương 112 – Lệnh Hồ Xung đả bại Đinh Kiên và Tứ Trang Chúa
 • Chương 113 – Ngốc Bút Ông và Hắc Bạch Tử cũng thua luôn
 • Chương 114 – Đại Trang Chúa cũng chịu thất bại
 • Chương 115 – Giang Nam tứ hữu cử người tái đấu
 • Chương 116 – Xuống đường hầm, hào kiệt nghi ngờ
 • Chương 117 – Lệnh Hồ Xung đề nghị thả tù nhân
 • Chương 118 – Cuộc đấu kiếm giữa Hồ Xung và Lão Nhậm
 • Chương 119 – Chốn Hắc lao, dào dat sóng lòng
 • Chương 120 – Nghĩ thâm mưu gạt kẻ thâm mưu
 • Chương 121 – Lệnh Hồ Xung tính kế lừa địch
 • Chương 122 – Thoát lao tù, muốn cứu ân nhân
 • Chương 123 – Lệnh Hồ Xung do thám Mai Trang`
 • Chương 124 – Đầu hàng phải uống não thần đan
 • Chương 124 – Đầu hàng phải uống não thần đan
 • Chương 125 – Trả bản đàn, Chung Công tự vận
 • Chương 126 – Tiên Hà Lĩnh chạm trán tà ma
 • Chương 127 – Tiên Hà Lĩnh chạm trán tà ma 2
 • Chương 128 – Giả say sưa cản lối bọn Hằng Sơn
 • Chương 129 – Trong hẻm núi, phái Hằng Sơn bị khốn
 • Chương 130 – Mượn bồ câu, Định Tĩnh đưa thơ
 • Chương 131 – Trại 28, Quần Ni mất tích
 • Chương 132 – Bọn Tung Sơn tính bài giậu đổ bìm leo
 • Chương 133 – Lệnh Hồ Xung giải cứu Nghi Lâm
 • Chương 134 – Thấy giày mũ biết đường theo lối
 • Chương 135 – Lâm Bình Chi và Nhạc Linh San lại xuất hiện
 • Chương 136 – Phải chăng Kiếm phổ chép vào cà sa?
 • Chương 137 – Hối lỗi mình, hào kiệt than thân
 • Chương 138 – Lập kiếm trận bao vây phường giảo quyệt
 • Chương 139 – Bênh hào kiệt xỉ mạ Bất Quần
 • Chương 140 – Tịch Tà Kiếm Phổ lại mất tích
 • Chương 141 – Vì chua ngoa, thiếu nữ bị thương
 • Chương 142 – Phái Tung Sơn bại lộ âm mưu
 • Chương 143 – Toan đục thuyền, Song phi ngư bị bắt
 • Chương 144 – Nỗi lòng đau khổ của Nghi Lâm
 • Chương 145 – Mạc Đại Tiên sinh cảm người nghĩa hiệp
 • Chương 145 – Mạc Đại Tiên sinh cảm người nghĩa hiệp
 • Chương 146 – Hoàng Khảo Bình quần hào tụ hội
 • Chương 147 – Đón Thánh Cô, cờ mở trống rong
 • Chương 148 – Anh hùng mới biết tài Hào kiệt
 • Chương 149 – Vì mạo hiểm, Lệnh Hồ Xung thủ thắng
 • Chương 150 – Xót Sư thái, Hào kiệt khóc ròng
 • Chương 151 – Núi Thiếu Thất, quần hùng bị hãm
 • Chương 152 – Toan thoát hiểm, quần hùng thất bại
 • Chương 153 – Thấy đường hầm, quần hùng thoát hiểm
 • Chương 154 – Cuộc khẩu chiến giữa hai phe chính tà
 • Chương 155 – Ai đáng phục, ai không đáng phục
 • Chươg 156 – Nhậm Ngã Hành đả bại Phương Chứng
 • Chương 157 – Lệnh Hồ Xung bại lộ hành tung
 • Chương 158 – Quyết thắng đồ nhi, tiên sinh thẹn mặt
 • Chương 159 – Nhậm tiểu thư kể lể khúc nôi
 • Chương 160 – Biểu diễn kinh hồn trên đất tuyết
 • Chương 161 – Bọn Ác nhân bắn tên giết ngựa
 • Chương 162 – Hai phen cự tuyệt vào Ma giáo
 • Chương 163 – Lệnh Hồ Xung tiếp Nhiệm Chưởng Môn
 • Chương 164 – Lễ mừng trọng hậu của Đông Phương Bất Bại
 • Chương 165 – Phái Hằng Sơn thu nạp nam đồ
 • Chương 166 – Chùa Huyền không hội tụ tay ba
 • Chương 167 – Những mưu sâu của Nhạc Bất Quần
 • Chương 168 – Trên cầu treo, hào kiệt lâm nguy
 • Chương 169 – Nhậm, Hướng hai người lại xuất hiện
 • Chương 170 – Đoàn người giả dạng lên Hắc Mộc Nhai
 • Chương 171 – Đông Phương Bất Bại đi đâu mất?
 • Chương 172 – Đông Phương Bất Bại phải chăng là đàn bà?
 • Chương 173 – Đông Phương Bất Bại một người chọi bốn
 • Chương 174 – Thầy trò bỉ ổi, Hào kiệt than thầm
 • Chương 175 – Quần hùng ra đi một cách đột ngột
 • Chương 176 -Bất giới Hòa Thượng lại xuất hiện
 • Chương 178 – Phong Thiền Đài tụ hội Quần hùng
 • Chương 177 – Bởi tương tư mặt võ mình gầy
 • Chương 179 – Chống Thiên Môn, Ngọc Cơ phản nghịch
 • Chương 180 – Đào Cốc Lục Tiên nhục mạ Tả Lãnh Thiền
 • Chương 181 – Đào Cốc Lục Tiên đề nghị tùm lum
 • Chương 182 – Bị đuối lí, Ngọc Cơ nổi nóng
 • Chương 183 – Đào Cốc Lục Tiên đề cử Lệnh Hồ Xung
 • Chương 184 – Nhạc Linh San đả bại cao thủ Thái Sơn và Hành sơn
 • Chương 185 – Nhạc Linh San tỷ kiếm với Lệnh Hồ Xung
 • Chương 186 – Mười ba chiêu kiếm phái tung sơn
 • Chương 187 – Ghét gian manh, thiếu phụ trổ tài
 • Chương 188 – Cuộc tỷ đấu giữa Nhạc Bất Quần và Tả Lãnh Thiền
 • Chương 189 – Nhạc Bất Quần đoạt chức Chưởng môn
 • Chương 190 – Lâm Bình Chi nhục mạ Dư Thương Hải
 • Chương 191 – Lâm Bình CHi tái chiến Dư Thương Hải
 • Chương 192 – Nhạc Linh San chán ngấy chàng bạc hãnh
 • Chương 192 – Nhạc Linh San chán ngấy chàng bạc hãnh
 • Chương 193 – Lâm Bình Chi đại chiến Mộc Cao Phong
 • Chương 194 – Lâm Bình Chi nhục mạ hiền thê
 • Chương 195 – Giả nhà nông theo dõi bọn Lâm, Nhạc
 • Chương 196 – Những mẩu chuyện bí ẩn về Tich Tà Kiếm Phổ
 • Chương 197 – Lâm Bình Chi thổ lộ ân tình
 • Chương 198 – Phái Thanh Thành quyết chí rửa hờn
 • Chương 199 – Lao Đức Nặc thuyết phục Lâm Bình Chi
 • Chương 200 – Trong rừng sâu, cầm sắt hài hòa
 • Chương 201 – Bọn Ma giáo lo mưu bắt địch
 • Chương 202 – Đấu tịch tà, Độc Cô Thủ thắng
 • Chương 203 – Nhạc Bất Quần phải uống thần đan
 • Chương 204 – Trong khách điếm vắng nghe tin dữ
 • Chương 205 – Lệnh Hồ Xung do thám bọn ma đầu
 • Chương 206 – Tiểu Ni Cô thổ lộ tâm tình
 • Chương 207 – Ngỡ bóng ma, hào kiệt kinh hồn
 • Chương 208 – Linh Quy Các, hào kiệt thụ hình
 • Chương 209 – Kịch câm đạo diễn rất hào hùng
 • Chương 210 – Bọn Ác ôn đột nhập LInh Quy Các
 • Chương 211 – Ham kiếm phổ, Ác Ôn bỏ mạng
 • Chương 212 – Lệnh Hồ Xung bày kế giúp Bất Giới
 • Chương 213 – Trong hậu động, quần hùng coi kiếm
 • Chương 214 – Lênh Hồ Xung lạc mất người yêu
 • Chương 215 – Trong hậu động, quần hùng bị nạn
 • Chương 216 – Thoát khỏi hang hùm lại gặp ác ôn
 • Chương 217 – Điền Bá Quang cũng có biệt tài
 • Chương 218 – Triều Dương Phong đại hội quần hùng
 • Chương 219 – Cuộc ra mắt của Triều Dương thần giáo
 • Chương 220 – Lệnh Hồ Xung từ biệt người yêu
 • Chương 221 – Lệnh Hồ Xung rèn luyện nội công
 • Chương 222 – Xung Hư đạo trưởng thiết kế cư địch
 • Chương 223 – Người trong kiệu sao không xuất hiện
 • Chương 224 – Triều Dương Giáo chủ bây giờ là ai?
 • Chương 225 – Khúc tiếu ngạo giang hồ lại cất lên (Hết )
 • Hai sư huynh sư đệ Hành sơn, Mặc Ðại và Lưu Chính Phong cùng vang danh với kiếm …. nhưng cũng không ai nhường ai trong tiếng đàn .. . người thì … tiếng đàn cao lanh lảnh oai hùng … người thì .. trầm lắng như dứt như không … Để rồi cả hai phải đối diện nhau trong tư thế … chính … tà ! Đàn cũng có chính – tà sao ? Ai đặt ra nốt Giốc , nốt Thương , nốt Vũ là chính … ai đặt ra Cung ra Chủy là tà … ! Tiêu tương dạ vũ !! Mưa đêm ! Lầu vắng ! Đàn tội tình gì mà phải phân chia … chính tà ? Ðàn của Lưu Chính Phong đành phải đi tìm tiếng sáo của Khúc Dương trưởng lão Ma Giáo, tạo thành một bi hùng kịch cho võ lâm. Lệnh Hồ đại ca ơi ! Người không hề biết mảy may về âm nhạc, nhưng người đã mang khúc “chính tà” này đi tấu cho cả võ lâm nghe, đã làm Bắc đẩu võ lâm chau mày, đã làm Minh chủ Ngũ Nhạc lao đao, đã làm vị “giang hồ trường trị” ngã gục, và đã đưa người chính kẻ tà phải chau mày hổ thẹn. Xin mời các cao thủ bước vào để cùng nhau tấu khúc “tiếu ngạo giang hồ”.