Cinque Terre

Thần, Người Và Đất Việt

Tác giả :
Thể Loại : Lịch Sử - Chính Trị
EPUB MOBI PDF Đọc Online

Danh sách chương


 • Đôi Lời Phân Trần
 • Lời Giới Thiệu : Đào Hùng
 • Lời Giới Thiệu : Giáo sư Nguyễn Thế Anh
 • Chương I: Khía Cạnh Đời Sống Tinh Thần Việt Và Các Tài Liệu
 • I. Thần Linh Việt Trong Sách Vở Và Archeo-Culture
 • II. Từ Sử Sách, Nhìn Khía Cạnh Thích Nghi Văn Hoá
 • III. Khảo Cổ Học Và Mức Độ Phát Hiện Thêm Nét Siêu Nhiên Ẩn Giấu
 • Chương II: Các Hệ Thống Thần Linh Bản Địa Việt Cổ
 • I. Nhiên Thần: Các Thần Cây Đá
 • II. Nhiên Thần: Các Thần Sông Nước
 • III. Các Nhân Thần Sơ Khai
 • Chương III: Những Chuyển Biến Về Quan Niệm Thần Linh Trong Thời Bắc Thuộc
 • I. Việt Cổ Và Trung Quốc: Vấn Đề Tác Động Lịch Sử Và Văn Hoá
 • II. Sự Hội Nhập Qua Các Dòng Tôn Giáo
 • III. Thổ Thần Và Phúc Thần: Sự Nâng Cấp Của Thần Địa Phương Theo Với Đà Phát Triển Xã Hội
 • Chương IV: Các Thế Kỉ Độc Lập Buổi Đầu (Thế Kỉ X – XIV) Và Sự Kiến Tạo Một Hệ Thống Thần Linh Trung Ương
 • I. Các Biến Động Lịch Sử Và Ý Thức Hệ
 • II. Sự Nâng Cấp Của Thần Linh Địa Phương Chuyển Về Trung Ương Theo Yêu Cầu Tổ Chức Quyền Bính Của Nhà Lí
 • III. Hình Ảnh Thần Linh Lí, Trần Bên Ngoài Khuôn Mẫu Của Nho Thần
 • IV. Lễ Tiết Và Các Phương Cách Tương Thông Thần – Người
 • Chương V: Hệ Thống Hùng Vương
 • I. Sự Bất Toàn Của Tập Họp Thần Linh Nhà Nước Lí Trần Trước Sự Định Hình Quốc Gia Dân Tộc Tăng Dần Cường Độ
 • II. Sự Phồn Tạp Của Các Dâm Từ Chịu Ẩn Nhẫn
 • III. Hùng Vương, Hồi Quang Của Lịch Sử Vọng Vào Dân Chúng Kết Tập Thành Ý Thức
 • IV. Hùng Vương Vào Chính Sử Và Quy Tụ Thần Linh
 • Chương VI: Hệ Thống Thần Địa Phương Mới: Thành Hoàng Làng
 • I. Một Chỗ Trú Của Thần Linh Nấp Bóng Phật Giáo
 • II. Quyết Định Năm 1496 Và Tập Họp Thành Hoàng Nhiều Nguồn Gốc
 • III. Đình Làng Và Lệ Làng
 • IV. Hèm Và Tâm Thức Nông Dân Đại Việt
 • Chương VII: Những Chân Trời Mới Cho Thần Linh Đại Việt
 • I. Người Và Thần Chiêm Thành Trên Đất Đại Việt
 • II. Hệ Thống Thần Linh Biển
 • III. Phật Bà Quan Âm Và Các Nữ Thần
 • IV. Tam Giáo Việt Và Thần Linh
 • V. Các Phái Đạo Nội Kết Tập Và Phát Triển
 • Chương VIII: Sự Phối Hợp Thần Linh Ở Đàng Trong
 • I. Vị Trí Đàng Trong Trong Sự Bành Trướng Về Nam Của Người Việt
 • II. Quan Niệm Mới Về Quyền Lực: Tính Cách Thần Linh Của Người Chủ Tể Đàng Trong
 • III. Đền Miếu Và Bumông
 • IV. Sự Thể Chế Hoá Việc Thờ Cúng Thần Linh Của Nhà Nguyễn
 • Chương IX: Thần Linh Địa Phương Việt Nam Đi Vào Thời Giao Lưu Cận Hiện Đại
 • I. Sự Sa Sút Của Một Tập Họp Thần Linh Theo Với Một Triều Đại Suy Tàn
 • II. Uy Thế Của Thần Linh Liên Khu Vực Trong Tình Hình Đổ Vỡ Quyền Uy Nhà Nguyễn
 • III. Một Quyền Lực Tranh Chấp Với Thành Hoàng Của Hoàng Đế
 • IV. Một Phúc Thần Được Dân Chúng Ưa Chuộng Hơn Thành Hoàng Của Hoàng Đế: Ông Thổ Địa
 • V. Các Ông Thần Bình Dân Trung Quốc Cận Đại Trên Đà Việt Hoá
 • Chương X: Chiều Hướng Và Những Kết Quả Tập Họp Thần Linh Mới
 • I. Khủng Hoảng: Đối Nghịch Và Hội Tụ
 • II. Bửu Sơn Kì Hương, Khởi Đầu Của Dòng Tiên Tri Nam Kì
 • III. Những Dòng Tiên Tri Tản Mạn: Các Ông Đạo
 • IV. Sự Hội Tụ Của Các Dòng Tiên Tri: Các Giáo Phái
 • Chương XI: Sức Nặng Của Thần Linh Hết Được Phong Cấp
 • Thư Mục
 • Sách Dẫn
 • Điểm Sách
 • “Người ta chỉ có thể thay đổi chứ không thể hủy thần linh…”

  Không chỉ là một công trình quan trọng nghiên cứu cách thức suy nghĩ và ứng xử của người Việt trong đời sống tâm linh, “Thần, người và đất Việt” còn là một bức tranh đa sắc về các hệ thống thần linh Việt; mỗi trang trong sách như một mảng màu miêu tả những biến chuyển văn hóa ẩn sâu dưới lớp hỗn độn của thần thoại, huyền sử và tín ngưỡng.

  Từng gương mặt nhiên thần rũ bỏ vàng son tô vẽ, trở lại nét nguyên sơ trong sự vọng tưởng về văn hóa bản địa linh thiêng.

  Hiểu rằng thẳm sâu trong tâm thức người Việt luôn có một quan niệm về sự tồn tại thế giới siêu nhiên, ‘Thần, người và đất Việt’ đã không dừng lại ở những khảo sát hệ thống thần linh thủa sơ khai, mà còn đặt những bước đi đầu tiên trong việc làm sáng tỏ chiều hướng kết tập thần linh mới.

  Có thể bạn thích sách  Sự Khủng Hoảng Của Hồi Giáo