Cinque Terre

Phi Thăng Chi Hậu

Tác giả :
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 1: Phi thăng chi tế, mộng tỉnh chi thì
 • Chương 2: Nhân tộc thánh địa
 • Chương 3: Ý niệm kiếm thể đại pháp
 • Chương 4: Thái cổ hiệp nghị
 • Chương 5: Chí tôn yết ngữ
 • Chương 6: Huyền minh quyển
 • Chương 7: Thần vực
 • Chương 8: Ẩn cốc
 • Chương 9: Ẩn cốc tu hành giả
 • Chương 10: Bất tốc chi khách
 • Chương 11: Điêu linh yêu thú
 • Chương 12: Oan gia lộ trách
 • Chương 13: Tà đạo thánh địa u minh phong
 • Chương 14: Địa ma kiếm
 • Chương 15: Phá diệt đạo chủ
 • Chương 16: Hư không phá diệt điện
 • Chương 17: Bất phá bất lập, phá nhi lập hậu
 • Chương 18: Quán đỉnh, bách vạn niên công lực
 • Chương 19: Đao vực tuần la sứ
 • Chương 20: Tây Môn Y Bắc
 • Chương 21: Nhất chiêu, nhất kiếm
 • Chương 22: Liễu Nhứ Tùy Phong thân pháp
 • Chương 23: Đại tự tại bất động căn bổn ấn
 • Chương 24: Nam thăng bắc đẩu kiếm phái
 • Chương 25: Tranh đoạt
 • Chương 26: Vong ngã sát cảnh
 • Chương 27: Đốn ngộ
 • Chương 28: Thiên Ma kiếm
 • Chương 29: Tự sang đao pháp, tả đạo!
 • Chương 30: Đệ Ngũ Kiếm Đảm
 • Chương 31: Kiếm Đảm nhận chủ
 • Chương 32: Mục tí dục liệt
 • Chương 33: Đao vực dương kiếm
 • Chương 34: Danh động thiên hạ
 • Chương 35: Linh hồn đích kinh quý
 • Chương 36: Ma thần điêu tượng
 • Chương 37: Hựu nhất cá biến dị giả
 • Chương 38: Chấn hám đích địa hạ mộ huyệt
 • Chương 39: Cường đại đích thần thức
 • Chương 40: Dị dạng đích lạt kích
 • Chương 41: Phỉ Lệ Ti đích dụ hoặc
 • Chương 42: Lai tự ma tộc đích quan chú
 • Chương 43: Thâm dạ
 • Chương 44: Phát tiết, Hấp Tinh đại pháp
 • Chương 45: Tái thứ lộ diện đích nhị hoàng tử
 • Chương 46: Đại pháp sư Mai Lâm đích quyền trượng
 • Chương 47: Đào xuất sanh thiên
 • Chương 48: Côn bằng
 • Chương 49: Hí sái Côn Bằng
 • Chương 50: Trọng hồi Thái Cổ
 • Chương 51: Thái Cổ Ma Viên
 • Chương 52: Kiếm Hoàng chi cảnh
 • Chương 53: Ngã khiếu Trì Thương
 • Chương 54: Kiếm vực thảo sang
 • Chương 55: Thân thể dị biến
 • Chương 56: Sát Cơ (1)
 • Chương 57: Sát Cơ (2)
 • Chương 58: Sát Cơ (3)
 • Chương 59: Sát Cơ (4)
 • Chương 60: Sát Cơ (5)
 • Chương 61: (Không tên)
 • Chương 62: Kiếm Của Độc Cô Phiêu
 • Chương 63: Tả Đạo Truyền Thừa
 • Chương 64: Rượu tế của Tây Môn Y Bắc
 • Chương 65: Kiếm Ma Độc Cô Vô Thương
 • Chương 66: Đại sự khả kì
 • Chương 67: Công cáo của Nam Thăng Bắc Đẩu Kiếm Phái
 • Chương 68: Ám Vực Ma Quân
 • Chương 69: nhất ba vị bình, nhất ba hựu khởi
 • Chương 70: Tuyệt cảnh
 • Chương 71: Kiếm Ma cứu viện
 • Chương 72: Bát phương lai viên
 • Chương 73: Ám triều dũng động
 • Chương 74: Thỏa hiệp của hai vực
 • Chương 75: Kiếm Vực tam hoàng
 • Chương 76: Thánh Điện lai nhân
 • Chương 77: Tam tộc chiếu hội
 • Chương 78: Không gian thông đạo
 • Chương 79: Vận toán dữ thôi diễn
 • Chương 80: Điên cuồng tu luyện
 • Chương 81: TRỞ VỀ CHIẾN TRƯỜNG
 • Chương 82: Sơn trang thảm án
 • Chương 83: Giang hồ hỗn loạn, thiên hạ hỗn loạn
 • Chương 84: DI CÔ CỦA KHOÁI KIẾM MÔN
 • Chương 85: ĐỆ NHẤT CÁ PHI THĂNG GIẢ
 • Chương 86: THÂN ĐỒ MA QUÂN
 • Chương 87: Dịch biến trửu sinh
 • Chương 88: Huých tường chi loạn
 • Chương 89: XẢO NGỘ NGUYỆT THIÊN
 • Chương 90: CẢM GIÁC BẤT DIỆU
 • Chương 91: Tin tức từ thích khách
 • Chương 92: Manh mối sơ hiện
 • Chương 93: Đại Chu Thiên Đại Diễn kiếm trận
 • Chương 94: Thần Y Quỷ Kiến Sầu
 • Chương 95: Độc dược cổ quái
 • Chương 96: Phá cục
 • Chương 97: Đại Đức Thịnh Minh hoàng đế
 • Chương 98: Thần nhưng không phải thần
 • Chương 99: Vô đề
 • Chương 100: Triều đình cấm lệnh: Không được phi thăng
 • Chương 101: Thiên hạ đại loạn: Không được phi thăng
 • Chương 102: Hồng hoang dị chủng: Không được phi thăng
 • Chương 103: Quỷ nguyệt thanh ảnh
 • Chương 104: Hồi Kinh
 • Chương 105: Diện mục chân thật
 • Chương 106: Đệ ngũ thiên ma vương
 • Chương 107: Ma khí bạo tăng
 • Chương 108: Thái Sơn chi Điên (1)
 • Chương 109: Thái Sơn chi điên (2)
 • Chương 110: Chiến tranh cuối cùng và thống nhất (1)
 • Chương 111: Chiến tranh cuối cùng và thống nhất (2)
 • Chương 112: Chiến tranh cuối cùng và thống nhất (3)
 • Chương 113: Chiến tranh cuối cùng và thống nhất (4)
 • Chương 114: Năm mươi vạn giáp sĩ
 • Chương 115: trăm vạn phi thăng giả
 • Chương 116: Trọng hồi Thái Cổ
 • Chương 117: Bằng hữu từ xa tới
 • Chương 118: Thương mang vu thuật
 • Chương 119: Hoàng Kim Chiến Quyết
 • Chương 120: Đông hải
 • Chương 121: Du du vạn tái
 • Chương 122: Kiếm Vực trọng hiện
 • Chương 123: Nam Thăng Bắc Đẩu chi loạn
 • Chương 124: Đao Đế
 • Chương 125: Hủy kì vũ dực [Hủy đi vây cánh]
 • Chương 126: Xoay chuyển thế cục
 • Chương 127: Quân Lâm Thiên Hạ Quyết
 • Chương 128: Hoàng Kim Giáp Sĩ
 • Chương 129: Phá Vọng Ngân Mâu
 • Chương 130: Đế Hoàng chi biệt
 • Chương 131: Ánh sáng của một kiếm
 • Chương 132: Đoạt xá trọng sinh
 • Chương 133: Cửu Chuyển Sinh Tử Huyền Công – Sơ hở!
 • Chương 134: Đông hải cao thủ
 • Chương 135: Cửu U Vu Tộc
 • Chương 136: Tuyệt thế Cầm Ma
 • Chương 137: Ám Hắc Đế Quân
 • Chương 138: Binh khí – Vải
 • Chương 139: Quỳ Hoa hoàng hậu
 • Chương 140: Quỳ Hoa sính uy
 • Chương 141: Truy sát
 • Chương 142: Bất Ngờ
 • Chương 143: Sơn cùng thủy tận, liễu ám hoa minh
 • Chương 144: Cố nhân vạn năm
 • Chương 145: Dị biến lúc nửa đêm
 • Chương 146: Bắc Hải Hiên Viên Khâu
 • Chương 147: Triêu thánh, Hiên Viên Khâu, hoàng đế mộ
 • Chương 148: Bắc Hải tù đồ
 • Chương 149: Nội mạc
 • Chương 150: Đế cấp
 • Chương 151: Thân phận của nam nhân áo đen
 • Chương 152: Ác ma
 • Chương 153: Thiên địa dị biến
 • Chương 154: Thái Huyền
 • Chương 155: Lĩnh Vực Oan Hồn
 • Chương 156: Thất Sát Đao Pháp
 • Chương 157: Mạnh hơn cả Thất Sát Đao Pháp!
 • Chương 158: Phá Ma nhất quyền
 • Chương 159: Cường viện bất ngờ
 • Chương 160: Thái Huyền Thất Thức
 • Chương 161: Cuộc chiến đấu thảm liệt
 • Chương 162: Bí mật của Cửu Chuyển
 • Chương 163: Đường lang bộ thiền, hoàng tước tại hậu
 • Chương 164: Đào xuất lĩnh vực
 • Chương 165: Lên Thánh Sơn một lần nữa
 • Chương 166: Hấp Tinh hung danh
 • Chương 167: Ám Hắc Lục Phân Thân
 • Chương 168: Đao Vực chi chủ
 • Chương 169: Sơ lâm địa cầu
 • Chương 170: Thiên sứ hàng lâm
 • Chương 171: Cổ thi vạn năm
 • Chương 172: Tin tức
 • Chương 173: Lam dực thiên sứ
 • Chương 174: Huyết tộc phó lĩnh chủ
 • Chương 175: Tạp Nhĩ lĩnh chủ (thượng)
 • Chương 176: Tạp Nhĩ lĩnh chủ (hạ)
 • Chương 177: Phá chướng
 • Chương 178: Tọa thiên sứ Mặc Đa Lí Tư
 • Chương 179: Thánh thương Long Cơ Nỗ Tư
 • Chương 180: Cái chết của Mặc Đa Lí Tư
 • Chương 181: Ai thương
 • Chương 182: Thái Cổ kinh biến
 • Chương 183: Loạn
 • Chương 184: Tán công trọng tu
 • Chương 185: Xuất quan
 • Chương 186: Mê hoặc!
 • Chương 187: Thật giả?
 • Chương 188: Đều là giả!
 • Chương 189: Biến trong biến!
 • Chương 190
 • Chương 191: Ma thần lĩnh vực (thượng)
 • Chương 192: Ma thần lĩnh vực (hạ)
 • Chương 193: Năm loại kiếm ý
 • Chương 194: Thần ma chiến trường
 • Chương 195: Ma thần Mã Cổ Tư
 • Chương 196: Thiên sứ không đầu
 • Chương 197: Cảm ứng
 • Chương 198: Cửu Mệnh Chiến Giáp
 • Chương 199: Cửu Chuyển Huyền Công đệ lục chuyển
 • Chương 200: Thần cấp!
 • Chương 201: Tổ vu
 • Chương 202: Bí mật của Vu
 • Chương 203: Thời Không Nguyên Địa
 • Chương 204: Lĩnh vực của Phong Vân Vô Kị
 • Chương 205: Hoàng của mảnh đất thần ma
 • Chương 206: Thu phục Thái Cổ Ma Viên
 • Chương 207: Nguy cơ cực đại
 • Chương 208: Tuyết Vực Chi Hành
 • Chương 209: Vực ngoại thiên ma
 • Chương 210: Thiên ma ngoại tướng
 • Chương 211: Vực Ngoại Thiên Ma Thiên
 • Chương 212: Xuất thủ
 • Chương 213: Hợp lại làm một
 • Chương 214: Bế quan lần nữa!
 • Chương 215: Đệ thất trọng thiên tâm pháp và chuyển biến
 • Chương 216: Đệ nhất phân thần – Ma Giới
 • Chương 217: Đệ nhị phân thần – Bổn tôn
 • Chương 218: Trầm miên
 • Chương 219: Vạn năm
 • Chương 220: Tân nhiệm Đại Ma Quân
 • Chương 221: Sát Lục chiến giáp
 • Chương 222: Chinh chiến
 • Chương 223: Đệ Thất Thiên Ma Vương
 • Chương 224: Tinh hồng
 • Chương 225: Quỷ dị
 • Chương 226: Linh hồn
 • Chương 227: Một truyền thuyết
 • Chương 228: Ma Đế
 • Chương 229: Cáp Lạp Mỗ
 • Chương 230: Sống hay chết?
 • Chương 231: Sát Lục ma quyết
 • Chương 232: Vũ dạ !
 • Chương 233: Hắc Thiên đại ma đế
 • Chương 234: Hắc Thiên ma công
 • Chương 235: Tát Cáp Lạp vương triều
 • Chương 236: Hắc ám kim tự tháp
 • Chương 237: Chiến trường cổ Tư Đề Lạp
 • Chương 238: Phá đất bay lên
 • Chương 239: Hắc ám kim tự tháp và xích sắt
 • Chương 240: Yêu cầu của bổn tôn
 • Chương 241: Một đoạn tơ nhỏ
 • Chương 242: Hấp Tinh đại pháp tầng thứ tám
 • Chương 243: Tuần thú giả
 • Chương 244: Tín ngưỡng chi liêu
 • Chương 245: Được một kẻ mạnh trợ giúp
 • Chương 246: Tuần thú
 • Chương 247: Kiếp Ma Đạo
 • Chương 248: Sát Lục chi hồn lại thức tỉnh
 • Chương 249: Hóa thân thiên ma, phá giới bay đi
 • Chương 250: Trọc Thế Ma Trì
 • Chương 251: Đệ tứ Ma sơn
 • Chương 252: Kiếp Ma Đạo đệ nhất chiêu – Quần Ma Loạn Vũ !
 • Chương 253: Ma thức của Thiên ma đế
 • Chương 254: Nhân giáp phân ly
 • Chương 255: Con mắt của A Bố La Địch và Chiến tộc
 • Chương 256: Chiến Đế cô tịch
 • Chương 257: Quan tài thủy tinh dưới lòng đất và Phượng Phi
 • Chương 258: Chiến tộc xuất động
 • Chương 259: Phong vân biến sắc
 • Chương 260: Thực lực của Đao vực
 • Chương 261: Bội Lý Tư
 • Chương 262: Lần đầu giao thiệp
 • Chương 263: Quân Thiên Thương
 • Chương 264: Thức tỉnh
 • Chương 265: Đệ Tam phân thần
 • Chương 266: Thái Cổ chân chính
 • Chương 267: Là người quen cũ
 • Chương 268: Chiến Ma
 • Chương 269: Luân Hồi quyết
 • Chương 270: Sơ hở của Luân Hồi
 • Chương 271: Đế quân cho mời
 • Chương 272: Kiếm trung chi thần
 • Chương 273: Vạn Kiếm Triều Tông
 • Chương 274: Chiến ý và sát khí
 • Chương 275: Chiến Ma!
 • Chương 276: Tây Môn trọng thương
 • Chương 277: Khốn cảnh của Tây Môn
 • Chương 278: Thái Cổ Ma Viên trưởng thành
 • Chương 279: Ma Viên độ kiếp
 • Chương 280: Bổn Tôn
 • Chương 281: Đây là quy tắc?
 • Chương 282: Dùng kiếm thôi diễn
 • Chương 283: Chiến Đế và Bổn Tôn
 • Chương 284: Tiến triển của Sát Lục ma quyết
 • Chương 285: Ám Tài thẩm phán giả
 • Chương 286: Mảnh đất lưu đày
 • Chương 287: Thần thức hàng lâm Đao vực
 • Chương 288: Quay về chốn cũ
 • Chương 289: Ngõ hẹp tương phùng
 • Chương 290: Phá Ma thần phục
 • Chương 291: Ta là Thái Huyền
 • Chương 292: Chiến Đế ra tay
 • Chương 293: Chiến tộc tổng tấn công
 • Chương 294: Cuộc chiến của lĩnh vực
 • Chương 295: Luân Hồi lĩnh vực
 • Chương 296: Lĩnh vực của Chiến Ma
 • Chương 297: Bức màn của Chiến Đế
 • Chương 298: Đao Thần
 • Chương 299: Lĩnh vực của Chiến Tâm
 • Chương 300: Lĩnh vực và kỹ xảo
 • Chương 301: Ưu thế của Vô Hạn Tiểu Thiên Địa
 • Chương 302: Bổn Tôn xuất thủ5
 • Chương 303: Trì Thương đến tìm
 • Chương 304: Phía sau bức màn
 • Chương 305: Chiến Đế bá đạo
 • Chương 306: Hàn Băng quyết cứu mạng
 • Chương 307: Quyết định của Quân Thiên Thương
 • Chương 308: Thái Cổ rất lớn
 • Chương 309: Phượng Phi xuất quan
 • Chương 310: Ma vực tuyết bay
 • Chương 311: Thái Cổ đệ nhất đao
 • Chương 312: Ý niệm mô phỏng
 • Chương 313: Hoành không xuất thế
 • Chương 314: Thì ra là thế
 • Chương 315: Bí mật của Cửu Chuyển Sinh Tử huyền công
 • Chương 316: Đỉnh Kiếm các, ba người uống rượu
 • Chương 317: Quân Thiên Thương rời đi
 • Chương 318: Chém giết tại cực tây
 • Chương 319: Gặp gỡ định mệnh
 • Chương 320: Kiếm Thần và Phượng Phi
 • Chương 321: Lôi Uyên Tàn Sư
 • Chương 322: Loạn chiến
 • Chương 323: Dùng kiếm ngăn địch
 • Chương 324: Sách cổ Hiên Viên bị mất
 • Chương 325: Viêm tộc
 • Chương 326: Nguy cơ của Quân Thiên Thương
 • Chương 327: Quân, Phong, Chiến
 • Chương 328: Luân hồi vô tình (phần 1)
 • Chương 329: Luân hồi vô tình (phần 2)
 • Chương 330: Luân hồi vô tình (phần 3)
 • Chương 331: Lần đầu giao thủ
 • Chương 332: Quyết đấu đỉnh cao
 • Chương 333: Chiến bia cô độc
 • Chương 334: Băng cung hình Vạn
 • Chương 335: Lĩnh vực màu bạc
 • Chương 336: Độc Cô xuất quan (phần 1)
 • Chương 337: Độc Cô xuất quan (phần 2)
 • Chương 338: Cảnh báo của Thái Huyền
 • Chương 339: Thiên hàng Ma Viên
 • Chương 340: Trấn phục Phá Ma
 • Chương 341: Bổn Tôn cộng hưởng
 • Chương 342: Cấu tạo của lĩnh vực
 • Chương 343: Thất đỉnh
 • Chương 344: Giao dịch giữa hư không
 • Chương 345: Kinh sợ thối lui
 • Chương 346: Nam nhi phải đội trời đạp đất
 • Chương 347: Tháp nghiêng Bắc Hải
 • Chương 348: Pháp tổ Phục Hy
 • Chương 349: Thái Cổ ngũ tộc
 • Chương 350: Phong tộc
 • Chương 351: Cường giả gặp mặt
 • Chương 352: Kiếm chi lĩnh vực
 • Chương 353: Chân tướng (phần 1)
 • Chương 354: Chân tướng (phần 2)
 • Chương 355: Thái Cổ hỗn loạn
 • Chương 356: Bước ngoặt
 • Chương 357: Ám các
 • Chương 358: Thái Cổ Ma Viên biến mất
 • Chương 359: Ẩn cốc
 • Chương 360: Ngộ thương
 • Chương 361: Kiếm các trong bóng tối
 • Chương 362: Pháp nhãn nhìn ma
 • Chương 363: Dấu vết
 • Chương 364: Sự khiêu khích của Phong tộc
 • Chương 365: Một lưới bắt gọn (phần 1)
 • Chương 366: Một lưới bắt gọn (phần 2)
 • Chương 367: Khẩn cấp
 • Chương 368: Người và thần đều phẫn nộ
 • Chương 369: Đao tên Phong Liễm
 • Chương 370: Mục đích
 • Chương 371: Kiếm vực lại biến mất lần nữa
 • Chương 372: Hỏa Ma hiện thế, đất cằn ngàn dặm
 • Chương 373: Số mệnh luân hồi
 • Chương 374: Phong tộc dưới lòng đất
 • Chương 375: Thiếu nữ U Nhược
 • Chương 376: Gieo gió gặt bão
 • Chương 377: Bờ Bắc hải, Trì Thương ngộ đạo
 • Chương 378: Thái Cổ đệ nhất đao quyết đấu Viêm Ma
 • Chương 379: A Khách La cường hãn
 • Chương 380: Chạy trốn
 • Chương 381: Phá rồi lại lập
 • Chương 382: Dùng kiếm ngự nhân
 • Chương 383: Kiếm vực tam chủ, bình nguyên tụ họp
 • Chương 384: Vị diện nguy cơ
 • Chương 385: Bí mật trăm triệu năm
 • Chương 386: Ác ma xâm lấn
 • Chương 387: Tấn công và phòng thủ
 • Chương 388: Ác ma lĩnh chủ
 • Chương 389: Không thể không tàn nhẫn
 • Chương 390: Chỉ chiến chi thương (phần 1)
 • Chương 391: Chỉ chiến chi thương (phần 2)
 • Chương 392: Chỉ chiến chi thương (phần 3)
 • Chương 393: Chỉ chiến chi thương (phần 4)
 • Chương 394: Chỉ chiến chi thương (phần 5)
 • Chương 395: Chỉ chiến chi thương (phần 6)
 • Chương 396: Chỉ chiến chi thương (phần 7)
 • Chương 397: Chỉ chiến chi thương (phần 8)
 • Chương 398: Âm mưu của Hình Thiên
 • Chương 399: Biến hóa bất ngờ
 • Chương 400: Lối đi của Bổn Tôn
 • Chương 401
 • Chương 402
 • Chương 403
 • Chương 404
 • Chương 405
 • Chương 406
 • Chương 407
 • Chương 408
 • Chương 409
 • Chương 410
 • Chương 411
 • Chương 412
 • Chương 413: Vẫn lạc thần, dựng tháp tập trung thần lực
 • Chương 414: Vùng đất bỏ hoang, loạn của thần cách
 • Chương 415: Chinh chiến tứ phương, danh lừng nơi hoang phế (Thượng)
 • Chương 416: Chinh chiến tứ phương, danh lừng nơi hoang phế (Trung)
 • Chương 417: Chinh chiến tứ phương, danh lừng nơi hoang phế (Hạ)
 • Chương 418: Tiến hóa, thôn phệ làm đạo
 • Chương 419: Sát Lục, Kiếp Ma xưng danh
 • Chương 420: Dùng một địch trăm, vạn ma triều tông
 • Chương 421: Kiếp Ma, Vạn Ma Triều Tông
 • Chương 422
 • Chương 423
 • Chương 424
 • Chương 425
 • Chương 426
 • Chương 427
 • Chương 428
 • Chương 429
 • Chương 430
 • Chương 431
 • Chương 432
 • Chương 433
 • Chương 434: Cửu tinh ngôi thứ nhất, Thanh Minh
 • Chương 435: Thanh Minh trên cao, quần sao lui tránh
 • Chương 436: Vùng đất hỗn độn
 • Chương 437: Thái Cổ đệ nhất cao thủ
 • Chương 438: Truyền thuyết hệ phái tự do, Huyền Vũ lĩnh vực
 • Chương 439: Yêu long ba đầu
 • Chương 440: Đọa Lạc chi vương Lộ Tây Pháp
 • Chương 441: Quy tắc hình chiếu
 • Chương 442: Cánh cổng thiên đường
 • Chương 443: Lĩnh vực màu bạc
 • Chương 444: Thiên Đường triệu hoán
 • Chương 445: Lộ Tây Pháp thứ hai
 • Chương 446: Thiên tài ma tộc
 • Chương 447: Sự báo thù của Thiên Đường
 • Chương 448: Ma Giới pháp tắc
 • Chương 449: Cửu tinh ngôi thứ hai, Nhật Quỹ
 • Chương 450: Chiến
 • Chương 451: Truyền thuyết và truyền thuyết
 • Chương 452: Hoàng và Bổn Tôn
 • Chương 453: Thời Gian chi kiếm
 • Chương 454: Thập Phương Câu Diệt
 • Chương 455: Trở về Kiếm các
 • Chương 456: Mạt Lệ chi kiếp (phần 1)
 • Chương 457: Mạt Lệ chi kiếp (phần 2)
 • Chương 458: Mạt Lệ chi kiếp (phần 3)
 • Chương 459: Thế giới (phần 1)
 • Chương 460: Thế giới (phần 2)
 • Chương 461: Thiên hạ luận võ (phần 1)
 • Chương 462: Thiên hạ luận võ (phần 2)
 • Chương 463: Con của Phong Vân Vô Kỵ
 • Chương 464: Ban tên cho ma nghiệt
 • Chương 465: Kế hoạch của đệ nhất phân thần
 • Chương 466: Ma Giới chuyển sinh
 • Chương 467: Vô Cùng lĩnh vực, vô hạn phục chế
 • Chương 468: Thần phục
 • Chương 469: Vương triều Trung Ương
 • Chương 470: Ma Viên Ma Giới
 • Chương 471: Thao Thiết
 • Chương 472: Hoàng giáng lâm
 • Chương 473: Chiến tộc đổi chủ
 • Chương 474: Chiến phần huyền bí
 • Chương 475: Giấc mộng (phần 1)
 • Chương 476: Giấc mộng (phần 2)
 • Chương 477: Giấc mộng (phần 3)
 • Chương 478: Vương triều đại đế, Ma Đế Hoàng
 • Chương 479: Kinh biến (phần 1)
 • Chương 480: Kinh biến (phần 2)
 • Chương 481: Xi Vưu Chiến Pháp
 • Chương 482: Truyền thuyết của Thiên Ma Tộc
 • Chương 483: Người đứng đầu Bắc Hải tù đồ
 • Chương 484: Kiếm Thần sống hay chết?
 • Chương 485: Cái chết của Chiến Đế
 • Chương 486: Nơi phong ấn của Thái Cổ đệ nhất tà ác
 • Chương 487: Vô thượng thiên ma
 • Chương 488: Bí mật của Đông Hải
 • Chương 489: Đệ Ngũ Chí Tôn
 • Chương 490: Phá Diệt Đạo Chủ
 • Chương 491: Vạn Ma Diễn Sinh quyết
 • Chương 492: Quyết định của Phong Vân Vô Kỵ
 • Chương 493: Xi Vưu xuất thế
 • Chương 494: Độc Cô và Tây Môn rời đi
 • Chương 495: Sự khiêu chiến của vương triều Ni Cổ Lạp Tư
 • Chương 496: Chiến tranh vương triều
 • Chương 497: Sự quật khởi của vương triều Trung Ương
 • Chương 498: Ngũ tinh luyện thể
 • Chương 499: Nghịch chuyển cửu tinh
 • Chương 500: Sát Lục ma quyết tầng thứ ba, Sát Lục Chi Chủ
 • Chương 501: Cơn giận của các Hắc Ám Quân Chủ
 • Chương 502: Chúng ta không sợ bị lãng quên
 • Chương 503: Người sáng tạo Ý Niệm Kiếm Thể đại pháp
 • Chương 504: Tầng thứ mười của Ý Niệm Kiếm Thể đại pháp
 • Chương 505: Sự kết hợp của Sát Lục Chi Chủ và Kiếp Ma Đạo
 • Chương 506: Hủy Diệt Chi Chủ
 • Chương 507: Bí mật của Ma vực
 • Chương 508: Món quà của ma thần Xi Vưu
 • Chương 509: Đệ tử thứ hai của Phong Vân Vô Kỵ
 • Chương 510: Quyết chiến Xi Vưu (11)
 • Chương 511: Quyết chiến Xi Vưu (21)
 • Chương 512: Quyết chiến Xi Vưu (31)
 • Chương 513: Quyết chiến Xi Vưu (4)
 • Chương 514: Thiên địa là kiếm
 • Chương 515: Quyết tâm của Ma Đế Hoàng
 • Chương 516: Hai Thế Giới của Bổn Tôn
 • Chương 517: An Đức Liệt rời đi và kế hoạch của Tà Hồn
 • Chương 518: Thế lực hợp nhất
 • Chương 519: Hắc Ám viễn chinh quân và Hư Vô Chi Quân
 • Chương 520: Thủ hạ cũ của Xi Vưu
 • Chương 521: Quân đoàn ma tộc Thái Cổ
 • Chương 522: A Tu La ma tộc (11)
 • Chương 523: A Tu La ma tộc (2)
 • Chương 524: Ám Hắc ma long
 • Chương 525: Hỗn loạn kéo dài (11)
 • Chương 526: Hỗn loạn kéo dài (21)
 • Chương 527: Hỗn loạn kéo dài (31)
 • Chương 528: Hỗn loạn kéo dài (4)
 • Chương 529: Hỗn loạn kéo dài (51)
 • Chương 530: Hỗn loạn kéo dài (61)
 • Chương 531: Hỗn loạn kéo dài (7)
 • Chương 532: Hỗn loạn kéo dài (81)
 • Chương 533: Ván cờ lớn nhất
 • Chương 534: Chí Tôn xuất hiện
 • Chương 535: Chiến cuộc (11)
 • Chương 536: Chiến cuộc (21)
 • Chương 537: Chiến cuộc (31)
 • Chương 538: Chiến cuộc (41)
 • Chương 539: Chiến cuộc (51)
 • Chương 540: Chiến cuộc (61)
 • Chương 541: Sự thật của cuộc chiến thần ma và tình cảnh khó khăn của Thái Cổ
 • Chương 542: Chí Tôn lộ ra bí mật
 • Chương 543: Khách đến từ đại thứ nguyên
 • Chương 544: Hai chủ nhân Sát Lục
 • Chương 545: Thầy trò
 • Chương 546: Vạn Ma Diễn Sinh quyết
 • Chương 547: Bí mật của tấm giấy da dê
 • Chương 548: Bí mật của tấm giấy da dê (3)
 • Chương 549: Bí mật của tấm giấy da dê (4)
 • Chương 550: Đồng ý (1)
 • Chương 551: Đồng ý (2)
 • Chương 552: Quy tắc của kiếm (1)
 • Chương 553: Quy tắc của kiếm (2-3)
 • Chương 554: Họa loạn Ma Giới (1)
 • Chương 555: Họa loạn Ma Giới (2)
 • Chương 556: Lần đầu giao dịch (1)
 • Chương 557: Lần đầu giao dịch (2)
 • Chương 558: Lần đầu giao dịch (3)
 • Chương 559: Hoàng thoát khốn và thế giới của Bổn Tôn đóng lại (1)
 • Chương 560: Hoàng thoát khốn và thế giới của Bổn Tôn đóng lại (2)
 • Chương 561: Hoàng thoát khốn và thế giới của Bổn Tôn đóng lại (3)
 • Chương 562: Hoàng thoát khốn và thế giới của Bổn Tôn đóng lại (3)
 • Chương 563: Hoàng thoát khốn và thế giới của Bổn Tôn đóng lại (4)
 • Chương 564: Hoàng thoát khốn và thế giới của Bổn Tôn đóng lại (5)
 • Chương 565: Hoàng thoát khốn và thế giới của Bổn Tôn đóng lại (6)
 • Chương 566: Chết
 • Chương 567: Chết (2)
 • Chương 568: Chết (3)
 • Chương 569: Chết (4)
 • Chương 570: Chết (5)
 • Chương 571: Chết (6)
 • Chương 572: Chết! (7)
 • Chương 573: Chết! (8)
 • Chương 574: Chết! (9)
 • Chương 575: Chết! (10)
 • Chương 576: Chết! (11)
 • Chương 577: Chết! (12)
 • Chương 578: Điềm báo nhỏ
 • Chương 579: Tấm giấy da dê cuối cùng
 • Chương 580: Bí mật của Cửu U
 • Chương 581: Bí mật của Cửu U (2)
 • Chương 582: Bí mật của Cửu U (3)
 • Chương 583: Xi Vưu xuất hiện
 • Chương 584: Xi Vưu xuất hiện ( 2 )
 • Chương 585: Sáng thiên sứ hàng lâm
 • Chương 586: Phân thân của Tịch Nhĩ Lạc
 • Chương 587: Luồng thần thức đầu tiên trở về
 • Chương 588: Kẻ thù lớn nhất
 • Chương 589: Kẻ thù lớn nhất (1)
 • Chương 590: Kẻ thù lớn nhất (2)
 • Chương 591: Chủ Thần thứ mười bốn
 • Chương 592: Bộ tộc thủ hộ (1-2)
 • Chương 593: Bộ tộc thủ hộ (3)
 • Chương 594: Bộ tộc thủ hộ (4)
 • Chương 595: Bộ tộc thủ hộ (5)
 • Chương 596: Bộ tộc thủ hộ (6)
 • Chương 597: Bộ tộc thủ hộ (7)
 • Chương 598: Bộ tộc thủ hộ (8)
 • Chương 599: Trận chiến “huyết tinh song quân vương”
 • Chương 600: Cuộc chiến “huyết tinh song quân vương” (2)
 • Chương 601: Cuộc chiến “huyết tinh song quân vương” (3)
 • Chương 602: Cuộc chiến “huyết tinh song quân vương” (4-5)
 • Chương 603: Cuộc chiến “huyết tinh song quân vương” (6)
 • Chương 604: Cuộc chiến “huyết tinh song quân vương” (7)
 • Chương 605: Cuộc chiến “huyết tinh song quân vương” (8)
 • Chương 606: Cuộc chiến “huyết tinh song quân vương” (9)
 • Chương 607: Cuộc chiến “huyết tinh song quân vương” (10)
 • Chương 608: Cuộc chiến “huyết tinh song quân vương” (11)
 • Chương 609: Cửu U
 • Chương 610: Cửu U (2)
 • Chương 611: Cửu U (3)
 • Chương 612: Cửu U (4)
 • Chương 613: Trở về
 • Chương 614
 • Chương 615: Bất an
 • Chương 616: Nguy cơ
 • Chương 617: Nguy cơ (2)
 • Chương 618: Rời đi
 • Chương 619: Rời đi (2)
 • Chương 620: Quang Ám liên thủ
 • Chương 621: Tứ Tượng đại trận
 • Chương 622: Thế Giới
 • Chương 623: Hoảng hốt bỏ chạy
 • Chương 624: Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu *
 • Chương 625: Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu * (2)
 • Chương 626: Tạo hóa
 • Chương 627: Tạo hóa (2 – 4)
 • Chương 628: Rơi rụng
 • Chương 629: Rơi rụng (2)
 • Chương 630: Rơi rụng (3)
 • Chương 631: Rơi rụng (4)
 • Chương 632: Rơi rụng (5)
 • Chương 633: Rơi rụng (6)
 • Chương 634: Rơi rụng (7)
 • Chương 635: Rơi rụng (8)
 • Chương 636: Rơi rụng (9)
 • Chương 637: Rơi rụng (10)
 • Chương 638: Rơi rụng (11)
 • Chương 639: Rơi rụng (12)
 • Chương 640: Rơi rụng (13)
 • Chương 641: Rơi rụng (14)
 • Chương 642: Cường thế trở về, đội ngũ đỉnh cao
 • Chương 643: Cường thế trở về, đội ngũ đỉnh cao(2)
 • Chương 644: Cường thế trở về, đội ngũ đỉnh cao(3)
 • Chương 645: Quay về cố hương(1)
 • Chương 646: Quay về cố hương(2)
 • Chương 647: Quay về cố hương(3)
 • Chương 648: Tranh đoạt tín ngưỡng
 • Chương 649: Ba lạy tạ ân sư
 • Chương 650: Ba lạy tạ ân sư (2)
 • Chương 651: Ba lạy tạ ân sư (3)
 • Chương 652: Phong thư thứ ba do Pháp Tổ để lại
 • Chương 653: Phong thư thứ ba do Pháp Tổ để lại (2)
 • Chương 654: Phong thư thứ ba do Pháp Tổ để lại (3)
 • Chương 655: Dòng sông vận mệnh
 • Chương 656: Dòng sông vận mệnh (2)
 • Chương 657: Dòng sông vận mệnh (3)
 • Chương 658: Cố chấp cũng là một loại tâm ma
 • Chương 659: Cố chấp cũng là một loại tâm ma (2)
 • Chương 660: Bản thân
 • Chương 661: Gặp mặt
 • Chương 662: Gặp mặt(2)
 • Chương 663: Từ bỏ
 • Chương 664: Di sản cổ xưa
 • Chương 665: “Phép màu”
 • Chương 666: “Phép màu” (2)
 • Chương 667: Sự phán xét không thể tránh khỏi
 • Chương 668: Điềm báo của thần chiến
 • Chương 669: Chuẩn bị
 • Chương 670: Chuẩn bị (2)
 • Chương 671: Chuẩn bị (3)
 • Chương 672: Khởi đầu của cuộc chiến thần ma(1-3)
 • Chương 673: Thanh tẩy không gian(1-2)
 • Chương 674: Thanh tẩy không gian(3)
 • Chương 675: Lĩnh vực phục hợp của Đệ Nhất phân thần
 • Chương 676: Lĩnh vực cuối cùng
 • Chương 677: Tiến vào hư không(1+2)
 • Chương 678: Nơi tận cùng của pháp tu
 • Chương 679: Nơi tận cùng của pháp tu (2)
 • Chương 680: Nơi tận cùng của pháp tu (3)
 • Chương 681: Câu đố của Pháp Tổ
 • Chương 682: Câu đố của Pháp Tổ (2)
 • Chương 683: Câu đố của Pháp Tổ (3)
 • Chương 684: Âm mưu của thiên giới và hòn đá trên bàn cờ
 • Chương 685: Chiến tranh toàn diện
 • Chương 686
 • Chương 687: “Thần cách của kiếm” và “pháp tắc của kiếm” (1)
 • Chương 688: “Thần cách của kiếm” và “pháp tắc của kiếm” (2)
 • Chương 689: Trận pháp mạnh nhất của pháp tu (1)
 • Chương 690: Trận pháp mạnh nhất của pháp tu (2)
 • Chương 691: Trận pháp mạnh nhất của pháp tu (3)
 • Chương 692: Thời khắc cuối cùng, không gian tan vỡ (1)
 • Chương 693: Thời khắc cuối cùng, không gian tan vỡ (2)
 • Chương 694: Thời khắc cuối cùng, không gian tan vỡ (3)
 • Chương 695: Thời khắc cuối cùng, không gian tan vỡ (4)
 • Chương 696: Thời khắc cuối cùng, không gian tan vỡ (5)
 • Chương 697: Lời kêu gọi của Chủ Thần thứ mười bốn
 • Chương 698: Hồi chuông lớn của Thái Cổ (1)
 • Chương 699: Hồi chuông lớn của Thái Cổ (2)
 • Chương 700: Phân phối binh lực (1)
 • Chương 701: Phân phối binh lực (2)
 • Chương 702: Chiến tranh bắt đầu
 • Chương 703: Chiến tranh bắt đầu (2)
 • Chương 704: Hắc vu bí thuật (1)
 • Chương 705: Hắc vu bí thuật (2)
 • Chương 706: Hắc vu bí thuật (3)
 • Chương 707: Chiến tranh toàn diện (1)
 • Chương 708: Chiến tranh toàn diện (2)
 • Chương 709: Chiến tranh toàn diện (3)
 • Chương 710: Đại quân Vực Ngoại Thiên Ma (1)
 • Chương 711: Đại quân Vực Ngoại Thiên Ma (2)
 • Chương 712: Tình thế nguy hiểm (1-2)
 • Chương 713: Tình thế nguy hiểm (3)
 • Chương 714: Trận chiến cuối cùng (1)
 • Chương 715: Trận chiến cuối cùng (2)
 • Chương 716: Trận chiến cuối cùng (3)
 • Chương 717: Trận chiến cuối cùng (4)
 • Chương 718: Trận chiến cuối cùng (5)
 • Chương 719: Trận chiến cuối cùng (6)
 • Chương 720: Trận chiến cuối cùng (7)
 • Chương 721: Trận chiến cuối cùng (8)
 • Chương 722: Trận chiến cuối cùng (9)
 • Chương 723: Trận chiến cuối cùng (10)
 • Chương 724: Trận chiến cuối cùng (11)
 • Chương 725: Trận chiến cuối cùng (12)
 • Chương 726: Trận chiến cuối cùng (13)
 • Chương 727: Trận chiến cuối cùng (14)
 • Chương 728: Trận chiến cuối cùng (15)
 • Chương 729: Trận chiến cuối cùng (16)
 • Chương 730: Trận chiến cuối cùng (17)
 • Chương 731: Trận chiến cuối cùng (18)
 • Chương 732: Trận chiến cuối cùng (19)
 • Chương 733: Trận chiến cuối cùng (20)
 • Chương 734: Trận chiến cuối cùng (21)
 • Chương 735: Trận chiến cuối cùng (22)
 • Chương 736: Trận chiến cuối cùng (23)
 • Chương 737: Trận chiến cuối cùng (24)
 • Chương 738: Trận chiến cuối cùng (25)
 • Chương 739: Trận chiến cuối cùng (26)
 • Chương 740: Trận chiến cuối cùng (27)
 • Chương 741: Trận chiến cuối cùng (28)
 • Chương 742: Trận chiến cuối cùng (29)
 • Chương 743: Trận chiến cuối cùng (30)
 • Chương 744: Ba ngôi một thể (1)
 • Chương 745: Ba ngôi một thể (2)
 • Chương 746: Ba ngôi một thể (3) (cuối)
 • Thần là gì? Ma là gì? Tại sao lại có thần và ma? Khi con người vượt qua giới hạn của người thì sẽ đến đâu? Sẽ đi về đâu?

  Y là người cả đời chìm đắm trong võ học, đến lúc y vượt qua giới hạn của người để rồi được nhìn thấy một thế giới mới cùng những sự thật gây bàng hoàng…

  Y mang theo sự gửi gắm của hàng triệu người Thái Cổ trên con đường diệt thần đồ ma. Y – Người mang tên Phong Vân Vô Kỵ! Sinh ra làm nam nhi, không cầu được sống mãi cùng trời đất, chỉ cầu được chết một cách ý nghĩa.

  Có thể bạn thích sách  Phong Lưu