Nói Thế Nào Để Được Chào Đón, Làm Thế Nào Để Được Ghi Nhận