Cinque Terre

Ma Thiên Ký

Tác giả :
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 1: Đào phạm từ Hung đảo
 • Chương 2: Thiếu niên liều mạng
 • Chương 3: Luyện Khí sĩ
 • Chương 4: Bạch gia
 • Chương 5: Thức tỉnh
 • Chương 6: Phù khí
 • Chương 7: Thuật khống Nguyên
 • Chương 8: Thiếu nữ áo tím
 • Chương 9: Sứ giả tiếp dẫn
 • Chương 10: Lôi Thần
 • Chương 11: Man Quỷ Tông
 • Chương 12: Nhất tâm nhị dụng
 • Chương 13: Hối Linh đài
 • Chương 14: Già Lam
 • Chương 15: Khai linh (thượng)
 • Chương 16: Khai linh (trung)
 • Chương 17: Khai linh (hạ)
 • Chương 18: Địa linh mạch và Mục Tiên Vân
 • Chương 19: Đệ tử trong tông
 • Chương 20: Thuộc về
 • Chương 21: Đệ tử ký danh
 • Chương 22: Chấp Sự đường
 • Chương 23: Nguyễn sư thúc
 • Chương 24: Minh Cốt Quyết
 • Chương 25: Luyện Hồn Tác và Thông Linh Quyết
 • Chương 26: Ích Cốc Đan và tìm hiểu
 • Chương 27: Pháp thuật sơ thành
 • Chương 28: Nhiệm vụ tông môn
 • Chương 29: Linh Điền
 • Chương 30: Tu luyện sơ thành
 • Chương 31: Tỷ thí nhỏ
 • Chương 32: Đánh giá
 • Chương 33: Tam Tinh thuẫn
 • Chương 34: Hôi thị
 • Chương 35: Luyện Hồn Tác
 • Chương 36: Âu Dương Tử
 • Chương 37: Diệp Thiên Mi
 • Chương 38: Dị triệu
 • Chương 39: Hồi Xuân Đường
 • Chương 40: Dị biến
 • Chương 41: Không gian thần bí
 • Chương 42: Giấc mộng Nam Kha
 • Chương 43: Trận chiến nhỏ
 • Chương 44: Tranh đoạt linh quả
 • Chương 45: Tỷ thí và Linh dịch
 • Chương 46: Đảo Phục Giao
 • Chương 47: Đấu pháp (thượng)
 • Chương 48: Đấu pháp (trung)
 • Chương 49: Đấu pháp (hạ)
 • Chương 50: Cơ quan Hộ Kính
 • Chương 51: Chiến thắng
 • Chương 52: Kinh biến
 • Chương 53: Thông Linh Xích Giao
 • Chương 54: Thuật Thông Linh
 • Chương 55: Phù nỏ và Xạ Dương tiễn
 • Chương 56: Quỷ lão
 • Chương 57: U Minh Quỷ Địa
 • Chương 58: Tìm kiếm
 • Chương 59: Quỷ Phong và Hắc Sa Mạc
 • Chương 60: Bạch Cốt Hạt
 • Chương 61: Dị biến lại nổi lên
 • Chương 62: Ký hiệu thần bí
 • Chương 63: Nguy cơ và thu hoạch
 • Chương 64: Cốt Thi
 • Chương 65: Dưỡng Hồn Đại
 • Chương 66: Bí mật Quỷ Vương
 • Chương 67: Bại lộ
 • Chương 68: Thọ nguyên
 • Chương 69: Vụ Chu
 • Chương 70: Thúy nhi
 • Chương 71: Bán xương
 • Chương 72: Thiếu phụ và đồng tử
 • Chương 73: Giao hiện
 • Chương 74: Giao uy
 • Chương 75: Tranh Bảo
 • Chương 76: Linh Khí
 • Chương 77: Luyện đan
 • Chương 78: Hôn ước
 • Chương 79: Phiền toái
 • Chương 80: Thạch Kiên, Lục Vân
 • Chương 81: Vạn Cốt Quật
 • Chương 82: Tư Mã Thiên
 • Chương 83: Uế Khí Châu và Linh cốt
 • Chương 84: Cốt Quỷ
 • Chương 85: Ngưng Sát hóa Cương
 • Chương 86: Quần hùng
 • Chương 87: Bích Ảnh Châm
 • Chương 88: Bia Thái Âm
 • Chương 89: Thi đấu bắt đầu
 • Chương 90: Đoạn Tàn Tổ
 • Chương 91: Thiên Khuyết Thi Y
 • Chương 92: Lực lượng Lôi điện
 • Chương 93: Âm Hồn Vương cực phẩm
 • Chương 94: Cương Khí và Lục Kiếm
 • Chương 95: Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà
 • Chương 96: Thiên Tuệ Linh Thể
 • Chương 97: Xích Diễm Châu và Huyết Tủy Đan
 • Chương 98: Phù Giáp
 • Chương 99: Vòng khiêu chiến mới
 • Chương 100: Kịch chiến (1)
 • Chương 101: Kịch chiến (2)
 • Chương 102: Kịch chiến (3)
 • Chương 103: Kịch chiến (4)
 • Chương 104: Kịch chiến (5)
 • Chương 105: Kịch chiến (6)
 • Chương 106: Tin tức
 • Chương 107: Gặp gỡ ban đêm
 • Chương 108: Xuất phát
 • Chương 109: Ngạn sư thúc tổ
 • Chương 110: Ác khách
 • Chương 111: Hóa Nhất Tông
 • Chương 112: Bí cảnh chi địa
 • Chương 113: Kim Linh Nhĩ
 • Chương 114: Huyền Thủy Quỳ và Huyết Kinh
 • Chương 115: Hạp cốc
 • Chương 116: Thiết Việt
 • Chương 117: Nhiếp Không Thảo và Ngô Công
 • Chương 118: Tập kích
 • Chương 119: Phi châm
 • Chương 120: Thanh Linh Chi
 • Chương 121: Huynh muội
 • Chương 122: Yêu cầm và Cự Viên
 • Chương 123: Liên thủ
 • Chương 124: Thông Linh Kiếm Thể và Huyết Tứ
 • Chương 125: Mai phục
 • Chương 126: Diệt Viên (1)
 • Chương 127: Diệt Viên (2)
 • Chương 128: Diệt Viên (3)
 • Chương 129: Diệt Viên (4)
 • Chương 130: Diệt Viên (5)
 • Chương 131: Diệt Viên (6)
 • Chương 132: Thạch Linh
 • Chương 133: Linh quả
 • Chương 134: Tức Thổ
 • Chương 135: Mị ảnh
 • Chương 136: Bán Giao
 • Chương 137: Đại biến
 • Chương 138: Kình Thiên Ma Thủ
 • Chương 139: Ác mộng
 • Chương 140: Huyết Nộ
 • Chương 141: Tu vi tiến nhanh
 • Chương 142: Chiến Giao (thượng)
 • Chương 143: Chiến Giao (Trung)
 • Chương 144: Chiến Giao (hạ)
 • Chương 145: Chạy trối chết
 • Chương 146: Hàng Ma
 • Chương 147: Trở lại
 • Chương 148: Thượng Cổ Cự Ma
 • Chương 149: Thu hoạch của chư tông
 • Chương 150: Thứ hạng
 • Chương 151: Ban thưởng
 • Chương 152: Lưu Ảnh Bích và Nghễ Hống
 • Chương 153: Chân Sát Khí
 • Chương 154: Ma Tâm Quyết
 • Chương 155: Giao Lân Giáp
 • Chương 156: Hôn kỳ
 • Chương 157: Nhiệm vụ rời tông
 • Chương 158: Đệ tử giám sát
 • Chương 159: Thời gian ba tháng
 • Chương 160: Xem vách đá
 • Chương 161: Quả cầu ánh sáng
 • Chương 162: Thái Cương Kiếm Quyết và Long Hổ Minh Ngục Công
 • Chương 163: Thiên Huyễn Diện và Dịch Cốt Quyế
 • Chương 164: Bạch phủ
 • Chương 165: Ám nghị
 • Chương 166: Bạch Yên Nhi
 • Chương 167: Giao dịch
 • Chương 168: Canh Lam Chân Sát
 • Chương 169: Thổ miếu
 • Chương 170: Kịch chiến trong miếu
 • Chương 171: Càn Như Bình
 • Chương 172: Trừ độc
 • Chương 173: Vào kinh
 • Chương 174: Miện lão
 • Chương 175: Hắc Linh Hội
 • Chương 176: Tiểu Thanh Quan
 • Chương 177: Bóng đen
 • Chương 178: Ám Tử và Tiên Hà Sơn
 • Chương 179: Hiền Vương
 • Chương 180: Nguyên Linh phi kiếm
 • Chương 181: Trần phủ
 • Chương 182: Cướp ngục
 • Chương 183: Tôn đại nhân
 • Chương 184: Kim Linh Khách khanh
 • Chương 185: Bí ẩn
 • Chương 186: Khâu Long Tử
 • Chương 187: Huyền Trị và Đổng Thái Hậu
 • Chương 188: Phàm Bách Tử
 • Chương 189: Nhiên Huyết Đan
 • Chương 190: Ra tay độc ác
 • Chương 191: Phật khí
 • Chương 192: Lui địch
 • Chương 193: Danh chấn Huyền Kinh
 • Chương 194: Hội đấu giá
 • Chương 195: Hỏa Nguyên Chân Sát và cơ quan chiến giáp
 • Chương 196: Diệt Ma Đồng
 • Chương 197: Thanh Tụ Phi Chu
 • Chương 198: Hồ Xuân Nương
 • Chương 199: Trao đổi
 • Chương 200: Liên thủ
 • Chương 201: Thánh Cơ Tiên Tử
 • Chương 202: Ban đêm xông vào Hoàng cung
 • Chương 203: Trọng thương
 • Chương 204: Sơ đấu Hải Tộc
 • Chương 205: Bỏ chạy
 • Chương 206: Chân dung
 • Chương 207: Viên châu màu đen
 • Chương 208: Nhất Nguyên Trọng Thủy
 • Chương 209: Cự Tranh
 • Chương 210: Tứ Hải Phiên Thiên Trận
 • Chương 211: Mất tích
 • Chương 212: Sóng gió nổi
 • Chương 213: Chiến trận
 • Chương 214: Phá trận
 • Chương 215: Chu Thiên Hợp
 • Chương 216: Hồng Tam
 • Chương 217: Ước chiến
 • Chương 218: Hỗn chiến (Thượng)
 • Chương 219: Hỗn chiến (trung)
 • Chương 220: Hỗn chiến (hạ)
 • Chương 221: Hải Già cuộc chiến (thượng)
 • Chương 222: Hải Già cuộc chiến (hạ)
 • Chương 223: Càn quét Huyền Kinh
 • Chương 224: Kiếm Ý
 • Chương 225: Mị ảnh trong Vương phủ
 • Chương 226: Bảo tàng tiền triều
 • Chương 227: Mị ảnh
 • Chương 228: Quỷ Phù Đồ và Thú Giá Thuật
 • Chương 229: Thiết Giáp Thi
 • Chương 230: Sát Thi
 • Chương 231: Cuộc chiến với Sát Thi
 • Chương 232: Diệt Quỷ
 • Chương 233: Chân Sát vô danh
 • Chương 234: Hải tộc xâm lấn
 • Chương 235: Giám định
 • Chương 236: Lưu Ly Dung Hỏa Kim
 • Chương 237: Linh Kiếm Phôi
 • Chương 238: “Liễu Minh” thứ hai
 • Chương 239: Băng Trùy đại thành
 • Chương 240: Đan thuật sơ thành
 • Chương 241: Hành trình mới
 • Chương 242: Yêu Nghĩ
 • Chương 243: Trở lại tông
 • Chương 244: Linh Trì chi địa
 • Chương 245: Tiến giai Linh Sư
 • Chương 246: Oanh động
 • Chương 247: Trọng bảo
 • Chương 248: Phệ Hồn Chùy và Khô Lâu
 • Chương 249: Vạn Cốt Nhân Ma
 • Chương 250: Luyện Khí Đại Sư
 • Chương 251: Nhân Sâm màu vàng
 • Chương 252: Bảo châu
 • Chương 253: Trợ giúp
 • Chương 254: Cốt Hạt dị biến
 • Chương 255: Biên giới
 • Chương 256: Quỷ vương phục sinh
 • Chương 257: Luyện thi thuật và tụ hội
 • Chương 258: Luận bàn
 • Chương 259: Bát Bộ Huyết Long
 • Chương 260: Quyền kiếm một kích
 • Chương 261: Thái Cương ngự kiếm thuật
 • Chương 262: Hải tộc đột kích
 • Chương 263: Trận chiến mở màn
 • Chương 264: Lệ Sa
 • Chương 265: Cường giả Hóa Tinh ra tay
 • Chương 266: Trứng của Thánh Thú
 • Chương 267: Viện binh
 • Chương 268: Đánh lén
 • Chương 269: Cực phẩm linh khí
 • Chương 270: Quyết chiến Hải tộc (1)
 • Chương 271: Quyết chiến Hải tộc (2)
 • Chương 272: Quyết chiến Hải tộc (3)
 • Chương 273: Quyết chiến Hải tộc (4)
 • Chương 274: Quyết chiến Hải tộc (5)
 • Chương 275: Ngàn dặm đuổi giết
 • Chương 276: Kim Giáp nhân
 • Chương 277: Nguyên Ma hiện thân
 • Chương 278: Hải Yêu Hoàng
 • Chương 279: Thiên Hải Bích Ba công
 • Chương 280: Kịch chiến trong sơn mạch (thượng)
 • Chương 281: Kịch chiến trong sơn mạch (hạ)
 • Chương 282: Ma niệm xuất thế
 • Chương 283: Giao cốt
 • Chương 284: Luyện lại bảo vật
 • Chương 285: Kim Nguyệt kiếm
 • Chương 286: Bình yên trở về
 • Chương 287: Tam Thánh lục Tử
 • Chương 288: Kim giáp phù binh
 • Chương 289: Nghi ngờ bị đoạt xá
 • Chương 290: Sơ kiến Nguyên Ma
 • Chương 291: Mộng Oanh cổ
 • Chương 292: Dẫn Hồn đại pháp
 • Chương 293: Trương Nha và Liễu Danh
 • Chương 294: Huyết cừu
 • Chương 295: Đuổi giết triền miên
 • Chương 296: Một đêm bạc tóc
 • Chương 297: Hai đời oan gia
 • Chương 298: Bảy thế duyên phận
 • Chương 299: Thuật luyện thi
 • Chương 300: Cốt Hạt trở về
 • Chương 301: Bát Túc Hải Yêu
 • Chương 302: Cự Ma sơn cùng Tiểu Duyệt Bạch
 • Chương 303: Huyết hổ
 • Chương 304: Hàn Lê
 • Chương 305: Triệu Ma thuật
 • Chương 306: Phi Tuyết thuật
 • Chương 307: Người trong quan tài
 • Chương 308: Trấn Yêu tháp
 • Chương 309: Nhập tháp
 • Chương 310: Địa Dẫn thú
 • Chương 311: Đại Phong Điểu cùng Huyết Hổ
 • Chương 312: Chém giết yêu hổ
 • Chương 313: Phong ấn
 • Chương 314: Phá ấn và mồi nhử
 • Chương 315: Hắc dịch và bạch diễm
 • Chương 316: Hắc xà
 • Chương 317: Cự túc bị phong ấn
 • Chương 318: Phong ấn cùng hắc xà
 • Chương 319: Lại gặp Trọng Thủy
 • Chương 320: Ma văn hiện thế
 • Chương 321: Ma mục
 • Chương 322: Hồn Thiên Bia
 • Chương 323: Hồn Thiên diện thế
 • Chương 324: Xuất tháp
 • Chương 325: Long Hổ giao hội
 • Chương 326: Ngưng Dịch trung kỳ
 • Chương 327: Phường thị Khâm Châu
 • Chương 328: Tuyển ra Lục tử
 • Chương 329: Ma đầu biến dị
 • Chương 330
 • Chương 331: Ra biển
 • Chương 332: Yêu cầm màu đen
 • Chương 333: Thành Cốc Nam
 • Chương 334: Máu đen
 • Chương 335: Thu hoạch ngoài ý muốn
 • Chương 336: Suy đoán
 • Chương 337: Mông Nanh
 • Chương 338: Vân Xuyên lệnh bài
 • Chương 339: Thiết Hỏa cốc
 • Chương 340: Năm món linh khí
 • Chương 341: Trấn Hồn tỏa và Tịch Thủy thuẫn
 • Chương 342: Xung đột
 • Chương 343: Gặp lại Già Lam
 • Chương 344: Đầu người
 • Chương 345: Bão tố
 • Chương 346: Ngự kiếm phi hành
 • Chương 347: Bị tập kích
 • Chương 348: Hồng mang
 • Chương 349: Cửu Nghi Khô Lâu thuẫn
 • Chương 350: Kẻ theo đuôi thần bí
 • Chương 351: Trong rừng mật ngữ
 • Chương 352: Kế thoát thân
 • Chương 353: Thanh niên thần bí
 • Chương 354: Hỗn chiến trong cốc (1)
 • Chương 355: Hỗn chiến trong cốc (2)
 • Chương 356: Hỗn chiến trong cốc (3)
 • Chương 357: Hỗn chiến trong cốc (4)
 • Chương 358: Ngăn chặn
 • Chương 359: Lạc Kim sa
 • Chương 360: Giết ngược
 • Chương 361: Huyết Thú Tinh
 • Chương 362: Kinh biến
 • Chương 363: Biến cố lại nổi lên
 • Chương 364: Nguyên Châu
 • Chương 365: Chạy trốn
 • Chương 366: Truy kích
 • Chương 367: Độn thổ
 • Chương 368: Nọc rắn nóng bỏng
 • Chương 369: Trừ độc
 • Chương 370: Một màn quỷ dị
 • Chương 371: Yêu Hoàng hiện thế
 • Chương 372: Chiêu hàng
 • Chương 373: Kiếp nạn của cường giả Hóa Tinh kỳ
 • Chương 374: Huyền Âm châm
 • Chương 375: Một kích kình thiên
 • Chương 376: Tổn thương Chân Đan
 • Chương 377: Đan dược màu đen
 • Chương 378: Huyết Linh Ti
 • Chương 379: Cung điện dưới đáy biển
 • Chương 380: Thủ vệ
 • Chương 381: Lão già trong quặng mỏ
 • Chương 382: Người trong bức tranh
 • Chương 383: Thế lực trong động
 • Chương 384: Thanh niên lạ mặt
 • Chương 385: Phường thị trong quặng mỏ
 • Chương 386: Treo thưởng
 • Chương 387: Lần nữa bức độc
 • Chương 388: Đường về
 • Chương 389: Thổ sa giáp
 • Chương 390: Hai đại thế lực
 • Chương 391: Giải dược
 • Chương 392: Nghiệt thú
 • Chương 393: Cốt Phong chùy
 • Chương 394: Nghiệt tai
 • Chương 395: Vây khốn
 • Chương 396: Đàn thú
 • Chương 397: Tân Nguyên
 • Chương 398: Hỗn Nguyên Tấn Thiết Côn
 • Chương 399: Nhan La
 • Chương 400: Luận bàn
 • Chương 401: Lôi kéo
 • Chương 402: Cửu Nguyệt Tử Mẫu kiếm trận
 • Chương 403: Lam Tỳ
 • Chương 404: Lộ tuyến đào thoát
 • Chương 405: Tinh Diệu kính
 • Chương 406: Tụ tập cùng kinh biến
 • Chương 407: Cái chết của Nhan La
 • Chương 408: Không khí chiến tranh lại nổ ra
 • Chương 409: Lông vũ
 • Chương 410: Cuộc chiến Hải tộc (1)
 • Chương 411: Cuộc chiến Hải tộc (2)
 • Chương 412: Cuộc chiến Hải tộc (3)
 • Chương 413: Cuộc chiến Hải tộc (4)
 • Chương 414: Cuộc chiến Hải tộc (5)
 • Chương 415: Cuộc chiến Hải tộc (6)
 • Chương 416: Cuộc chiến Hải tộc (7)
 • Chương 417: Cuộc chiến Hải tộc (8)
 • Chương 418: Cuộc chiến Hải tộc (9)
 • Chương 419: Cuộc chiến Hải tộc (10)
 • Chương 420: Cuộc chiến Hải tộc (11)
 • Chương 421: Tạm thời hợp tác
 • Chương 422: Nghiệt thú cấp Hóa Tinh
 • Chương 423: Tế đàn Thạch Lâm
 • Chương 424: Quỷ Lê
 • Chương 425: Liên thủ một kích
 • Chương 426: Phổ Đà Đàm Diễm
 • Chương 427: Đầu lâu cự ma
 • Chương 428: Ma hóa Lam Tỳ
 • Chương 429: Ma niệm ra oai
 • Chương 430: Đánh bại yêu hoàng
 • Chương 431: La Hầu
 • Chương 432: Lồng Giam
 • Chương 433: Huyễn Ma đồng
 • Chương 434: Vực Nam Hải
 • Chương 435: Đảo Thanh Ngư
 • Chương 436: Trường Phong Hội
 • Chương 437: Mạch nước ngầm bắt đầu khởi động
 • Chương 438: Sứ giả Tử Tiêu
 • Chương 439: Hội chủ Trường Phong hội
 • Chương 440: Chia nhau làm việc
 • Chương 441: Thanh Tán đan
 • Chương 442: Giải độc cùng chiến thư
 • Chương 443: Hoàng Chân và tài liệu sở hữu linh tính
 • Chương 444: Kịch chiến đàn thú
 • Chương 445: Lực chiến thú Vương
 • Chương 446: Chém giết thú Vương
 • Chương 447: Giải độc
 • Chương 448: Tử Tiêu Quan và Kim Ngọc Minh
 • Chương 449: Tuyển chọn thi đấu
 • Chương 450: Đạt được danh ngạch
 • Chương 451: Viên Trọng Thủy Châu thứ hai
 • Chương 452: Hỏa Diễm Cốc
 • Chương 453: Rút thăm
 • Chương 454: Tân Nguyên hiển uy
 • Chương 455: Trận chiến của Già Lam
 • Chương 456: Tụ Linh thuật
 • Chương 457: Dùng dao mổ trâu dể cắt tiết gà
 • Chương 458: Vòng đấu thứ hai
 • Chương 459: Bích Mãng Cửu Chuyển đại pháp
 • Chương 460: Vòng thứ ba
 • Chương 461: Trận chiến cuối cùng (thượng)
 • Chương 462: Trận chiến cuối cùng (hạ)
 • Chương 463: Ngọc Thanh
 • Chương 464: Tứ đại Thái tông
 • Chương 465: Bàn Nhược Tự
 • Chương 466: Vạn Linh Sơn
 • Chương 467: Thúy Vân Phong
 • Chương 468: Đệ tử ngoại môn
 • Chương 469: Hư Linh tháp
 • Chương 470: Ba con đường
 • Chương 471: Ngũ Hành Điện
 • Chương 472: Huyền Điện
 • Chương 473: Khảo thí
 • Chương 474: Dãy núi Hắc Dương
 • Chương 475: Tuyết Trảo Tri Chu
 • Chương 476: Giáp Long thú
 • Chương 477: Thiên Tàn đồng tử
 • Chương 478: Kịch chiến tại núi Hắc Dương
 • Chương 479: Sinh Tử Đơn
 • Chương 480: Mộc Linh Huyệt
 • Chương 481: Long Nhan Phỉ
 • Chương 482: Ngân Tuyền cốc
 • Chương 483: Hoài nghi
 • Chương 484: Bí mật dị tộc
 • Chương 485: Tiểu Viêm Giới
 • Chương 486: Hỏa Nha
 • Chương 487: Hỏa linh
 • Chương 488: Dị biến
 • Chương 489: Liên thủ
 • Chương 490: Vẫn Lạc
 • Chương 491: Thương nghị
 • Chương 492: Tam Vị Chân Diễm Lô
 • Chương 493: Chạy Trốn
 • Chương 494: Bạo Động
 • Chương 495: Hình dáng của Hỏa Linh khổng lồ
 • Chương 496: Trở về
 • Chương 497: Đánh lén
 • Chương 498: Hỏa Linh vương
 • Chương 499: Kết tinh
 • Chương 500: Bảo vật dưới mặt đất
 • Chương 501: Cốt Hạt thức tỉnh
 • Chương 502: Thí luyện chấm dứt
 • Chương 503: Thu Hoạch
 • Chương 504: Ba phương pháp
 • Chương 505: Kim Ngọc Hoàn
 • Chương 506: Pháp khế tông môn
 • Chương 507: Trở lại phường thị
 • Chương 508: Hàn đàm
 • Chương 509: Đấu kiếm
 • Chương 510: Trứng côn trùng màu trắng
 • Chương 511: Băng tằm
 • Chương 512: Xâm nhập hàn đàm
 • Chương 513: Sơ kiến Pháp Bảo
 • Chương 514: Thái Âm Chi Huyệt
 • Chương 515: Phi Lô tiến hóa
 • Chương 516: Tài liệu
 • Chương 517: Lãnh Ngưng Đan và Kim Nguyên Hoàn
 • Chương 518: Nhập phẩm đan dược
 • Chương 519: Tái chiến Lam Tỳ
 • Chương 520: Rèn luyện trong huyễn cảnh
 • Chương 521: Thực lực tăng vọt
 • Chương 522: Bán dan dược
 • Chương 523: Thương Man sơn
 • Chương 524: Hứa Gia Bảo
 • Chương 525: Thanh Diện Quỷ
 • Chương 526: Cam Lũ Châu
 • Chương 527: Hai loại Kiếm Quyết
 • Chương 528: Phường thị Trường Dương
 • Chương 529: Bách Luyện Các
 • Chương 530: Cửa hàng của Bức tộc
 • Chương 531: Trứng Côn Trùng Biến Dị
 • Chương 532: Hóa Thức Trùng
 • Chương 533: Thương Minh Thiên Hội
 • Chương 534: Lời đồn trong phường thị
 • Chương 535: Lái buôn
 • Chương 536: Cao Lão Nhi
 • Chương 537: Thanh Ngưng Quả ngàn năm
 • Chương 538: Sáu đan văn
 • Chương 539: Đại hội đấu giá
 • Chương 540: Tinh Phách Phấn
 • Chương 541: Ma Huyền Tông và Âu Dương thế gia
 • Chương 542: Pháp bảo sơ hình
 • Chương 543: Tinh huyết Linh Miết
 • Chương 544: Linh trùng xuất thế
 • Chương 545: Đạt thành hiệp nghị
 • Chương 546: Xem quẻ và cơ duyên
 • Chương 547: Âm Dương Cự Lực Ma
 • Chương 548: Giải vây
 • Chương 549: Thiếu niên áo lục
 • Chương 550: Tứ Tượng Khôi Lỗi
 • Chương 551: Dẫn Hồn Bàn
 • Chương 552: Nhân Kiếm Hợp Nhất
 • Chương 553: Điển tịch Ma văn
 • Chương 554: Tàn phiến cổ kính
 • Chương 555: Bích Khung Huyễn Cung
 • Chương 556: Cầu thang ngũ sắc
 • Chương 557: Các hiển thần thông
 • Chương 558: Huyễn thú
 • Chương 559: Tình cờ gặp gỡ
 • Chương 560: Huyễn thú hình người
 • Chương 561: Kịch chiến
 • Chương 562: Tam đại Chân Đan
 • Chương 563: Quái mã một sừng
 • Chương 564: Liên thủ
 • Chương 565: Kịch chiến liên tiếp
 • Chương 566: Huyễn ảnh mạnh nhất
 • Chương 567: Một đường đuổi giết
 • Chương 568: Kim Liệt Dương
 • Chương 569: Lục Thần Đỉnh
 • Chương 570: Khuê Mộc tôn giả
 • Chương 571: Khiêu chiến
 • Chương 572: Như bẻ gỗ mục
 • Chương 573: Cuối cùng cũng thành pháp bảo
 • Chương 574: Thân thể ma hóa
 • Chương 575: Ác chiến trong ảo cảnh
 • Chương 576: Diệt sát Hải Yêu Hoàng
 • Chương 577: Thi đấu
 • Chương 578: Bát viện thi đấu
 • Chương 579: Bát viện thi đấu (2)
 • Chương 580: Bát viện thi đấu (3)
 • Chương 581: Bát viện thi đấu (4)
 • Chương 582: Bát viện thi đấu (5)
 • Chương 583: Bát viện thi đấu (6)
 • Chương 584: Bát viện thi đấu (7)
 • Chương 585: Trận chiến giữa mười người đứng đầu
 • Chương 586: Trận chiến giữa mười người đứng đầu (2)
 • Chương 587: Trận chiến giữa mười người đứng đầu (3)
 • Chương 588: Trận chiến giữa mười người đứng đầu (4)
 • Chương 589: Trận chiến giữa mười người đứng đầu (5)
 • Chương 590: Trận chiến giữa mười người đứng đầu (6)
 • Chương 591: Đệ nhất ngoại môn
 • Chương 592: Bát túc xuất thế
 • Chương 593: Tam Phân Mông Ảnh đại pháp
 • Chương 594: Ngọc bội
 • Chương 595: Huyết Phủ Cuồng Ma
 • Chương 596: Khô Cốt tăng nhân
 • Chương 597: Hư Linh tháp
 • Chương 598: Thế như chẻ tre
 • Chương 599: Sư Hổ Thú
 • Chương 600: Ba mươi lăm tầng
 • Chương 601: Kịch đấu Sư Hổ Thú (thượng)
 • Chương 602: Kịch đấu Sư Hổ Thú (trung)
 • Chương 603: Kịch đấu Sư Hổ Thú (hạ)
 • Chương 604: Ban thưởng
 • Chương 605: Lạc U Phong
 • Chương 606: Thiên Phong Động
 • Chương 607: Bành Ma song sát
 • Chương 608: Gặp lại La Hầu
 • Chương 609: Đái Nguyệt Ngọc Chu
 • Chương 610: Khiêu chiến
 • Chương 611: Đàm Quang Sơn
 • Chương 612: Cửu Sắc Linh Lộc
 • Chương 613: Trận chiến của Hiểu Ngũ
 • Chương 614: Thái Hư chi nhãn
 • Chương 615: Ác Quỷ Đạo
 • Chương 616: Gặp phải mai phục
 • Chương 617: Tà tu đột kích
 • Chương 618: Hắc Phượng tiên tử
 • Chương 619: Thiên Mã thảo nguyên
 • Chương 620: Linh Mã
 • Chương 621: Cổ thành Thiên Dã
 • Chương 622: Di tích hiện thế
 • Chương 623: Tiến vào di tích
 • Chương 624: Tế đàn cùng phong ấn
 • Chương 625: Kịch chiến
 • Chương 626: Kịch chiến Hắc Phượng
 • Chương 627: Tái chiến Huyết Đế Tử
 • Chương 628: Một chiêu vô ảnh
 • Chương 629: Ma hóa lại xuất hiện
 • Chương 630: Chém giết
 • Chương 631: Thây khô
 • Chương 632: Thành chân nguyên
 • Chương 633: Minh Thủy các
 • Chương 634: Hội trao đổi
 • Chương 635: Ly Hợp cung
 • Chương 636: Âm Dương Ly Hợp kính
 • Chương 637: Tấn cấp Hóa Tinh
 • Chương 638: Đệ tử Thân Truyền
 • Chương 639: Chứng nhận Đan sư
 • Chương 640: Đan dược Địa phẩm lại xuất hiện
 • Chương 641: Thú giáp quyết
 • Chương 642: Tế luyện
 • Chương 643: Thiên Lôi thuật
 • Chương 644: Thành Giang Nguyệt
 • Chương 645: Ngũ Quang Dịch
 • Chương 646: Uẩn Linh Đan
 • Chương 647: Rèn luyện trong ảo cảnh
 • Chương 648: Xác chết Ma nhân
 • Chương 649: Thiên Kiếm Phong
 • Chương 650: Lương Cung
 • Chương 651: Tinh Quang từ luyện pháp
 • Chương 652: Nhiệm vụ tông môn
 • Chương 653: Đấu Kiếm đan
 • Chương 654: Kiếm Hoàn
 • Chương 655: Kiếm Hồn điện
 • Chương 656: Cầu Long Tử
 • Chương 657: Mảnh vỡ kiếm ý
 • Chương 658: Vẫn Kim Chi Tinh
 • Chương 659: Tinh Quang pháp trận
 • Chương 660: Luyện chế
 • Chương 661: Kiếm phôi chi thể
 • Chương 662: Hư Không phi kiếm
 • Chương 663: Phường thị Miêu Chung
 • Chương 664: Mua sắm
 • Chương 665: Bán đan
 • Chương 666: Bọn cướp Man tộc
 • Chương 667: Miêu cổ đấu giá hội
 • Chương 668: Ngũ Quang dịch cực phẩm
 • Chương 669: Mạch nước ngầm bắt đầu khởi động
 • Chương 670: Uẩn Linh đan Địa phẩm
 • Chương 671: Bại lộ
 • Chương 672: Kịch chiến Chân Đan
 • Chương 673: Lực áp Chân Đan
 • Chương 674: Chém giết Chân Đan
 • Chương 675: Lang Minh và đồ đằng
 • Chương 676: Ngô Khuê
 • Chương 677: Ngũ Quang Phong Hậu
 • Chương 678: Trụ Đồ đằng
 • Chương 679: Dụ giết ong chua
 • Chương 680: Vây giết ong chua
 • Chương 681: Đánh chết ong chúa (thượng)
 • Chương 682: Đánh chết ong chúa (hạ)
 • Chương 683: Lôi Yêu
 • Chương 684: Truyền thừa của Thiên Yêu
 • Chương 685: Sơ thám bí cảnh
 • Chương 686: Kinh nghi
 • Chương 687: Yêu tu mặt dài
 • Chương 688: Lệnh bài màu xám
 • Chương 689: Hoàng Oánh và cự lang
 • Chương 690: Chém giết tê yêu
 • Chương 691: Tinh huyết Thiên Yêu
 • Chương 692: Liên thủ
 • Chương 693: Khô Mộc Phùng Xuân đại pháp
 • Chương 694: Ôm cây đợi Yêu
 • Chương 695: Ác chiến
 • Chương 696: Thanh ngưu yêu
 • Chương 697: Yêu tu áo tím
 • Chương 698: Cự mãng hai đầu
 • Chương 699: Cự mãng hai đầu (hạ)
 • Chương 700: Trung tâm bí cảnh
 • Chương 701: Kinh biến trong bí cảnh
 • Chương 702: Kim Man lão tổ
 • Chương 703: Kịch chiến Thiên Tượng (thượng)
 • Chương 704: Kịch chiến Thiên Tượng (hạ)
 • Chương 705: Ly khai
 • Chương 706: Đuổi giết
 • Chương 707: Liệt Phong Điều
 • Chương 708: Thái Âm Lôi Phù
 • Chương 709: Phong Yêu
 • Chương 710: Sa tộc
 • Chương 711: Đại trưởng lão Sa tộc
 • Chương 712: Sa mạc U Tiêu
 • Chương 713: Sa Sở Nhi
 • Chương 714: Sa sài vây thành
 • Chương 715: Kịch chiến trên tường thành
 • Chương 716: Sa thú khổng lồ
 • Chương 717: Sa hùng
 • Chương 718: Trò chuyện trong đêm
 • Chương 719: Nam Hoang khôi đế
 • Chương 720: Di tích Sa tộc
 • Chương 721: Cung điện
 • Chương 722: Khôi lỗi nữ đồng
 • Chương 723: Phá Linh chủy thủ
 • Chương 724: Ảo cảnh (thượng)
 • Chương 725: Ảo cảnh (hạ)
 • Chương 726: Khôi lỗi màu đen
 • Chương 727: Đại chiến song khôi
 • Chương 728: Ma thi xuất hiện
 • Chương 729: Thanh Linh
 • Chương 730: Thu phục nhị Yêu
 • Chương 731: Ẩn cư
 • Chương 732: Nam Hoang rối loạn (thượng)
 • Chương 733: Nam Hoang rối loạn (hạ)
 • Chương 734: Thiên Lôi ấn
 • Chương 735: Trở lại Miêu Cổ
 • Chương 736: Cửa hàng dưới mặt đất
 • Chương 737: Thức tỉnh
 • Chương 738: Đột phá
 • Chương 739: Diệt gọn Hóa Tinh
 • Chương 740: Cường địch lại hiện
 • Chương 741: Linh sủng Hóa Tinh
 • Chương 742: Tiến giai hậu kỳ
 • Chương 743: Hạt Nhi và Phi Nhi
 • Chương 744: Cửu Thiên Thần Lôi
 • Chương 745: Lôi ấn ngũ sắc
 • Chương 746: Tin đồn và đường về
 • Chương 747: Uy lực của một kiếm
 • Chương 748: Uy lực của Thiên Tượng
 • Chương 749: Kim Môn cùng Minh Hà chi thủy
 • Chương 750: Tinh từ chi lực
 • Chương 751: Thiên Qua chân nhân
 • Chương 752: Thiên Cung và Thiên Môn hội
 • Chương 753: Phong ba nổi lên
 • Chương 754: Đến cửa khiêu khích
 • Chương 755: Thân thể Thái Âm Chí Dương
 • Chương 756: La Thiên Thành và Long Hổ Minh Ngục Công
 • Chương 757: Ngang sức ngang tài
 • Chương 758: Ba tháng khiêu chiến
 • Chương 759: Cầu hôn
 • Chương 760: Vừa đấm vừa xoa
 • Chương 761: Ôn Chú Phong, Ôn Tăng
 • Chương 762: Nhận lời xuất chiến
 • Chương 763: Trận chiến tại Phiêu Miểu Phong (thượng)
 • Chương 764: Trận chiến tại Phiêu Miểu Phong (trung)
 • Chương 765: Trận chiến tại Phiêu Miểu Phong (hạ)
 • Chương 766: Tứ tọa chấn kinh
 • Chương 767: Hôn ước
 • Chương 768: Tiễn đưa
 • Chương 769: Cùng dự hội trao đổi
 • Chương 770: Gặp lại Hắc Phượng
 • Chương 771: Ngộ nhận
 • Chương 772: Tế luyện
 • Chương 773: Thiên Môn hiện thế
 • Chương 774: Bắc Đẩu các chủ và Thiên Hà lão nhân
 • Chương 775: Khóa số mệnh
 • Chương 776: Cùng thi triển thần thông
 • Chương 777: Tranh đấu trong bí cảnh
 • Chương 778: Hóa thân Hoàng Cân
 • Chương 779: Cốc Phong Điểu
 • Chương 780: Mạch khoáng Hoàng Oánh
 • Chương 781: Bành Việt và Hắc Phượng tiên tử
 • Chương 782: Mảnh vỡ truyền thừa
 • Chương 783: Người mặt ưng
 • Chương 784: Hỏa Văn Tủy Thạch
 • Chương 785: Từng người hành động
 • Chương 786: Vùng đất truyền thừa
 • Chương 787: Mở ra
 • Chương 788: Dọn bãi
 • Chương 789: Ba lối đi
 • Chương 790: Lựa chọn
 • Chương 791: Tinh Hà Sa, Kim Cương Xá Lợi, Lưu Ly Dịch
 • Chương 792: Đều lộ ra thần thông
 • Chương 793: Bài danh
 • Chương 794: Dược cốc
 • Chương 795: Cường địch
 • Chương 796: Khả năng của Hạt Nhi
 • Chương 797: Vượt qua khảo nghiệm
 • Chương 798: Tâm quan
 • Chương 799: Đồng đài
 • Chương 800: Đồng thuật
 • Chương 801: Kịch đấu
 • Chương 802: Quỷ ảnh
 • Chương 803: Không gian màu máu
 • Chương 804: Truyền thừa cuối cùng
 • Chương 805: Thông đạo
 • Chương 806: Không gian màu máu
 • Chương 807: Bị nhốt
 • Chương 808: Hiện thân
 • Chương 809: Huyết Xoa và Khúc Nghiêu
 • Chương 810: Liên thủ
 • Chương 811: Chúc thần và Minh tộc
 • Chương 812: Thiên môn dị biến
 • Chương 813: Chiến Khúc Nghiêu (thượng)
 • Chương 814: Chiến Khúc Nghiêu (trung)
 • Chương 815: Chiến Khúc Nghiêu (hạ)
 • Chương 816: Trận ác chiến cuối cùng
 • Chương 817: Huyết xoa tái hiện
 • Chương 818: Trọc Nhật
 • Chương 819: Huyền Hỏa Khốn Thiên Liên
 • Chương 820: Trở về
 • Chương 821: Xếp hạng Thiên Môn
 • Chương 822: Bảo vật trấn phái
 • Chương 823: Đường về
 • Chương 824: Thanh danh đại chấn
 • Chương 825: Tử Tinh Điêu
 • Chương 826: Ước đấu
 • Chương 827: Đề nghị hợp tác
 • Chương 828: Kim Ngọc Tông
 • Chương 829: Hư Không Hương Chương
 • Chương 830: Trận pháp Minh Thủy
 • Chương 831: Trảm thú
 • Chương 832: Yêu mãng vạn năm
 • Chương 833: Trở mặt
 • Chương 834: Ma Huyền lệnh
 • Chương 835: Vỏ kiếm Hư Không (thượng)
 • Chương 836: Vỏ kiếm Hư Không (hạ)
 • Chương 837: Thọ nguyên
 • Chương 838: Bí mật của La Hầu
 • Chương 839: Kim Cương Thối Cốt Đan
 • Chương 840: Thân pháp viên mãn
 • Chương 841: Tái chiến Thiên Tượng (thượng)
 • Chương 842: Tái chiến Thiên Tượng (hạ)
 • Chương 843: Tâm ma kiếp
 • Chương 844: Huyết Linh San Hô và Ngọc Linh Đan
 • Chương 845: Núi Thanh Cương
 • Chương 846: Thung lũng Diệp gia
 • Chương 847: Tướng quân sọ ma
 • Chương 848: Quyết chiến ma đầu
 • Chương 849: Kim Tinh Bích Đồng
 • Chương 850: Sơn mạch Tuyền Mộng
 • Chương 851: Viếng thăm
 • Chương 852: Gặp lại Sa Sở Nhi
 • Chương 853: Âu Dương Minh
 • Chương 854: Huyền Nguyên Đài
 • Chương 855: Thanh Dương Ma công
 • Chương 856: Nhất kiếm phá Thanh Dương
 • Chương 857: Thanh Phong trưởng lão
 • Chương 858: Thanh Diệu Linh Lung Bích
 • Chương 859: Tâm ma
 • Chương 860: Dị tượng Giả Đan
 • Chương 861: Tiến cấp Giả Đan
 • Chương 862: Thành Nam Minh
 • Chương 863: Âu Dương Khuê
 • Chương 864: Kiểm chứng huyết mạch
 • Chương 865: Bí sự năm đó
 • Chương 866: Khôi lỗi của Thanh Linh
 • Chương 867: Thông Huyền tranh phong
 • Chương 868: Trở về tông môn
 • Chương 869: Chân Đan bí văn
 • Chương 870: Dung Kiếm thuật
 • Chương 871: Tân Hư Không Kiếm
 • Chương 872: Đoạn Kiếm Sơn
 • Chương 873: Đấu kiếm
 • Chương 874: Mài kiếm
 • Chương 875: Kiếm Hoàn thành hình
 • Chương 876: Sinh Tử Các nội môn
 • Chương 877: Tà Nguyệt đạo nhân
 • Chương 878: Danh chấn quần tà
 • Chương 879: Thiên Huyễn Nhân Ma
 • Chương 880: Tả Công Quyền
 • Chương 881: Niềm vui ngoài ý muốn
 • Chương 882: Bẫy rập
 • Chương 883: Pháp trận Phổ Độ
 • Chương 884: Diệt địch
 • Chương 885: Thành Nam Lô
 • Chương 886: Khương Hoàng
 • Chương 887: Tuyệt lộ
 • Chương 888: Ma Khế Thuật
 • Chương 889: Lực trảm Nhân Ma
 • Chương 890: Nhiệm vụ mới
 • Chương 891: Đại trận Phổ Độ lần đầu hiển uy
 • Chương 892: Quét ngang Huyền Bảng
 • Chương 893: Đại lục kinh biến
 • Chương 894: Phế tích Thượng giới
 • Chương 895: Khách đến thăm
 • Chương 896: Người dẫn đội
 • Chương 897: Xuất phát
 • Chương 898: Vùng đất hoang vu
 • Chương 899: Quần cường hiện thân
 • Chương 900: Hỗn loạn
 • Chương 901: Tụ Linh Thạch
 • Chương 902: Yêu dơi tập kích
 • Chương 903: Dẫn Linh Dịch
 • Chương 904: Dụ bức
 • Chương 905: Thoát khốn
 • Chương 906: Ma thạch
 • Chương 907: Ma Nhân kinh hiện
 • Chương 908: Họa thủy đông dẫn
 • Chương 909: Phản kích Ma Nhân
 • Chương 910: Bức hiếp
 • Chương 911: Thiếu nữ vận nghê thường
 • Chương 912: Kịch chiến
 • Chương 913: Cửu vĩ yêu hồ
 • Chương 914: Bát Mục Đồ Trận
 • Chương 915: Gặp lại thần lôi
 • Chương 916: Kịch chiến lại nổ ra
 • Chương 917: Ma Nhân hợp thể
 • Chương 918: Vạn Yêu Điện
 • Chương 919: Yêu hồn
 • Chương 920: Truyền thừa của Cửu Vĩ
 • Chương 921: Dị biến
 • Chương 922: Xuân phong nhất độ
 • Chương 923: Dao Cơ
 • Chương 924: Hủ Cốt Thiềm Thừ
 • Chương 925: Đánh lén
 • Chương 926: Ma trùng vân
 • Chương 927: Hỗn chiến
 • Chương 928: Chia ra mà chạy
 • Chương 929: Trảm sát Long Hiên
 • Chương 930: Đại chiến Ma Nhân (thượng)
 • Chương 931: Đại chiến Ma Nhân (trung)
 • Chương 932: Đại chiến Ma Nhân (hạ)
 • Chương 933: Uy lực của kiếm hoàn
 • Chương 934: Tụ họp
 • Chương 935: Kim Liệt Dương
 • Chương 936: Thiên Công Tông truyền tin
 • Chương 937: Gặp mặt
 • Chương 938: Dục Linh Đỉnh và cự thú Man Hoang
 • Chương 939: Cơ quan Chiến giáp
 • Chương 940: Cự thú
 • Chương 941: Ngũ Hành Thần Khôi Trận
 • Chương 942: Ký sinh trùng
 • Chương 943: Ấu trùng ký sinh
 • Chương 944: Con quay
 • Chương 945: Đỉnh hiện
 • Chương 946: Thu đỉnh
 • Chương 947: Thoát khỏi miệng thú
 • Chương 948: Cực Ảnh
 • Chương 949: Ảnh Lang tộc và Ngân Hổ tộc
 • Chương 950: Bí thuật chiến đấu
 • Chương 951: Khổ Luân Kiếm
 • Chương 952: Viện thủ không ngờ tới
 • Chương 953: Đại trận Mộc Linh
 • Chương 954: Cuồng hóa
 • Chương 955: Quần chiến
 • Chương 956: Lam Mộc Ấn Và Khí Linh
 • Chương 957: Thiên Tượng Bảo Luân
 • Chương 958: Chân Linh châu
 • Chương 959: Huyết Thuẫn Thuật
 • Chương 960: Liên minh Nhân tộc
 • Chương 961: Tương kế tựu kế
 • Chương 962: Mạch nước ngầm bắt đầu khởi động
 • Chương 963: Thẩm gia
 • Chương 964: Hiển lộ thần thông
 • Chương 965: Liệt Ưng Tộc
 • Chương 966: Khôi lỗi thế thân
 • Chương 967: Uy lực của thủy kỳ
 • Chương 968: Xoay chuyển Bại cục
 • Chương 969: Thế lực ngang nhau
 • Chương 970: Mỗi người đều có mục đích riêng
 • Chương 971: Liên thủ phá cấm
 • Chương 972: Biến cố liên tiếp phát sinh
 • Chương 973: Giằng Co
 • Chương 974: Huyết Ảnh
 • Chương 975: Huyết tổ Huyết Vô Thường
 • Chương 976: Tử Nguyên Quả
 • Chương 977: Gặp lại Tức Thổ
 • Chương 978: Sơn Hà Châu
 • Chương 979: Tế luyện
 • Chương 980: Dược viên dưới lòng đất
 • Chương 981: Tinh Lân tộc
 • Chương 982: Bảo Châu Sơ Thành
 • Chương 983: Quả Trứng Vàng Kỳ Lạ
 • Chương 984: Cung Điện Dưới Đáy Hồ
 • Chương 985: Uy lực của Sơn Hà Châu
 • Chương 986: Đại Hồng Mông Kiếm Thức
 • Chương 987: Bích U Hỏa Liên
 • Chương 988: Xúc Ly
 • Chương 989: Thiên Minh Quỷ Âm Thụ
 • Chương 990: Trở về
 • Chương 991: Trở lại Thái Thanh Môn
 • Chương 992: Giao Nộp
 • Chương 993: Cò kè mặc cả
 • Chương 994: Làm bạn cùng thú noãn
 • Chương 995: Tứ Quan Kim Kê Vương
 • Chương 996: Giám noãn
 • Chương 997: Thiên Thú Sơn
 • Chương 998: Vạn Thú Các
 • Chương 999: Ấp trứng thất bại
 • Chương 1000: Khôi phục tên thật
 • Chương 1001: Tiến vào Ác Quỷ đạo (thượng)
 • Chương 1002: Tiến Vào Ác Quỷ Đạo (hạ)
 • Chương 1003: Kim Quang Thành
 • Chương 1004: Tiểu đội số bảy
 • Chương 1005: Thăm dò
 • Chương 1006: Âm hạch
 • Chương 1007: Tạo Hóa Bát
 • Chương 1008: Tìm kiếm
 • Chương 1009: U Linh Quỷ Tích
 • Chương 1010: Thất Khiếu Quỷ
 • Chương 1011: Giao dịch cùng Thất Khiếu Quỷ Vương
 • Chương 1012: Kịch đấu Âm khuyển (thượng)
 • Chương 1013: Kích Đấu Âm Khuyển (hạ)
 • Chương 1014: Quỷ Tường Trận
 • Chương 1015: Khốn trận
 • Chương 1016: Trở về
 • Chương 1017: Động tĩnh khác thường
 • Chương 1018: Nhiệm vụ tiềm nhập
 • Chương 1019: Liên lạc
 • Chương 1020: Nhất thể song hồn
 • Chương 1021: Linh Thứu Pha
 • Chương 1022: Phá Quân Lam
 • Chương 1023: Lẻn vào
 • Chương 1024: Gặp lại Hiểu Ngũ
 • Chương 1025: Chạy ra tìm đường sống
 • Chương 1026: Sóng Gió Sắp Nổi Lên
 • Chương 1027: Rơi vào phục kích
 • Chương 1028: Âm Mị cùng Quỷ Huyết Thạch
 • Chương 1029: Cứ điểm Thái Thiên
 • Chương 1030: Chiến hỏa nổi lên bốn phía
 • Chương 1031: Khác thường
 • Chương 1032: Trở tay không kịp
 • Chương 1033: Khó bề phân biệt
 • Chương 1034: Nguy Cấp
 • Chương 1035: Chém Giết
 • Chương 1036: Tràn đầy nguy cơ
 • Chương 1037: Thái Thiên Trận
 • Chương 1038: Ác chiến lại nổi lên
 • Chương 1039: Huyền Môn Quỷ Táng Trận
 • Chương 1040: Huyền Quỷ Cổ Khôi
 • Chương 1041: Tín vật
 • Chương 1042: Đột phá vòng vây
 • Chương 1043: Nửa đường cướp giết
 • Chương 1044: Cuộc chiến dưới thành
 • Chương 1045: Giữ sức đợi phản công
 • Chương 1046: Át chủ bài ra hết
 • Chương 1047: Kim Quang Thiên Binh
 • Chương 1048: Hỗn Chiến
 • Chương 1049: La Sát Cự Quỷ
 • Chương 1050: La Sát Tru Tiên Trận
 • Chương 1051: Đuổi giết cùng Huyết Minh Đan
 • Chương 1052: Thông đạo
 • Chương 1053: Kẻ địch ngoài ý muốn
 • Chương 1054: Cửu U Minh Giới
 • Chương 1055: Thành Lãnh Nguyệt
 • Chương 1056: Thiên Ngưng Hóa Thủy Quyết
 • Chương 1057: Tiến cống
 • Chương 1058: Thi đấu tuyển chọn
 • Chương 1059: Thị Minh Hoàn
 • Chương 1060: Đội ngũ
 • Chương 1061: Tuyệt Minh cốc
 • Chương 1062: Tập kích
 • Chương 1063: Vây công
 • Chương 1064: Khôi lỗi hài cốt
 • Chương 1065: Hỗn chiến
 • Chương 1066: Áp sát
 • Chương 1067: Huyết Minh Tử
 • Chương 1068: Lam Canh hàn khí
 • Chương 1069: Truy Sát
 • Chương 1070: Bóng người thần bí
 • Chương 1071: Thanh Lam
 • Chương 1072: Phân thân của Xa Hoạn
 • Chương 1073: Minh Hà trọng thủy
 • Chương 1074: Kịch chiến cự thú
 • Chương 1075: Luyện thành viên bảo châu cuối cùng
 • Chương 1076: Cơ hội
 • Chương 1077: Kết Đan (thượng)
 • Chương 1078: Kết Đan (trung)
 • Chương 1079: Kết Đan (hạ)
 • Chương 1080: Thập tam khiếu
 • Chương 1081: Huyễn Ma Tâm Diễm cùng Quán Linh
 • Chương 1082: Chân Đan trung kỳ
 • Chương 1083: Bích U Thành
 • Chương 1084: Cố nhân
 • Chương 1085: Nhiệm vụ của U Vương
 • Chương 1086: Bản chép tay của Minh Ngục
 • Chương 1087: Minh Hà cự quỷ
 • Chương 1088: Hư Quỷ tộc trưởng
 • Chương 1089: Xích quỷ
 • Chương 1090: Hư Linh
 • Chương 1091: Vây quét
 • Chương 1092: Uy phong của Hư Linh
 • Chương 1093: Mặc Tinh Lâm
 • Chương 1094: Khôi lỗi thần bí
 • Chương 1095: Tụ hợp
 • Chương 1096: Phản phệ
 • Chương 1097: Thanh Linh lại hiện ra
 • Chương 1098: Cửu Chuyển U Hạch
 • Chương 1099: Động Hào
 • Chương 1100: Âm Lưu
 • Chương 1101: Triều tịch hàn lưu
 • Chương 1102: Huyết Diệp Mê Lâm, Cực Dương Trận
 • Chương 1103: Địa Viêm Thử
 • Chương 1104: Trách Phong Dục
 • Chương 1105: Hỗn Độn Vãng Sinh trận
 • Chương 1106: Kiếp trước kiếp này
 • Chương 1107: Chiến đấu với bản sao (thượng)
 • Chương 1108: Chiến đấu với bản sao (hạ)
 • Chương 1109: Nộ Ma Chi Mục
 • Chương 1110: Thật tâm
 • Chương 1111: U Vương Hoang Hàn
 • Chương 1112: Thiên kiếp của Phi Nhi
 • Chương 1113: Phi Tổ
 • Chương 1114: Nội đan của Hạt Vương
 • Chương 1115: Cảnh cáo
 • Chương 1116: Tái nhập lồng giam
 • Chương 1117: Hạt Nhi kết đan
 • Chương 1118: Trở về Trung Thiên
 • Chương 1119: Cự trùng
 • Chương 1120: Nghiền áp
 • Chương 1121: Triệt Địa sơn
 • Chương 1122: Gặp lại Kim Man
 • Chương 1123: Minh tộc xâm lấn
 • Chương 1124: Hắc Sa Nhật
 • Chương 1125: Tiềm hành trong sa mạc
 • Chương 1126: Bày trận
 • Chương 1127: Vô cùng nguy hiểm
 • Chương 1128: Tràn ngập nguy cơ
 • Chương 1129: Đại trận Sơn Hà
 • Chương 1130: Đại triển thần uy
 • Chương 1131: Liên tiếp đánh chết
 • Chương 1132: Đại công cáo thành
 • Chương 1133: Tao ngộ
 • Chương 1134: Giải vây
 • Chương 1135: Trở về tông môn
 • Chương 1136: Thái Thượng Huyền Ngư
 • Chương 1137: Lạc Hà phong
 • Chương 1138: Đoạn Thần mộc
 • Chương 1139: Đại chiến sắp nổ ra
 • Chương 1140: Trận chiến ở núi Lạc Hà (thượng)
 • Chương 1141: Trận chiến ở núi Lạc Hà (trung)
 • Chương 1142: Trận chiến ở núi Lạc Hà (hạ)
 • Chương 1143: Thượng Quan Yên Vũ và Lăng Y Y
 • Chương 1144: Thiên Môn di hoạn
 • Chương 1145: Minh trùng chi mẫu
 • Chương 1146: Gặp lại Già Lam (thượng)
 • Chương 1147: Gặp lại Già Lam (hạ)
 • Chương 1148: Minh Mẫu phân thân
 • Chương 1149: Tiến giai bí truyền
 • Chương 1150: Núi Phù Đồ
 • Chương 1151: Liên minh Thái tông
 • Chương 1152: Côn ngọc
 • Chương 1153: Thanh Tang Sơn Mạch
 • Chương 1154: Cường Viện
 • Chương 1155: Ngọc Phong Lĩnh
 • Chương 1156: Đấu với Minh trùng
 • Chương 1157: Trấn áp Thiên Tượng
 • Chương 1158: Phiến đá thần bí
 • Chương 1159: Chiến hỏa nổi lên bốn phía
 • Chương 1160: Bí cảnh Vạn Tượng
 • Chương 1161: Kiếm khí xông chín tầng mây
 • Chương 1162: Tái Chiến Thiên Tượng (thượng)
 • Chương 1163: Tái chiến Thiên Tượng (hạ)
 • Chương 1164: Mạch nước ngầm
 • Chương 1165: Trước khi quyết chiến
 • Chương 1166: Khuy Thiên Kính
 • Chương 1167: Đại quyết chiến (1)
 • Chương 1168: Đại quyết chiến (2)
 • Chương 1169: Đại quyết chiến (3)
 • Chương 1170: Đại quyết chiến (4)
 • Chương 1171: Đại quyết chiến (5)
 • Chương 1172: Bản thể Minh Mẫu
 • Chương 1173: Tứ đại tà tu
 • Chương 1174: Hận cũ
 • Chương 1175: Cướp đường mà chạy
 • Chương 1176: Huyết tổ đứt ngón tay
 • Chương 1177: Uy lực của Minh mẫu
 • Chương 1178: Huyết Hà Chân Kinh
 • Chương 1179: Đảo Song Ngao
 • Chương 1180: Tinh Tuyệt Tộc
 • Chương 1181: Lấy một địch ba
 • Chương 1182: Hiện thân
 • Chương 1183: Không rõ tung tích
 • Chương 1184: Hải Uyên Tráo và Thánh Thú
 • Chương 1185: Uy chấn tứ phương
 • Chương 1186: Gần đất xa trời
 • Chương 1187: Phi Thiên Ngân Thi
 • Chương 1188: Cảnh còn người mất
 • Chương 1189: Trông nom
 • Chương 1190: Thái Thượng trưởng lão
 • Chương 1191: Đệ tử ký danh
 • Chương 1192: Trận Pháp đại sư
 • Chương 1193: Phản công
 • Chương 1194: Giao dịch
 • Chương 1195: Tiến công
 • Chương 1196: Bí quá hóa liều
 • Chương 1197: Đảo Song Liên
 • Chương 1198: Lâm trận phản giáo
 • Chương 1199: Cửu Chân Niết Long Trận
 • Chương 1200: Minh Yêu
 • Chương 1201: Đoạt xá
 • Chương 1202: Kịch chiến trên biển
 • Chương 1203: Dùng trận phá trận
 • Chương 1204: Hải Hoàng hiện thân
 • Chương 1205: Thất bại thảm hại
 • Chương 1206: Thăm lại chốn xưa
 • Chương 1207: Trở về Thâm Uyên
 • Chương 1208: Thượng cổ Truyền Tống Trận
 • Chương 1209: Hồn Điệt Bài
 • Chương 1210: Bàn Cổ Chân Kinh
 • Chương 1211: Hồ lô màu đen
 • Chương 1212: Hồ lô Hóa Âm
 • Chương 1213: Đáy biển Hung Đảo
 • Chương 1214: Vùng đất xa lạ
 • Chương 1215: Bộ lạc Lạc Nhật
 • Chương 1216: Man Hoang Bát Tộc
 • Chương 1217: Thú vật tập kích
 • Chương 1218: Thi triển diệu thủ
 • Chương 1219: Thú Triều
 • Chương 1220: Lạc Thành và cự thuyền vượt biển
 • Chương 1221: Thành Hắc Thủy
 • Chương 1222: Một đường hướng đông
 • Chương 1223: Man Hoang dị văn
 • Chương 1224: Yêu đạo trộm cướp
 • Chương 1225: Tình cờ gặp lại Lam Tư
 • Chương 1226: Công chúa Thiên Hồ
 • Chương 1227: Tiểu Hoàn Viên
 • Chương 1228: Giá trên trời
 • Chương 1229: Đảo Khô Âm
 • Chương 1230: Giao dịch
 • Chương 1231: Chân Đan đại viên mãn
 • Chương 1232: Hàn Uyên Hương
 • Chương 1233: Huyết Lung
 • Chương 1234: Sơn mạch Luyện Ngục
 • Chương 1235: Xích Viêm thú
 • Chương 1236: Pháp tướng Kỳ Lân
 • Chương 1237: Đạt được linh đan
 • Chương 1238: Như Bình kết tinh
 • Chương 1239: Thanh Lánh tộc
 • Chương 1240: Hóa Thức Trùng đực, cái
 • Chương 1241: Kỳ trùng Thanh Lánh
 • Chương 1242: Luyện Cổ
 • Chương 1243: Vô Tận Hải
 • Chương 1244: Khốn kình
 • Chương 1245: Âm mưu
 • Chương 1246: Khác thường
 • Chương 1247: Tam tộc đại chiến
 • Chương 1248: Phong hồi lộ chuyển
 • Chương 1249: Ma Thiên
 • Chương 1250: Chân Ma ấn ký
 • Chương 1251: Pháp Tướng Long Hổ
 • Chương 1252: Vạn Ba Cung
 • Chương 1253: Hồ Mị
 • Chương 1254: Khó Khăn của Dao Cơ
 • Chương 1255: Gặp lại Dao Cơ
 • Chương 1256: Xích Thủy hà
 • Chương 1257: Tình cờ gặp gỡ
 • Chương 1258: Phân thân Hồ Mị
 • Chương 1259: Đại chiến
 • Chương 1260: Một chỗ
 • Chương 1261: Nhị nữ
 • Chương 1262: Thanh Xà thiếu chủ
 • Chương 1263: Thành Ma Vân
 • Chương 1264: Đồng hành
 • Chương 1265: Huyết Nghê Thường
 • Chương 1266: Cự thú ở biển Chết
 • Chương 1267: Xương tay màu trắng
 • Chương 1268: Ủy thác của La Hầu
 • Chương 1269: Khí linh
 • Chương 1270: Cộng sinh
 • Chương 1271: Tứ đại hào tộc
 • Chương 1272: Thành Nhai Nguyệt
 • Chương 1273: Gia tộc họ Nghiêm
 • Chương 1274: Chân Ma chi huyết
 • Chương 1275: Dẫn Nguyên Trận
 • Chương 1276: Tử Văn Ma Đồng
 • Chương 1277: Huyễn Ma Lĩnh Vực
 • Chương 1278: Nhòm Ngó
 • Chương 1279: Kịch chiến lưỡng cường
 • Chương 1280: Thiên Tượng Cốt Hạt
 • Chương 1281: Tàng Châu
 • Chương 1282: Thanh gia
 • Chương 1283: Trưởng lão Thanh gia
 • Chương 1284: Hạt giống Huyễn lực
 • Chương 1285: Bí cảnh mở ra
 • Chương 1286: Bí cảnh Thiên Huyễn
 • Chương 1287: Tam Quang Chi Thủy
 • Chương 1288: Tam Quang đồ
 • Chương 1289: Hắc Tinh Nga
 • Chương 1290: Vây giết
 • Chương 1291: Kịch Chiến
 • Chương 1292: Lĩnh Vực
 • Chương 1293: Diệt nhị yêu
 • Chương 1294: Ma Uyên cốc
 • Chương 1295: Thoát Ly Hiểm Cảnh
 • Chương 1296: Đại điển kế nhiệm
 • Chương 1297: Tam Quang Điện
 • Chương 1298: Ma thủ
 • Chương 1299: Điều lệnh
 • Chương 1300: Vương triều Đại Sóc
 • Chương 1301: Liễu Hồi Phong
 • Chương 1302: Vương triều Sóc Phong
 • Chương 1303: Trước giờ
 • Chương 1304: Đại Chiến Bắt Đầu
 • Chương 1305: Tranh Giành
 • Chương 1306: Đại Hỗn Độn Ma La Trận
 • Chương 1307: Âm mưu
 • Chương 1308: Chìa khóa Ma Uyên
 • Chương 1309: Chân Ma quán thể
 • Chương 1310: Bí cảnh Ma Uyên
 • Chương 1311: Trung ương Hoàng thành
 • Chương 1312: Hàn châu
 • Chương 1313: Thành Quảng Hàn
 • Chương 1314: Chỗ ở tạm thời
 • Chương 1315: Gia tộc Khổng Tường
 • Chương 1316: Người đàn ông thần bí
 • Chương 1317: Chuyện cũ năm xưa
 • Chương 1318: Một chiếc chìa khóa khác
 • Chương 1319: Ngưng tụ nguyên thần
 • Chương 1320: Thiếu nữ che mặt
 • Chương 1321: Chim sẻ núp đằng sau*
 • Chương 1322: Bắt cóc công chúa
 • Chương 1323: Hắc Mộc Huyết Tâm
 • Chương 1324: Quang Môn
 • Chương 1325: Tiến vào Ma Uyên
 • Chương 1326: Âm Uế Chu
 • Chương 1327: Thanh tỉnh
 • Chương 1328: Tháp Ma Uyên
 • Chương 1329: Cổ Ma Giới
 • Chương 1330: Di tích
 • Chương 1331: Sát Hồn Lam Quang
 • Chương 1332: Khô Lâu Ma Thi
 • Chương 1333: Sóng vai kháng địch
 • Chương 1334: Diệt Ma Thi
 • Chương 1335: Thiên phú Đế Thính
 • Chương 1336: Nội Uyên
 • Chương 1337: Dung Linh Bí Pháp
 • Chương 1338: Đuổi giết
 • Chương 1339: Phạm Thánh Huyền Minh Công
 • Chương 1340: Thiên Khốc Ma Quân
 • Chương 1341: Vô Thường phong
 • Chương 1342: Lẻn vào
 • Chương 1343: Minh Hà Trong Động
 • Chương 1344: Minh thú hộ đảo
 • Chương 1345: Đoạt bảo
 • Chương 1346: Thanh Ma Kim
 • Chương 1347: Ma Tủy Thanh Ma Nhận
 • Chương 1348: Nữ tử thần bí
 • Chương 1349: Cổ Ma Mãng Xà
 • Chương 1350: Quái Thụ Màu Đen
 • Chương 1351: Nghĩa Trang
 • Chương 1352: Hội tụ
 • Chương 1353: Thượng cổ Ma Thi
 • Chương 1354: Lực trảm cổ ma thi
 • Chương 1355: Ma Thi Châu
 • Chương 1356: Gặp lại
 • Chương 1357: Khôi lỗi
 • Chương 1358: Sơn cùng thủy tận
 • Chương 1359: Oan Gia Ngõ Hẹp
 • Chương 1360: Lực Trảm Thông Huyền
 • Chương 1361: Tháp Ma Uyên
 • Chương 1362: Bí Mật Thượng Cổ
 • Chương 1363: Theo Đuôi
 • Chương 1364: Không Thể Buông Tha
 • Chương 1365: Lục Nhâm Bàn
 • Chương 1366: Kim sắc Ma Thi
 • Chương 1367: Liễu Diệu
 • Chương 1368: Thiên Cực Ma Hỏa
 • Chương 1369: Khổ độc
 • Chương 1370: Khu độc
 • Chương 1371: Nhập tháp
 • Chương 1372: Ma thi thủ vệ
 • Chương 1373: Nhánh cây màu đen cổ quái
 • Chương 1374: Khô Lâu
 • Chương 1375: Cửa đá
 • Chương 1376: Thu hoạch
 • Chương 1377: Tế luyện
 • Chương 1378: Nhiếp Tâm Câu Hồn Linh
 • Chương 1379: Một nửa ma thân
 • Chương 1380: Đường tắt
 • Chương 1381: Gia tộc họ Triệu ở Vọng Châu
 • Chương 1382: Thăng Tiên đan
 • Chương 1383: Tầng thứ chín
 • Chương 1384: Trái tim của Kỳ Diệu
 • Chương 1385: Đụng độ
 • Chương 1386: Linh sủng bị thương
 • Chương 1387: Toàn diện bị quản chế
 • Chương 1388: Thế Cục Nghịch Chuyển
 • Chương 1389: Thanh Linh Lại Hiện Ra
 • Chương 1390: Ma Hồn chuyển thế
 • Chương 1391: Tinh thạch huyết sắc
 • Chương 1392: Phản Chuyển
 • Chương 1393: Lại Gặp Bàn Tay Khổng Lồ
 • Chương 1394: Luyện đan nơi u cốc
 • Chương 1395: Xuân Phong Nhất Độ
 • Chương 1396: Nghiên cứu Lôi Hoàn
 • Chương 1397: Tỉnh lại
 • Chương 1398: Tra ra manh mối
 • Chương 1399: Ly Khai
 • Chương 1400: Hắc Hải
 • Chương 1401: Tranh Giành Ma Vân Cốc
 • Chương 1402: Thanh Tông xuất quan
 • Chương 1403: Người đàn ông xấu xí của Cái gia
 • Chương 1404: Thiên Huyễn Lĩnh Vực
 • Chương 1405: Giây phút cuối cùng
 • Chương 1406: Lấy một địch hai
 • Chương 1407: Nghiền Chết
 • Chương 1408: Niềm vui chung
 • Chương 1409: Ban thưởng đan
 • Chương 1410: Xây chương lập chế
 • Chương 1411: Triều Cống
 • Chương 1412: Trăn Tân Viên
 • Chương 1413: Vào Ở
 • Chương 1414: Chân tướng
 • Chương 1415: Thế gia liên minh
 • Chương 1416: Kiếm ý
 • Chương 1417: Phá Nguyệt Kiếm Quyết
 • Chương 1418: Đại Điển
 • Chương 1419: Ngọc Phách Hẹn Ước
 • Chương 1420: Gia Nguyên Lâu
 • Chương 1421: Hoàng trữ
 • Chương 1422: Triệu Chân
 • Chương 1423: Hư Ma Đỉnh
 • Chương 1424: Hư Ương Cảnh
 • Chương 1425: Đại Nguyên Huyết Trì
 • Chương 1426: Luyện Thể
 • Chương 1427: Đúc kiếm
 • Chương 1428: Phong Ma Sách
 • Chương 1429: Đối mặt Ma Hoàng
 • Chương 1430: Tùy quân xuất chinh
 • Chương 1431: Thỉnh Chiến
 • Chương 1432: Huyết Sư quân đoàn
 • Chương 1433: Khách không mời mà đến
 • Chương 1434: Chiến cuộc đột biến
 • Chương 1435: Xuất chinh
 • Chương 1436: Ma Yểm vệ
 • Chương 1437: Trực tiếp xuất kích
 • Chương 1438: Mai phục
 • Chương 1439: Cái bẫy
 • Chương 1440: Bát Long Tỏa Kim Trận
 • Chương 1441: Âm mưu được như ý
 • Chương 1442: Xuất hiện bất ngờ
 • Chương 1443: Phá Trận
 • Chương 1444: Nghịch Chuyển
 • Chương 1445: Hợp tác
 • Chương 1446: Đi tìm nguồn gốc
 • Chương 1447: Trúng mai phục
 • Chương 1448: Ngũ Hành Thất Tuyệt trận
 • Chương 1449: Thành Thiên Phượng
 • Chương 1450: Tiềm hồi
 • Chương 1451: Trở về hạp cốc
 • Chương 1452: Kẻ Thứ Ba
 • Chương 1453: Trận chiến Pháp Tắc
 • Chương 1454: Ngư ông đắc lợi
 • Chương 1455: Uy lực của Tổn Ma
 • Chương 1456: Đích thân Ma Hoàng tới
 • Chương 1457: Liên thủ
 • Chương 1458: Gậy ông đập lưng ông
 • Chương 1459: Không gian thần bí
 • Chương 1460: Lồng Giam tái xuất
 • Chương 1461: Tranh đấu
 • Chương 1462: Cổ Ma giới
 • Chương 1463: Thân ảnh quen thuộc
 • Chương 1464: Vượt qua Vĩnh Sinh
 • Chương 1465: Bí mật luân hồi
 • Chương 1466: Cửu trọng Phong kiếp
 • Chương 1467: Độ kiếp
 • Chương 1468: Hoàng Kim cự long
 • Chương 1469: Dùng Thân Hóa Kiếm
 • Chương 1470: Ngũ Trảo Kim Long
 • Chương 1471: Sát Long
 • Chương 1472: Hợp tác
 • Chương 1473: Hắc Bối Thủy Viên
 • Chương 1474: Mê Hồn Hạp Cốc
 • Chương 1475: Lam Linh tộc
 • Chương 1476: Xích Hà Đạo
 • Chương 1477: Phá cấm
 • Chương 1478: Đầm lầy vô tận
 • Chương 1479: Cổ thành
 • Chương 1480: Người thủ hộ bảo kính
 • Chương 1481: Liên thủ ngăn địch
 • Chương 1482: Cổ Ma Kỳ Diệu
 • Chương 1483: Sóng gió lại nổi lên
 • Chương 1484: Quyết Định
 • Chương 1485: Kim môn lại hiện ra
 • Chương 1486: Không gian cổ quái
 • Chương 1487: Thiên Phạt Địa Kiếp
 • Chương 1488: Thiên Động
 • Chương 1489: Thái Canh Kiếm Quyết
 • Chương 1490: Tịch Thổ Nhị Tương trận
 • Chương 1491: Nhận thức
 • Chương 1492: Cửu Thiên Tôn Thượng
 • Chương 1493: Thiên Động tan vỡ
 • Chương 1494: Pháp tắc viên mãn
 • Chương 1495: Vĩnh Sinh kiếp
 • Chương 1496: Vĩnh Sinh kiếp (hạ)
 • Chương 1497: Vĩnh Sinh
 • Chương 1498: Uy nghiêm của Ma Chủ
 • Chương 1499: Một đường sinh tử
 • Chương 1500: Tuyệt xử phùng sinh
 • Chương 1501: Thương Khung nhất chỉ
 • Chương 1502: La Hầu trùng sinh
 • Chương 1503: Con mắt Đằng Xà
 • Chương 1504: Trở về Vạn Ma
 • Chương 1505: Bài xích
 • Chương 1506: Dư nghiệt Liễu gia
 • Chương 1507: Loạn trong giặc ngoài
 • Chương 1508: Dốc toàn bộ lực lượng
 • Chương 1509: Sóng ngầm mãnh liệt
 • Chương 1510: Gần như tuyệt cảnh
 • Chương 1511: Hành hạ đến chết
 • Chương 1512: Gặp lại đã là trăm năm sau
 • Chương 1513: Vây khốn
 • Chương 1514: Túc trí đa mưu
 • Chương 1515: Tru sát thủ lĩnh phản tặc
 • Chương 1516: Đầu hàng
 • Chương 1517: Khải hoàn trở về
 • Chương 1518: Phiến đá Vấn Thiên
 • Chương 1519: Báo thù tại di chỉ
 • Chương 1520: Thù mới hận cũ
 • Chương 1521: Tìm kiếm tung tích
 • Chương 1522: Lỡ mất dịp tốt
 • Chương 1523: Linh sủng thức tỉnh
 • Chương 1524: Gặp người quen cũ ở Trung Thiên
 • Chương 1525: Được ăn cả ngã về không
 • Chương 1526: Gặp lại người xưa
 • Chương 1527: Tương phùng
 • Chương 1528: Quyết định
 • Chương 1529: Thác Nguyệt Yểm Nhật Thạch
 • Chương 1530: Quyết chiến nổ ra
 • Chương 1531: Khúc Hoàng cùng Khúc Xích
 • Chương 1532: Tín nhiệm
 • Chương 1533: Thân ảnh quen thuộc
 • Chương 1534: Ngàn cân treo sợi tóc
 • Chương 1535: Vĩnh Sinh cảnh Khúc Nghiêu
 • Chương 1536: Ngoài dự đoán mọi người
 • Chương 1537: Băn khoăn
 • Chương 1538: Hóa ma tàn sát Vĩnh Sinh
 • Chương 1539: Cực Âm Chí Dương Trận
 • Chương 1540: Vĩnh Sinh đại điển
 • Chương 1541: Đạt thành nhận thức chung
 • Chương 1542: Hạc Minh Cốc
 • Chương 1543: Bí mật Cổ Ma
 • Chương 1544: Ma Tiên nhất niệm
 • Chương 1545: Chân tướng phơi bày
 • Chương 1546: Xử trí
 • Chương 1547: Phán quyết
 • Chương 1548: Lưu tình
 • Chương 1549: Nháy mắt đã ngàn năm
 • Chương 1550: Cố nhân mơ hồ
 • Chương 1551: Lưu luyến phàm trần
 • Chương 1552: Nghe thấy tiếng khóc chợt đốn ngộ
 • Một thiếu niên lớn lên trong một nơi người ăn thịt người, học được chút ít bí kỹ đánh đấm. Trong một lần Hung đảo nơi hắn lớn lên trong một đêm không biết vì sao biến mất dưới đáy biển, hắn thoát ra khỏi đó và bị người truy đuổi. Sau khi chạy không thoát cảnh bị đuổi giết, thiếu niên đó ngã xuống …

  Nhưng kết thúc là một khởi đầu mới, nhờ cơ duyên xảo hợp hắn thay đổi được thân phận, được bước vào trong một Tông môn tu luyện. Từ đó về sau, người đã tiếp cận với một thế giới bao la bát ngát, mở ra trước mắt hắn một thế giới hoàn toàn mới mẻ. 

  Nhưng “Âm” và “Dương” luôn khác biệt và bài xích lẫn nhau, người luôn gặp phải cảnh tùy thời có khả năng đánh mất trí nhớ, hóa thân thành “Ma vật” háo sát, dẫn đến nguy cơ sát thân… Truyện sẽ diễn biến ra sao, Liễu Minh, nhân vật chính của chúng ta đối mặt với những khó khăn thử thách như thế nào? Mời quý độc giả đón đọc tiểu thuyết Tiên hiệp thứ hai của Vong Ngữ, với bố cục chặt chẽ, logic vốn có, hứa hẹn tràn ngập tình tiết lôi cuốn và mới vẻ: Ma Thiên Ký.