Cinque Terre

Lộc Đỉnh Ký

Tác giả :
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
EPUB MOBI Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 1 – Chốn phồn hoa bạo khách lần vào
 • Chương 2 – Nghe tiếng khóc cường địch mắc mưu
 • Chương 3 – Ba Hảo hán đại chiến quan binh
 • Chương 4 – Vi Tiểu Bảo dùng mưu khích tướng
 • Chương 5 – Có bản lĩnh mới là tay hào kiệt
 • Chương 6 – Đồng giác quá giang, hảo tiễn xạ tượng
 • Chương 7 – Trong tiểu quán Vi, Mao bị bắt
 • Chương 8 – Uống nhiều thuốc Hải công hư mắt
 • Chương 9 – Vi Tiểu Bảo lừng danh đánh bạc
 • Chương 10 – Hết đánh bạc lại đánh đô vật
 • Chương 11 – Hải Lão Công mưu đồ đánh cắp ngự thư
 • Chương 12 – Vi Tiểu Bảo dò la Hải Lão
 • Chương 13 – Tiểu Hào Kiệt thám thính thư phòng
 • Chương 14 – Tiểu Huyền Tử bại lộ hành tung
 • Chương 15 – Vua Khang Hy quyết chí trị quyền thần
 • Chương 16 – Đại từ đại bi thiên diệp thủ
 • Chương 17 – Tiểu Anh Hùng cứu giá bắt cường thân
 • Chương 18 – Phủ Thiếu Bảo điều tra kinh phật
 • Chương 19 – Sách Ngạch Đồ bàn cách chia tiền
 • Chương 20 – Sợ lộ tẩy Vi Tiểu Bảo kinh hồn
 • Chương 21 – Người trên núi ngũ đài
 • Chương 22 – Âm mưu kỳ bí chốn hoàng cung
 • Chương 23 – Cuộc đấu kinh hồn
 • Chương 24 – Vi Tiểu Bảo trổ tài ứng biến
 • Chương 25 – Khang Thân Vương trao tặng thần câu
 • Chương 26 – Trong nhà lao Ngao Bái vong thân
 • Chương 27 – Thanh Mộc đường quần hùng tế điện
 • Chương 28 – Hai phe quan lý tranh Hương chủ
 • Chương 29 – Vi Tiểu Bảo chơi khăm Đại Hán
 • Chương 30 – Vi Tiểu Bảo vào thiên địa hội
 • Chương 31 – Vi Tiểu Bảo nối ngôi Hương chủ
 • Chương 32 – Trần cận nam dặn dò kế hoạch
 • Chương 33 – Trong quán trà đồng hội đưa tin
 • Chương 34 – Tiểu Hương chủ trá hình công tử
 • Chương 35 – Xót huynh trưởng Nhị Hiệp khóc ròng
 • Chương 36 – Bất đồng chính kiến đang bạn ra thù
 • Chương 37 – Hồi Xuân Đường phát sinh đại biến
 • Chương 38 – Tiền Lão Bản bày mưu giấu quận chúa
 • Chương 39 – Vi Tiểu Bảo lần mò huyệt đạo
 • Chương 40 – Tấm dung nhan nguyệt thẹn hoa nhường
 • Chương 41 – Điểm đầu tóc để coi bản lãnh
 • Chương 42 – Tề Nguyên Khải trổ tài thần võ
 • Chương 43 – Bình Tây Vương hiệu lịnh nghiêm minh
 • Chương 44 – Trộm kinh rồi bị phỗng tay trên
 • Chương 45 – Vi Tiểu Bảo giằng co Quận Chúa
 • Chương 46 – Trong hoàng cung xảy biến lúc canh khuya
 • Chương 47 – Tiểu Công công giỡn cợt giai nhân
 • Chương 48 – Vi Tiểu Bảo ba phen gặp nạn
 • Chương 49 – Bốn công công chết vì tham bạc
 • Chương 50 – Hóa Cốt Miên Chưởng đả thương Tiểu Bảo
 • Chương 51 – Tiểu hoàng đế đoán việc như thần
 • Chương 52 – Chẳng để ai mua chuộc lòng người
 • Chương 53 – Quế công công song thủ bão giai nhân
 • Chương 54 – Nghe trẻ ba hoa, ông già ngơ ngác
 • Chương 55 – Diệu kế bằng ba Gia Cát Lượng
 • Chương 56 – Phải chăng hai vợ chồng nổi cơn ghen?
 • Chương 57 – Kế chưa thành đã sinh biến cố
 • Chương 58 – Trăm tội đổ lên đầu thái giám
 • Chương 59 – Người áo xanh thình lình xuất hiện
 • Chương 60 – Thần Trảo giết người không dấu vết
 • Chương 61 – Theo đức vua vào cung Thái hậu
 • Chương 62 – Giết Liễu Yến mau chân lánh nạn
 • Chương 63 – Cung Từ Ninh xảy ra cuộc phong ba
 • Chương 64 – Tiểu công công thổ lộ chân tình
 • Chương 65 – Vua Khang Hy mở cuộc điều tra
 • Chương 66 – Từ Thiên xuống hộ tống hai cô
 • Chương 67 – Bạch điếm bỗng trở thành hắc điếm
 • Chương 68 – Đào Hồng Anh hé màn bí mật
 • Chương 69 – Pho Kinh Phật có gì bí ẩn
 • Chương 70 – Lửa hờn ghen đốt cháy tâm can
 • Chương 71 – Ngô Lập Thân thóa mạ Nhất Chu
 • Chương 72 – Những chuyện hãi hùng trong quỷ cốc
 • Chương 73 – Trong nhà ma gặp lũ hung tàn
 • Chương 74 – Trong quỷ ốc quần hùng mất tích
 • Chương 75 – Tưởng ma quỷ hóa ra người đẹp
 • Chương 76 – Tam thiếu nhưng bản lĩnh cao thâm
 • Chương 77 – Song nhi đả bại bọn Lạt ma
 • Chương 78 – Lũ hung tàn náo động thiền môn
 • Chương 79 – Chùa Thanh Lương gặp hồi đại nạn
 • Chương 80 – Chủ bộc lo mưu cứu lão hoàng gia
 • Chương 81 – Ai ai cũng vậy hà tất phải đi tu
 • Chương 82 – Dời chùa Linh Cảnh gặp đầu bà
 • Chương 83 – Ủy Tôn giả chiếm đoạt chương kinh
 • Chương 84 – Vì ăn phỉnh mắc mưu kẻ nít
 • Chương 85 – Tiểu cô nương đốc chiến quần hùng
 • Chương 86 – Cùng người đẹp viếng đảo thần tiên
 • Chương 87 – Lục Tiên sinh thử tài Vi Tiểu Bảo
 • Chương 88 – Học khoa đẩu văn kêu trời như bọng
 • Chương 89 – Thần long giáo trừng trị nghịch đồ
 • Chương 90 – Tiểu Bạch Long lên làm Bạch Long sứ
 • Chương 91 – Bạch Long sứ chấp chưởng Ngũ Long lệnh
 • Chương 92 – Vợ chồng giáo chủ truyền võ công
 • Chương 93 – Vi Tiểu Bảo trở về hoàng cung
 • Chương 94 – Công nương đòi tỷ võ với hoàng huynh
 • Chương 95 – Bị đòn đau trả hận đánh công nương
 • Chương 96 – Tiểu thái giám đả thương công chúa
 • Chương 97 – Dùng ngũ long lệnh hăm Thái Hậu
 • Chương 98 – Quân trướng biến thành sòng bạc lớn
 • Chương 99 – Cờ gian bạc lận gieo “mười tịt”
 • Chương 100 – Vi Tiểu Bảo phen này bị vố to
 • Chương 101 – Nhà sư mê gái bị đòn đau
 • Chương 102 – Biết mình biết người đánh đâu thắng đấy
 • Chương 103 – Vi Tiểu Bảo học đòi làm trưởng giả
 • Chương 104 – Tiểu sư thúc chỉ điểm trừng quang
 • Chương 105 – Sư trừng quan truyền thụ phép niêm hoa
 • Chương 106 – Đại từ bi điểm hóa người ngang ngược
 • Chương 107 – Vì mỹ nhân rèn luyện võ công
 • Chương 108 – Dương Dật Chi lên tiếng giải vây
 • Chương 109 – Ngắm dương liễu nhớ nàng áo lục
 • Chương 110 – Trong tiểu miếu quân tăng nghị luận
 • Chương 111 – Dùng mưu cao giải cứu Lão hoàng gia
 • Chương 112 – Ngoài hiên viện chúa tôi tâm sự
 • Chương 113 – Thay Lạt Ma bảo vệ Phụ Hoàng
 • Chương 114 – Bạch Y Ni thống khóc Tiên Quân
 • Chương 115 – Ni cô hai dạo lẻn vào cung
 • Chương 116 – Bạch Y Ni mở cuộc điều tra
 • Chương 117 – Những điều bí ẩn từ từ ló dạng
 • Chương 118 – Mê người đẹp hết lòng hầu hạ
 • Chương 119 – Giết địch nhân cứu nguy sư thái
 • Chương 120 – Trông người không khỏi tủi thân hèn
 • Chương 121 – Tiểu Bảo già gan cứu mỹ nhân
 • Chương 122 – Tiểu Bảo dùng mưu giết Lạt Ma
 • Chương 123 – Tiểu Bảo dùng mưu dối Lạt Ma
 • Chương 124 – Hòe thụ bình quần hùng tụ hội
 • Chương 125 – Quần hùng mở đại hội trừ gian
 • Chương 126 – Vi Tiểu Bảo chơi khăm tình địch
 • Chương 127 – Tiểu hoàng đế mở cuộc điều tra
 • Chương 128 – Hạ tình địch mấy phen thi kế
 • Chương 129 – Trong từ đường cử hành hôn lễ
 • Chương 130 – Lũ man mọi đột kích quần hùng
 • Chương 131 – Lũ man mọi đột lích quần hùng (tiếp)
 • Chương 132 – Đôi bạn lòng buồn bã chia tay
 • Chương 133 – Giả Thái Hậu bại lộ hành tung
 • Chương 134 – Trịnh công tử kết án Trần gia
 • Chương 135 – Quan tài còn đó người đâu mất
 • Chương 136 – Tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả
 • Chương 137 – Cuộc tứ hôn đưa đến Vân Nam
 • Chương 138 – Tứ hôn sứ mắc mưu công chúa
 • Chương 139 – Tiểu Thái Giám thành Giả phò mã
 • Chương 140 – Vì kết bạn Dật Chi bị thảm hình
 • Chương 141 – Bốn phe câu kết chia thiên hạ
 • Chương 142 – Vi Tiểu Bảo dò la động tĩnh
 • Chương 143 – Vào Vương phủ đánh tráo kinh thư
 • Chương 144 – Diệu toán còn hơn Gia Cát Lượng
 • Chương 145 – Công chúa diễn kịch rất thần tình
 • Chương 146 – A Kha hành thích Ngô Tam Quế
 • Chương 147 – Mộc Kiếm Bình gieo vạ tổng binh
 • Chương 148 – A Kha chẳng biết đi đâu mất
 • Chương 149 – Viên Viên xuất thân ở chốn phong trần
 • Chương 150 – Sờ mũi làm cho người phát sợ
 • Chương 151 – Hào kiệt khôn qua ải má hồng
 • Chương 152 – Ngô Tam Quế thất cơ đành chịu lún
 • Chương 153 – Ngự tiền thị vệ bị hành hung
 • Chương 154 – Lão hương nông bản lĩnh kinh người
 • Chương 155 – Trong sòng bạc chạm chán cừu nhân
 • Chương 156 – Cao Tôn Giả phát chiêu kỳ quái
 • Chương 157 – Bách thắng đao vương Hồ Dật Chi
 • Chương 158 – Có lý đâu đường đột giai nhân
 • Chương 159 – Ngô Lục Kỳ hát khúc trầm giang
 • Chương 160 – Song nhi xuất hiện giữa phong ba
 • Chương 161 – Thần hành bách biến có một không hai
 • Chương 162 – Vi tiểu bảo tấu trình sứ mạng
 • Chương 163 – Núi Lộc Đỉnh bên dòng sông Hắc
 • Chương 164 – Để phụ nhân xen vào quốc sự
 • Chương 165 – Tiểu Hoàng đế mưu lược cao thâm
 • Chương 166 – Cao Tôn giả chết đi sống lại
 • Chương 167 – Vi đô thống mở cuộc điều tra
 • Chương 168 – Vì hiếu sắc sa vào cạm bẫy
 • Chương 169 – Dở thói nịnh thần khoe bài trung nghĩa
 • Chương 170 – Song nhi giải cứu Vi đô thống
 • Chương 171 – Núi lộc đỉnh cường nhân chiếm đóng
 • Chương 172 – Những diễn biến cực kỳ đột ngột
 • Chương 173 – Theo Tô Phi Á sang nước La Sát
 • Chương 174 – Vi Tiểu Bảo bày mưu thoán đế
 • Chương 175 – Vương công la sát cũng hai bè
 • Chương 176 – Tam Phiên Dâng biểu thử lòng vua
 • Chương 177 – Miệng nói huênh hoang khéo đặt bày
 • Chương 178 – Dựng miếu tuyên dương trung liệt sĩ
 • Chương 179 – Triệu Lương Đồng bày binh bố trận
 • Chương 180 – Ngựa tốt vụng nuôi thành ngựa xấu
 • Chương 181 – Lại dẫn tình nhân vào tẩm điện
 • Chương 182 – Thấy ngựa chết kẻ mừng người tủi
 • Chương 183 – Giết Tư Đồ Lại gặp quan binh
 • Chương 184 – Phái vương ốc gia nhập thiên địa hội
 • Chương 185 – Ngô Chí Vinh nịnh hót lầm đường
 • Chương 186 – Tiểu bảo trùng hội viện lệ xuân
 • Chương 187 – Mẹ ngủ say con dấu xiên y
 • Chương 188 – Trên đời được mấy anh hùng chặt tay
 • Chương 189 – Bịa chuyên hoang đường mong thoát chết
 • Chương 190 – Trong kỹ viện cùng nhau kết nghĩa
 • Chương 191 – Tam tiếu nhân duyên cửu vĩ hồ
 • Chương 192 – Thiên hạ đại loạn, quần thư hồn chiến
 • Chương 193 – Mục Võ quân thượng, đại nghịch bất đạo
 • Chương 194 – Muốn làm nên sự nghiệp anh hùng
 • Chương 195 – Di hoa tiết mộc, nhất tiễn song điêu
 • Chương 196 – Vi khâm sai từ biệt mẫu thân
 • Chương 197 – Người mang bệnh hoạn đó là ai?
 • Chương 198 – Chửi địch nhân nhiều trò quái dị
 • Chương 199 – Thấy thư giả cũng tin là thật
 • Chương 200 – Trước linh sàng đại nhân đền tội
 • Chương 201 – Tìm địch nhân theo dõi hành tung
 • Chương 202 – Quả xứng danh hào kiệt đương thời
 • Chương 203 – Quy tân thụ múa kiếm cắt bào
 • Chương 204 – Lộ cơ mưu tìm lời gạ gẫm
 • Chương 205 – Tiểu hoàng đế chặt đầu phò mã
 • Chương 206 – Đọc bản tâu long nhan hớn hở
 • Chương 207 – Ba thích khách giết lầm gian tặc
 • Chương 208 – Có bao giờ thầy lại giết trò?
 • Chương 209 – Hỏa siêu đấu trường để dấu đưa tin
 • Chương 210 – Cùng công chúa trốn khỏi hoàng cung
 • Chương 211 – Lại dụng kế rùa đen thoát xác
 • Chương 212 – Những bạn hữu đều người nghĩa khí
 • Chương 213 – Bọn thiếu niên khẩu thị tâm phi
 • Chương 214 – Bọn thuộc hạ quần công giáo chủ
 • Chương 215 – Trên đảo thần long nhiều loài ác quỷ
 • Chương 216 – Ngoài khơi thuyền lớn đuổi thuyền con
 • Chương 217 – Kẻ vô ân ám hại Trần Công
 • Chương 218 – Muốn giết người ngây ngô giả điếc
 • Chương 219 – Vung khoái đao hạ sát sáu mạng người
 • Chương 220 – Tìm đường nhớ tới chuyện Dương Châu
 • Chương 221 – Nghe hô hoán Tiểu bảo kinh hồn
 • Chương 222 – Thông cật đảo quần hào đại đổ
 • Chương 223 – Hoạt quốc bảo đi đâu mất biến
 • Chương 224 – Mắng Thi lang là đứa Hán gian
 • Chương 225 – Đánh người ngoại quốc
 • Chương 226 – Muốn đến Đài Loan, hạ thuyết từ
 • Chương 227 – Đổi thông cật đảo thành điếu ngư đảo
 • Chương 228 – Cuộc đông tiến của quân La Sát
 • Chương 229 – Tưởng hồn ma hóa ra người sống
 • Chương 230 – Thống lĩnh ba quân làm đại soái
 • Chương 231 – Tướng la sát xua quân tiến đánh
 • Chương 232 – Bạc thua cãi cố phải ăn đòn
 • Chương 233 – Vi Tiểu Bảo niệu xạ lộc đỉnh sơn
 • Chương 234 – Hạ thành không mát một tên quân
 • Chương 235 – Nịnh không phải đường bị quở trách
 • Chương 236 – Trai la sát toàn là đồ bỏ
 • Chương 237 – Lần đầu tiên nếm món Trung Hoa
 • Chương 238 – Cuộc đàm phán phân chia cương giới
 • Chương 239 – Triều đình đại kế chủ hòa bình
 • Chương 240 – Phân cương giới Trung Hoa thắng lợi
 • Chương 241 – Mao Thập Bát công khai thóa mạ
 • Chương 242 – Phùng tích Phạm Hăm dâng cáo trạng
 • Chương 243 – Giận lão Phụng lo mưu tẩy oán
 • Chương 244 – Những âm mưu đánh tráo phạm nhân
 • Chương 245 – Nghe vua phán, Tiểu Bảo kinh hồn
 • Chương 246 – Đấng anh quân hiểu rõ gian mưu
 • Chương 247 – Dựng cờ khởi nghĩa làm hoàng đế
 • Chương 248 – Xuống Giang Nam ẩn tích mai danh (Hết)
 • Câu chuyện xoay quanh một nhân vật chính thủ đoạn, gian manh vô học thức và lười biếng tên gọi Vi Tiểu Bảo. Bảo là con của Vi Xuân Phương kỹ nữ tại Lệ Xuân Viện, một nhà chứa tại Dương Châu. Ngay cả Vi Xuân Phương cũng không biết cha của gã là ai, chỉ đặt tên gã là Tiểu Bảo, sau này có người hỏi tới thì gã lấy họ mẹ.

  Có thể bạn thích sách  Văn Thuyết