Cinque Terre

Lỡ Yêu Gracie (Falling For Gracie)

Tác giả :
Thể Loại : Tiểu Thuyết Phương Tây
Đọc Online

Danh sách chương


Los Lobos #2 
Thể loại: Lãng mạn 
Người dịch: mọt sách 323 

Cô theo anh khắp nơi, để ý từng hành động của anh, biến cuộc sống của anh thành địa ngục trần gian suốt hai năm trời… và cô bỏ đi.

Bây giờ cô trở lại. Anh nên vừa hét vừa chạy theo hướng ngược với cô, đúng không? Vậy tại sao anh ở lại để… lỡ yêu Gracie?

Có thể bạn thích sách  Nếu em thấy anh bây giờ