Cinque Terre

Lake Of Dreams

Tác giả :
Thể Loại : Tiểu Thuyết Phương Tây
Đọc Online

Danh sách chương


Series: Strangers In The Night – Book 1
Chuyển ngữ: meomatbu

“Tin anh . . . thậm chí khi có bằng chứng rõ ràng cho điều ngược lại.”

“Cô đã chưa bao giờ có thể tin anh, hay tình yêu của anh với cô. Họ đã thích nhau như hai con thú luôn cảnh giác, ham muốn lẫn nhau, nhưng không dám để mình dễ bị tấn công vì nhau. Họ đã không tin nhau. Và họ đã phải trả giá.”

Có thể bạn thích sách  Hang Động