Cinque Terre

It’s In His Kiss

Tác giả :
Thể Loại : Tiểu Thuyết Phương Tây
Đọc Online

Danh sách chương


Bridgertons #7

Chuyển ngữ: CHUIS_M

Ghi chú: Phần đặt trong (*…*) là chú thích của người dịch. Những phần trong (…) là lời của tác giả.

Dành tặng Steve Axelrod, vì cả trăm lí do. (Nhưng nhất là vì món trứng cá muối!)

Và dành tặng Paul, mặc dù có vẻ anh nghĩ tôi là tuýp người thích chia sẻ trứng cá muối.

 

Có thể bạn thích sách  Thiên Thần Bóng Tối (Dark Angel)