Cinque Terre

Đông Y Thời Lịnh Bịnh Học

Tác giả :
Thể Loại : Y Học - Sức Khỏe
PDF Đọc Online

Cuốn sách Thời Lệnh Bệnh Học là tên gọi chung của các loại bệnh chứng bốn mùa cảm mạo, do sự thanh dổi của sáu khí: phong, hàn, thử, thấp, táo, hỏa gây ra, mà sáu khí thì ký vượng theo bốn mùa, cho nên gọi là Bệnh Thời Lệnh….
 

 

Có thể bạn thích sách  Điện Tâm Đồ Cho Người Mới Bắt Đầu – Ecgs For Beginners