Cinque Terre

Đầu Giáo Sư Dowel

Tác giả :
Thể Loại : Huyền bí - Giả Tưởng
EPUB MOBI

Sau khi tốt nghiệp, Giáo sư Dowel được trợ lý của mình là Giáo sư Kerner hồi sinh. Giám đốc của giáo sư Dowel và giáo sư Kerner tiếp tục công việc còn dang dở của giáo sư Dowel. Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi khi trợ lý của giáo sư Kerner là Marie Lawrence phát hiện ra bí mật của giáo sư Kerner.