Cinque Terre

Đấm Phát Chết Luôn

Tác giả :
Thể Loại : Truyện Tranh
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chap 0
 • Chap 1
 • Chap 2
 • Chap 3
 • Chap 4
 • Chap 5
 • Chap 6
 • Chap 7
 • Chap 8
 • Chap 9
 • Chap 10
 • Chap 11
 • Chap 12
 • Chap 13
 • Chap 14
 • Chap 15
 • Chap 16
 • Chap 17
 • Chap 18
 • Chap 18.5
 • Chap 19
 • Chap 20
 • Chap 21
 • Chap 22
 • Chap 22.5
 • Chap 22.6
 • Chap 22.7
 • Chap 23
 • Chap 23.5
 • Chap 24
 • Chap 25
 • Chap 26
 • Chap 27
 • Chap 28
 • Chap 28.5
 • Chap 29
 • Chap 30
 • Chap 31
 • Chap 32
 • Chap 33
 • Chap 34
 • Chap 35
 • Chap 35.1
 • Chap 35.2
 • Chap 36
 • Chap 36.5
 • Chap 37
 • Chap 38
 • Chap 38.5
 • Chap 39
 • Chap 40
 • Chap 41
 • Chap 41.1
 • Chap 41.2
 • Chap 41.3
 • Chap 42
 • Chap 42.5
 • Chap 43
 • Chap 44
 • Chap 45
 • Chap 45.2
 • Chap 46
 • Chap 46.2
 • Chap 46.5
 • Chap 46.6
 • Chap 47
 • Chap 47.1
 • Chap 47.2
 • Chap 47.5
 • Chap 47.6
 • Chap 48
 • Chap 48.5
 • Chap 49
 • Chap 49.1
 • Chap 49.2
 • Chap 50
 • Chap 51
 • Chap 52
 • Chap 53
 • Chap 53.2
 • Chap 53.5
 • Chap 54
 • Chap 55
 • Chap 56
 • Chap 56.5
 • Chap 57
 • Chap 58
 • Chap 59
 • Chap 60
 • Chap 61
 • Chap 62
 • Chap 63
 • Chap 64
 • Chap 65
 • Chap 66
 • Chap 66.5
 • Chap 66.6
 • Chap 67
 • Chap 67.2
 • Chap 68
 • Chap 69
 • Chap 70
 • Chap 70.5
 • Chap 71
 • Chap 71.5
 • Chap 72
 • Chap 73
 • Chap 74
 • Chap 75
 • Chap 76
 • Chap 77
 • Chap 77.5
 • Chap 77.6
 • Chap 78
 • Chap 78.5
 • Chap 79
 • Chap 80
 • Chap 80.5
 • Chap 81
 • Chap 82
 • Chap 83
 • Chap 84
 • Chap 85
 • Chap 85.5
 • Chap 86
 • Chap 87
 • Chap 88
 • Chap 89
 • Chap 90
 • Chap 90.5
 • Chap 91
 • Chap 92
 • Chap 93
 • Chap 93.5
 • Chap 94
 • Chap 95
 • Chap 95.1
 • Chap 96
 • Chap 97
 • Chap 97.5
 • Chap 98
 • Chap 99
 • Chap 100
 • Chap 101
 • Chap 101.1
 • Chap 102
 • Chap 103
 • Chap 104
 • Chap 105
 • Chap 105.5
 • Chap 106
 • Chap 106.5
 • Chap 107
 • Chap 107.1
 • Chap 107.5
 • Chap 108
 • Chap 109
 • Chap 110
 • Chap 111
 • Chap 111.5
 • Chap 112
 • Chap 113
 • Chap 113.1
 • Chap 114
 • Chap 114.5
 • Chap 115
 • Chap 116
 • Chap 117
 • Chap 118
 • Chap 119
 • Chap 120
 • Chap 121
 • Chap 122
 • Chap 123
 • Chap 124
 • Chap 125
 • Chap 126
 • Chap 127
 • Chap 128
 • Chap 128.5
 • Chap 129
 • Chap 130
 • Chap 131
 • Chap 132
 • Chap 133
 • Chap 134
 • Chap 135
 • Chap 136
 • Chap 137
 • Chap 138
 • Chap 139
 • Chap 140
 • Chap 141
 • Chap 142
 • Chap 143
 • Chap 144
 • Chap 144.5
 • Chap 145
 • Chap 146
 • Chap 147
 • Chap 148
 • Chap 149
 • Chap 150
 • Chap 151
 • Chap 151.5
 • Chap 152
 • Chap 153
 • Chap 154
 • Chap 155
 • Chap 156
 • Chap 157
 • Chap 158
 • Manga thể loại siêu anh hùng với đặc trưng phồng tôm đấm phát chết luôn… Lol!!! Nhân vật chính trong Onepunch-man là Saitama, một con người mà nhìn đâu cũng thấy “tầm thường”, từ khuôn mặt vô hồn, cái đầu trọc lóc, cho tới thể hình long tong.

  Tuy nhiên, con người nhìn thì tầm thường này lại chuyên giải quyết những vấn đề hết sức bất thường. Anh thực chất chính là một siêu anh hùng luôn tìm kiếm cho mình một đối thủ mạnh. Vấn đề là, cứ mỗi lần bắt gặp một đối thủ tiềm năng, thì đối thủ nào cũng như đối thủ nào, chỉ ăn một đấm của anh là… chết luôn. Liệu rằng Onepunch-Man Saitaman có thể tìm được cho mình một kẻ ác dữ dằn đủ sức đấu với anh? Hãy theo bước Saitama trên con đường một đấm tìm đối cực kỳ hài hước của anh!!

  Có thể bạn thích sách  Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ