Châm Cứu Học Trong Nội Kinh, Nạn Kinh Và Sự Tương Đồng Với Y Học Hiện Đại