Cinque Terre

Bảy Ngày Cho Mãi Mãi

Tác giả :
Thể Loại : Tiểu Thuyết Phương Tây
Đọc Online

Danh sách chương


Thể loại: Lãng mạn
Dịch giả: Hương Lan

Hắn có bùa phép của quỷ dữ Nàng có sức mạnh của thiên thần… 

Để kết thúc sự đua tranh giữa hai thế lực, Chúa Trời và Qủy Sa – Tăng đã ký một giao ước về trận thách đấu tối hậu…. 

Mỗi phe cử ra một đại diện xuất sắc nhất…. Lucas và Zofia sẽ có bảy ngày trên nhân gian để mang về chiến thắng cho phe mình, kết quả cuối cùng sẽ quyết định cái Thiện hay cái Ác sẽ chi phối loài người… 

Chúa Trời và Qủy Sa-Tăng đã tính đến mọi nhẽ , chỉ trừ một điều…. 

Rằng thiên thần và ác quỷ sẽ gặp nhau và đem lòng yêu nhau……

Có thể bạn thích sách  Ruồng Bỏ