Cinque Terre

Bàn Long

Tác giả :
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 01:  Tiểu trấn đích tào thần
 • Chương 02: Long huyết chiến sĩ gia tộc (Thượng)
 • Chương 03: Long huyết chiến sĩ gia tộc (Hạ)
 • Chương 04: Trưởng thành (Thượng)
 • Chương 05: Trưởng thành (Hạ)
 • Chương 06: Bàn Long giới chỉ (Thượng)
 • Chương 07: Bàn Long giới chỉ (Hạ)
 • Chương 08: Ma thú Tấn mãnh long (Thượng)
 • Chương 09: Ma thú Tấn mãnh long (Hạ)
 • Chương 10: Hỏa xà chi vũ (Thượng)
 • Chương 11: Hỏa xà chi vũ (Hạ)
 • Chương 12: Cường giả chi tâm (Thượng)
 • Chương 13: Cường giả chi tâm (Hạ)
 • Chương 14: Thiên không trung đích chiến đấu (Thượng)
 • Chương 15: Thiên không trung đích chiến đấu (Hạ)
 • Chương 16: Tai nạn (Thượng)
 • Chương 17: Tai nạn (Hạ)
 • Chương 18: Bàn Long chi linh (thượng)
 • Chương 19: Bàn Long chi linh (Hạ)
 • Chương 20: Địa hệ ma pháp (Thượng)
 • Chương 21: Địa hệ ma pháp (Hạ)
 • Chương 22: Xuân khứ thu lai (Thượng)
 • Chương 23: Xuân khứ thu lai (Hạ)
 • Chương 24: Ma thú “Ảnh Thử”
 • Chương 25: Bổn biện pháp (Thượng)
 • Chương 26: Bổn biện pháp (Hạ)
 • Chương 27: Học viện Ân Tư Đặc
 • Chương 28: Ảnh thử ‘Bối Bối’ (Thượng)
 • Chương 29: Ảnh thử ‘Bối Bối’ (hạ)
 • Chương 30: Phân Lai thành
 • Chương 31: Ma pháp trắc thí (Thượng)
 • Chương 32: Ma pháp trắc thí (hạ)
 • Chương 33: Long huyết mật điển (Thượng)
 • Chương 34: Long huyết mật điển (hạ)
 • Chương 35: Nhắc nhở
 • Chương 36: Thiên tài tập trung địa
 • Chương 37: Tứ huynh đệ (Thượng)
 • Chương 38: Tứ huynh đệ (hạ)
 • Chương 39: Phong hệ ma pháp
 • Chương 40: Học tập sinh nhai (Thượng)
 • Chương 41: Học tập sinh nhai (hạ)
 • Chương 42: Ai là Đệ Nhất? (Thượng)
 • Chương 43: Ai là Đệ Nhất? (hạ)
 • Chương 44: Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán (Thượng)
 • Chương 45: Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán (hạ)
 • Chương 46: Kinh hỉ
 • Chương 47: Bình Đao Lưu phái
 • Chương 48: Lục niên
 • Chương 49: Thạch điêu tác phẩm
 • Chương 50: Hoa Đức Lập tửu điếm
 • Chương 51: Bích Thủy thiên đường đích dạ
 • Chương 52: Giới cách (Thượng)
 • Chương 53: Giới cách (Hạ)
 • Chương 54: Thỉnh
 • Chương 55: Lộ đồ (Thượng)
 • Chương 56: Lộ đồ (hạ)
 • Chương 57: Ma Thú sơn mạch (Thượng)
 • Chương 58: Ma Thú sơn mạch (hạ)
 • Chương 59: Quần lang (Thượng)
 • Chương 60: Quần lang (hạ)
 • Chương 61: Nguy kỵ (Thượng)
 • Chương 62: Nguy kỵ (hạ)
 • Chương 63: Tàn khốc (Thượng)
 • Chương 64: Tàn khốc (hạ)
 • Chương 65: Bối Bối đích thực lực (Thượng)
 • Chương 66: Bối Bối đích thực lực (hạ)
 • Chương 67: Hắc sắc đoản nhận (Thượng)
 • Chương 68: Hắc sắc đoản nhận (hạ)
 • Chương 69: Mê vụ sơn cốc (Thượng)
 • Chương 70: Mê vụ sơn cốc (hạ)
 • Chương 71: Khiếu Ngải Lệ Tư đích nữ hài (Thượng)
 • Chương 72: Khiếu Ngải Lệ Tư đích nữ hài (hạ)
 • Chương 73: Dạ phong trung đích tử sắc (Thượng)
 • Chương 74: Dạ phong trung đích tử sắc (hạ)
 • Chương 75: Quy hương (Thượng)
 • Chương 76: Quy hương (hạ)
 • Chương 77: Hoắc Cách
 • Chương 78: Thạch điêu giới cách
 • Chương 79: Đông thiên lý đích mân côi (Thượng)
 • Chương 80: Đông thiên lý đích mân côi (hạ)
 • Chương 81: Cao thủ như vân (Thượng)
 • Chương 82: Cao thủ như vân (hạ)
 • Chương 83: Vết rách (Thượng)
 • Chương 84: Vết rách (hạ)
 • Chương 85: Kiến diện
 • Chương 86: Thê lương tuyết
 • Chương 87: Thập thiên thập dạ
 • Chương 88: Dịch hóa
 • Chương 89: Tái nhập Mê vụ sơn cốc
 • Chương 90: Thượng thiên vô môn
 • Chương 91: U thâm địa huyệt
 • Chương 92: Cức bối thiết giáp long
 • Chương 93: Ngoan
 • Chương 94: Long tinh chi biến
 • Chương 95: Long huyết chiến sĩ
 • Chương 96: Thần bí ma pháp trận
 • Chương 97: Tứ đại chí cao vị diện
 • Chương 98: Thống phá thiên liễu
 • Chương 99: Thạch điêu tông sư?
 • Chương 100: Luyện kiếm
 • Chương 101: Thân thỉnh tất nghiệp
 • Chương 102: Lịch sử đệ nhị
 • Chương 103: Nhân vật thượng tầng Ngọc Lan đại lục
 • Chương 104: Bảng giá
 • Chương 105: Địa vị
 • Chương 106: Khuyết tiễn
 • Chương 107: Phẫn nộ
 • Chương 108: Lão giáo quan
 • Chương 109: Phách mại
 • Chương 110: Thiên giới
 • Chương 111: Đắc thủ
 • Chương 112: Quy hương
 • Chương 113: Trần phong vãn sự
 • Chương 114: Quyết định
 • Chương 115: Trấn nhỏ tề tựu
 • Chương 116: Trò chuyện trong đêm
 • Chương 117: Tước vị
 • Chương 118: Ma pháp thư tịch
 • Chương 119: Tử thương thảm trọng
 • Chương 120: Sát ý quá nặng
 • Chương 121: Đính hôn
 • Chương 122: Nắm bắt
 • Chương 123: Bối hậu đích nhân vật
 • Chương 124: Điều tra
 • Chương 125: Bí mật bại lộ
 • Chương 126: Nhập ngục
 • Chương 127: Ủy khuất
 • Chương 128: Để tuyến
 • Chương 129: Thỉnh cầu
 • Chương 130: Bái phỏng
 • Chương 131: Sát lục chi vương
 • Chương 132: Độc dược
 • Chương 133: Thẩm phán
 • Chương 134: Cự ngạch đích phạt kim
 • Chương 135: Dong huyết độc
 • Chương 136: Đột phá
 • Chương 137: Dược phấn thành
 • Chương 138: Thiết kế
 • Chương 139: Tửu
 • Chương 140: Mẫu thân đích sinh tử
 • Chương 141: Đa thiểu, sát đa thiểu
 • Chương 142: Tử, dã yếu sát
 • Chương 143: Ngã bất cam tâm
 • Chương 144: Tuyệt cảnh
 • Chương 145: Hy vọng sinh tồn
 • Chương 146: Thần sủng buông xuống
 • Chương 147: Hắn phải chết
 • Chương 148: Bàn chân to
 • Chương 149: Hủy diệt chi nhật (thượng)
 • Chương 150: Hủy diệt chi nhật (hạ)
 • Chương 151: Thần cấp cường giả
 • Chương 152: Thương hoàng đào thoán
 • Chương 153: Chích thủ
 • Chương 154: Không gian giới chỉ
 • Chương 155: Thảm huống
 • Chương 156: Hắc hoàn cự hình mãng xà
 • Chương 157: Cứu nhân
 • Chương 158: Trọng bảo
 • Chương 159: Hách Tư Thành
 • Chương 160: Tử Diệm Chiến sĩ Gia tộc
 • Chương 161: Khai Lô
 • Chương 162: Trọng kiếm Vô Phong
 • Chương 163: Đoạn thủ
 • Chương 164: Bình tức
 • Chương 165: Nguyên ủy
 • Chương 166: Vận mệnh
 • Chương 167: Mất mát
 • Chương 168: Điên cuồng
 • Chương 169: Tĩnh lặng
 • Chương 170: Ly khai
 • Chương 171: Bôn lôi
 • Chương 172: Đại địa khiếu lang
 • Chương 173: Sát lục
 • Chương 174: Bóng đen
 • Chương 175: Thần bí hắc báo
 • Chương 176: Tái thứ biến thân
 • Chương 177: Tốc độ chi chiến
 • Chương 178: Xuất sơn
 • Chương 179: Áo Lợi Duy Á
 • Chương 180: Nhất kiếm
 • Chương 181: Thủ
 • Chương 182: Hắc Thạch thành
 • Chương 183: Thuyết phục
 • Chương 184: Tiếp liên thứ sát
 • Chương 185: Dược sư
 • Chương 186: Ngọc Lan hà
 • Chương 187: Độc khí phiêu đãng
 • Chương 188: Xích Nhĩ quận thành
 • Chương 189: Khám nhà
 • Chương 190: Hạ thiên lý đích nhất bả hỏa
 • Chương 191: Lễ vật
 • Chương 192: Đại địa
 • Chương 193: Hồng y đại giáo chủ
 • Chương 194: Tái Tư Lặc
 • Chương 195: Cường cường liên hợp
 • Chương 196: Thản thành tương kiến
 • Chương 197: Giáo đình đích bí mật
 • Chương 198: Tỷ muội hoa
 • Chương 199: Điều tra
 • Chương 200: Ngũ niên chi ước
 • Chương 201: Dạ tiềm
 • Chương 202: Quyết định Chương
 • Chương 203: Tứ huynh đệ đích lộ
 • Chương 204: Tuyệt cảnh
 • Chương 205: Đại địa áo nghĩa
 • Chương 206: Cường giả chân chính
 • Chương 207: Bất tử chiến sĩ
 • Chương 208: Đối sách của giáo đình
 • Chương 209: Du du tuế nguyệt
 • Chương 210: Bất Tử chiến sĩ biến thân
 • Chương 211: Bách trọng lãng uy lực
 • Chương 212: Phó ước
 • Chương 213: Tề tụ Ba Tư Nhĩ
 • Chương 214: Lân cư
 • Chương 215: Hạ lạt thủ
 • Chương 216: Kế hoa cải biến
 • Chương 217: Thiên sứ chiến trận
 • Chương 218: Tứ dực Thiên sứ
 • Chương 219: Thánh vực Long huyết chiến sĩ
 • Chương 220: Ước định
 • Chương 221: Ốc Đốn
 • Chương 222: Bối Lỗ Đặc gia tộc
 • Chương 223: Khách nhân
 • Chương 224: Thân truyền đệ tử
 • Chương 225: Thánh vực cuộc chiến
 • Chương 226: Ma tinh hạch
 • Chương 227: Lại là Thánh vực
 • Chương 228: Bố Lỗ Mặc đích thỉnh cầu
 • Chương 229: Huynh đệ gặp nhau
 • Chương 230: Hậu thuẫn kiên cố
 • Chương 231: Tinh thần lực đột phá
 • Chương 232: Khiêu khích
 • Chương 233: Đồ Lục đao
 • Chương 234: Đấu võ trường
 • Chương 235: Quyết chiến
 • Chương 236: Trọng thủ
 • Chương 237: Thiên tài Kiếm thánh
 • Chương 238: Lâm Lôi đấu Áo Lợi Duy Á
 • Chương 239: Hai đại thiên tài
 • Chương 240: Khiêu chiến
 • Chương 241: Đông như trẩy hội
 • Chương 242: Khải Lan đến
 • Chương 243: Thiên tài giao lưu
 • Chương 244: Kết quả
 • Chương 245: Quà mừng
 • Chương 246: Thu hoạch
 • Chương 247: Dị vị diện cường giả
 • Chương 248: Lựa chọn
 • Chương 249: Vũ Thần môn
 • Chương 250: Đại sư huynh
 • Chương 251: Vũ Thần triệu kiến
 • Chương 252: Mạch động thủ hộ
 • Chương 253: Áo Lợi Duy Á đấu Hắc Đức Sâm
 • Chương 254: Kiên nhược bàn thạch
 • Chương 255: Thời gian, địa điểm
 • Chương 256: Ngọc Lan đế quốc đặc sứ
 • Chương 257: Địch Lỵ Á
 • Chương 258: Thập niên hậu đích kiến diện
 • Chương 259: Địch Lỵ Á bảo hộ thần
 • Chương 260: Vạn chúng kỳ đãi
 • Chương 261: Thảm liệt
 • Chương 262: Chấn hám
 • Chương 263: Danh thanh viễn bá
 • Chương 264: Mục tiêu – Hỗn loạn chi lĩnh
 • Chương 265: Lôi Nặc đích nguy cơ
 • Chương 266: Hôn lễ thượng đích ngạc háo
 • Chương 267: Sự thực
 • Chương 268: Chân tướng bị che giấu
 • Chương 269: Bí mật của Ngọc Lan đại lục
 • Chương 270: Vũ Thần đích nhắc nhở
 • Chương 271: Đông nam hành tỉnh
 • Chương 272: Thi thể
 • Chương 273: Nô đãi
 • Chương 274: Tàn nhẫn
 • Chương 275: Hạ lệnh
 • Chương 276: Lập túc Hỗn loạn chi lĩnh
 • Chương 277: Chưởng quản
 • Chương 278: Thần bí đích san thôn
 • Chương 279: Lâm Lôi và Áo Lợi Duy Á
 • Chương 280: Địch Lỵ Á hòa Lâm Lôi
 • Chương 281: Lưỡng phong tín
 • Chương 282: Thế lực khuếch trương
 • Chương 283: Chiến tranh cơ khí
 • Chương 284: Xuất phát
 • Chương 285: Lão tam?
 • Chương 286: Đức Tư Lê
 • Chương 287: Thánh ma đạo đích khả phạ
 • Chương 288: Thiết tha
 • Chương 289: Tử tâm ba
 • Chương 290: Mệnh lệnh hạ đạt
 • Chương 291: Sậu biến
 • Chương 292: Lâm Lôi quy lai
 • Chương 293: Vẫn lạc
 • Chương 294: Kịch chiến Ô Sâm Nặc
 • Chương 295: Ba Lỗ Khắc
 • Chương 296: Quy túc
 • Chương 297: Địch Lỵ Á, giá cấp ngã ba
 • Chương 298: Vương quốc
 • Chương 299: Tiếp liên đáo lai
 • Chương 300: Quang minh pháp tắc
 • Chương 301: Tứ phương tụ tập
 • Chương 302: Đại hôn
 • Chương 303: Na nhất dạ
 • Chương 304: Thập nhị niên đạn chỉ quá
 • Chương 305: Lam tâm thảo, Long huyết  
 • Chương 306: Kịch chiến
 • Chương 307: Khuất phục
 • Chương 308: Vinh diệu
 • Chương 309: Phát hiện
 • Chương 310: Ma tinh thạch quáng mạch
 • Chương 311: Liên hợp
 • Chương 312: Điều binh khiển tướng
 • Chương 313: Vận chuyển công cụ
 • Chương 314: Triệu tập lệnh
 • Chương 315: Thông đạo
 • Chương 316: Ma tinh pháo chi uy
 • Chương 317: Bạo nộ
 • Chương 318: Tử chiến
 • Chương 319: Máy xay thịt
 • Chương 320: Để bài
 • Chương 321: Nhất tràng tai nan
 • Chương 322: Thử triều tai ương
 • Chương 323: Mời gặp
 • Chương 324: Vô sỉ
 • Chương 325: Trở mặt
 • Chương 326: Chúng Thánh vẫn lạc
 • Chương 327: Bối Lỗ Đặc
 • Chương 328: Đế quốc thành lập
 • Chương 329: Đột phá
 • Chương 330: Bối Bối đích thân thế
 • Chương 331: Thần cấp ma thú
 • Chương 332: Bối Bối đích phục cừu
 • Chương 333: Tề tụ
 • Chương 334: Kim chúc thành bảo
 • Chương 335: Tam điều thông đạo
 • Chương 336: Mộ địa điêu khắc
 • Chương 337: Tiểu tâm dực dực
 • Chương 338: Thực vật sinh mệnh
 • Chương 339: Ba xà tỉnh liễu
 • Chương 340: Chân đích tỉnh liễu, tai nan giáng lâm
 • Chương 341: Tuyết địa thế giới
 • Chương 342: Mộ địa bát niên
 • Chương 343: Hỏa diễm quân vương
 • Chương 344: Thông đạo sở tại
 • Chương 345: Thệ tử nhất kích
 • Chương 346: Tam kiện thần khí
 • Chương 347: Ma thú xuất mã
 • Chương 348: Mẫu hoàng ‘Lạp Sa Bối Nhĩ’
 • Chương 349: Tái sinh
 • Chương 350: Khoái, Mạn
 • Chương 351: Vạn kiếm hợp nhất, sinh mệnh nguyên châu
 • Chương 352: Bước vào tầng thứ tám
 • Chương 353: Tà Nhãn vương giả
 • Chương 354: Chủ nhân hiếu khách
 • Chương 355: Ngân thiết ma nhân
 • Chương 356: Thâm Uyên Đao Ma
 • Chương 357: Thánh ma đạo
 • Chương 358: Chúng thần mộ địa
 • Chương 359: Huyết nhiễm địa để
 • Chương 360: Sinh tử
 • Chương 361: Chết?
 • Chương 362: Đào sinh
 • Chương 363: Lấy một địch trăm vạn
 • Chương 364: Thần cách
 • Chương 365: Muốn Thần cách?
 • Chương 366: Lời tiên đoán của Bối Lỗ Đặc
 • Chương 367: Hồi gia
 • Chương 368: Thành Thần
 • Chương 369: Phân Phối bảo vật
 • Chương 370: Đại tác động
 • Chương 371: Cuộc chiến diệt thế 5000 năm trước
 • Chương 372: Sát hướng Thánh đảo
 • Chương 373: Mạt nhật hàng lâm
 • Chương 374: Đại lục mang chiến trận
 • Chương 375: Phủ xuống
 • Chương 376: Kỳ Cát Tháp đại nhân!
 • Chương 377: Nhất dạ
 • Chương 378: Chuyện xấu
 • Chương 379: Bắt đầu tiềm tu
 • Chương 380: Da Lỗ bái phỏng
 • Chương 381: Đột biến
 • Chương 382: Năm năm
 • Chương 383: Tông giáo thần bí
 • Chương 384: Chỉ dẫn
 • Chương 385: Khống chế
 • Chương 386: Da Lỗ
 • Chương 387: Hồn Ti
 • Chương 388: Lâm Lôi thành thần
 • Chương 389: Nguyên tố Hải dương
 • Chương 390: Tử huyết, Bàn long
 • Chương 391: Tất tu khứ
 • Chương 392: Bàn Long giới chỉ
 • Chương 393: Bính tử
 • Chương 394: Đại vu sư đích di vật
 • Chương 395: Thần cách phân phối
 • Chương 396: Hắc Lỗ
 • Chương 397: Thần cấp cường giả ‘Mục Ba’
 • Chương 398: Thần khí cùng thần
 • Chương 399: Nạn dân triều
 • Chương 400: Giang đỉnh
 • Chương 401: Trảo nha
 • Chương 402: Áo Lợi Duy Á tới
 • Chương 403: Bác sa đại đê
 • Chương 404: Bồi tiếu kiểm?
 • Chương 405: Sấm đại họa liễu!
 • Chương 406: Vị diện ngục giam
 • Chương 407: Rời đi
 • Chương 408: Biến thiên
 • Chương 409: Càn rỡ
 • Chương 410: Thanh âm
 • Chương 411: Truyền thuyết
 • Chương 412: Thúc thủ tựu cầm
 • Chương 413: Vẫn lạc
 • Chương 414: Cập thì
 • Chương 415: Căn cơ
 • Chương 416: Thần cách của Đức Tư Lê
 • Chương 417: Quyết định của Đức Tư Lê
 • Chương 418: Ngàn năm chi kỳ
 • Chương 419: Nhị cường liên thủ
 • Chương 420: Không cam lòng
 • Chương 421: Chiết phản
 • Chương 422: Truyền âm
 • Chương 423: Bối Bối thành thần
 • Chương 424: Huyền áo cao đê
 • Chương 425: Vô địch đích thượng vị thần
 • Chương 426: Tứ đại trung vị thần
 • Chương 427: Chấn nhiếp
 • Chương 428: Tát Địch Tư Tháp
 • Chương 429: Tử vong sơn mạch
 • Chương 430: Tử vong áo bí
 • Chương 431: Quê quán
 • Chương 432: Chủ nhân Đồng La sơn
 • Chương 433: Đồng La Sơn
 • Chương 434: Nguyên tố đích tu luyện
 • Chương 435: Sở vị ‘thiết tha’
 • Chương 436: Đại địa mạch động
 • Chương 437: Địa và phong
 • Chương 438: Nộ khí nan bình
 • Chương 439: Hắc ám hòa hỏa diễm
 • Chương 440: Bái kiến
 • Chương 441: Bí mật
 • Chương 442: Vì gia tộc
 • Chương 443: Quy đồ kiếp sát
 • Chương 444: Họa xà thêm túc
 • Chương 445: Khê thủy, đại dương?
 • Chương 446: Sậu biến
 • Chương 447: Thực lực của Bối Lỗ Đặc
 • Chương 448: Lạc cực sinh bi
 • Chương 449: Chỉ có một người
 • Chương 450: U Lam Phủ
 • Chương 451: Kính nguyệt nhai
 • Chương 452: Mặc thạch
 • Chương 453: Hắc Long bộ lạc
 • Chương 454: Đế Dực thành
 • Chương 455: Ác ma huân chương
 • Chương 456: Nhãn hồng
 • Chương 457: Huyết chiến
 • Chương 458: Thích giả sinh tồn
 • Chương 459: Xử xử gian hiểm
 • Chương 460: Đế Dực thành đích tam tọa thành bảo
 • Chương 461: Tầng ba
 • Chương 462: Luyện hóa trong nháy mắt
 • Chương 463: Muốn động thủ sao?
 • Chương 464: Ác Ma Thành bảo
 • Chương 465: Đế Dực Ác Ma
 • Chương 466: Trung vị thần cảnh giới
 • Chương 467: Huyền ảo dung hợp, thực lực đại tiến
 • Chương 468: Nguyệt lượng hồ
 • Chương 469: Phấn hồng sắc đích vụ
 • Chương 470: Pháo hôi
 • Chương 471: Hỗn loạn
 • Chương 472: Tử thần khôi lỗi
 • Chương 473: Nguyệt lượng chỉ hoàn
 • Chương 474: Hắc Y Vệ
 • Chương 475: Không đường thoát
 • Chương 476: Ngươi không thể giết ta
 • Chương 477: Giới ca giả đắc
 • Chương 478: Điên cuồng trả thù
 • Chương 479: Sám hối chi hỏa
 • Chương 480: Thanh điểm
 • Chương 481: Hộ tống nhiệm vụ
 • Chương 482: Ác ma tề tụ
 • Chương 483: Tử thương thảm trọng
 • Chương 484: Thử
 • Chương 485: Người đông thế mạnh
 • Chương 486: Kiếm ý
 • Chương 487: Sa mạc cổ bảo
 • Chương 488: Thủ xá
 • Chương 489: Trùng trùng nguy cơ
 • Chương 490: Giọt nước mưa màu xanh
 • Chương 491: Gặp lại
 • Chương 492: Bí mật
 • Chương 493: Phong đích đột phá
 • Chương 494: Lại cố dong
 • Chương 495: Núi lửa nóng cháy
 • Chương 496: Tin tức của Áo Lợi Duy Á
 • Chương 497: Màu vàng nham tương
 • Chương 498: Trọng bảo chi tranh
 • Chương 499: Tát Lạc Mông đích nộ hỏa
 • Chương 500: Vẫn
 • Chương 501: Lệnh bài
 • Chương 502: Chủ thần lực
 • Chương 503: Giọt nước, Chủ thần lực
 • Chương 504: Trảm sát
 • Chương 505: Lĩnh ngộ
 • Chương 506: Ức vạn năm áp bức
 • Chương 507: Xuất phát hay lưu lại
 • Chương 508: Họa từ Thiên hàng
 • Chương 509: Hỏa nguyên tố
 • Chương 510: Tử Tinh sơn mạch
 • Chương 511: Vụ hải
 • Chương 512: Phúc họa
 • Chương 513: Tử quang trùng thiên
 • Chương 514: Quỷ dị vụ hải
 • Chương 515: Thượng vị thần
 • Chương 516: Tử Tinh Quái thú
 • Chương 517: Bạo phong động
 • Chương 518: Cứu người
 • Chương 519: Ấu thú
 • Chương 520: Chạy trối chết
 • Chương 521: Cuộc sống tại Tử tinh sơn mạch
 • Chương 522: Bị nhốt năm trăm năm
 • Chương 523: 108
 • Chương 524: Hắc thạch
 • Chương 525: Thập niên thải tập
 • Chương 526: Bão hòa
 • Chương 527: Xuất hải
 • Chương 528: Nam nhân cường đại
 • Chương 529: Đao phong hải đảo (thượng)
 • Chương 530: Đao phong hải đảo (hạ)
 • Chương 531: Hắc Thạch lao ngục
 • Chương 532: Tâm linh cảm ngộ
 • Chương 533: Cam Mông Đình
 • Chương 534: Thì ra là hắn
 • Chương 535: Đại chiến
 • Chương 536: Vô pháp nhận chủ
 • Chương 537: 20 năm phiêu bạt
 • Chương 538: Mịch La Đảo
 • Chương 539: Lão thục nhân
 • Chương 540: Giao phong
 • Chương 541: Huyết sắc Mịch La lệnh
 • Chương 542: Vũ Thần, Hi Tắc
 • Chương 543: Có hài tử?
 • Chương 544: Ta muốn nó phải chết
 • Chương 545: Kẻ cản ta sẽ chết
 • Chương 546: Trời long đất lở
 • Chương 547: Sống chết hai con đường
 • Chương 548: Trưởng lão áo bào màu đỏ
 • Chương 549: Hình ảnh nổi
 • Chương 550: Nơi bí mật dưới lòng đất
 • Chương 551: Bí mật
 • Chương 552: Chạy đâu cho thoát
 • Chương 553: Búa lớn
 • Chương 554: Thống lĩnh luyện ngục
 • Chương 555: Chủ thần uy năng
 • Chương 556: Tu luyện tốc độ
 • Chương 557: Về Đến U Lam Phủ
 • Chương 558: Thanh Long nhất tộc
 • Chương 559: Bắt lại
 • Chương 560: Ba Lỗ Khắc
 • Chương 561: Tối nhược tiểu đích chi mạch
 • Chương 562: Gia Tộc nguy cơ
 • Chương 563: Tông từ tẩy lễ huyền bí
 • Chương 564: Tám mươi năm
 • Chương 565: Hóa long trì
 • Chương 566: Tông từ tẩy lễ huyền bí
 • Chương 567: ‘Long Ngâm’ đích uy lực
 • Chương 568: Tham lam
 • Chương 569: Ước chiến
 • Chương 570: sinh tử chiến
 • Chương 571: Bất lưu tình!
 • Chương 572: Uy tín
 • Chương 573: Trừng phạt
 • Chương 574: Trưởng lão
 • Chương 575: Trưởng lão tập hội
 • Chương 576: Đại trưởng lão
 • Chương 577: Ấm áp
 • Chương 578: Tiếp lệnh
 • Chương 579: Đưa ta một đoạn đường
 • Chương 580: Huyết sái trường không
 • Chương 581: Linh hồn hỗn loạn
 • Chương 582: Tứ dư
 • Chương 583: Tự do
 • Chương 584: Liên thủ
 • Chương 585: Vi sát
 • Chương 586: Chủ thần chi lực đích đối chiến
 • Chương 587: Trộm gà không xong mất nắm gạo
 • Chương 588: Bất cam tâm đích Bố La
 • Chương 589: Bát đại tộc trưởng
 • Chương 590: Đại uy hiếp
 • Chương 591: Quyết định
 • Chương 592: Yên tĩnh và điên cuồng
 • Chương 593: Cực mạnh công kích
 • Chương 594: Viên không liệt
 • Chương 595: Phản bội
 • Chương 596: Thần bí lai khách
 • Chương 597: Không ai
 • Chương 598: Uy Địch
 • Chương 599: Thuận đường
 • Chương 600: Kịch chiến
 • Chương 601: Một người không lưu
 • Chương 602: Cầu cứu
 • Chương 603: Tính kế
 • Chương 604: Ba tháng
 • Chương 605: Sanh, Tử!
 • Chương 606: Thủ đoạn của Bối Lỗ Đặc
 • Chương 607: Hai giọt chủ thần lực
 • Chương 608: Diễn kịch
 • Chương 609: Trốn không thoát
 • Chương 610: Bối Lỗ Đặc đích giảo hoạt
 • Chương 611: Sinh lực
 • Chương 612: Nguy hiểm
 • Chương 613: Không cam lòng
 • Chương 614: Đoán sai
 • Chương 615: Đại động tĩnh
 • Chương 616: Quần chiến
 • Chương 617: Đinh trong mắt
 • Chương 618: Chuyển ky
 • Chương 619: Uy năng
 • Chương 620: Loại binh khí nào?
 • Chương 621: Lưu ảnh
 • Chương 622: Theo đuổi
 • Chương 623: Thiết Đao hạp
 • Chương 624: Trở lại Ngọc Lan đại lục
 • Chương 625: Hai ngàn năm, thương hải tang điền
 • Chương 626: Di ngôn
 • Chương 627: Khoáng thế kỳ bảo
 • Chương 628: Chiến!
 • Chương 629: Tử vong phương thức
 • Chương 630: Kinh hãi
 • Chương 631: Sơ nhập Minh giới
 • Chương 632: Bắc Hài phủ
 • Chương 633: Tái Nhân Đặc
 • Chương 634: Chịu chết
 • Chương 635: U Minh sơn
 • Chương 636: U Minh Quả
 • Chương 637: Hồng phát thiếu nữ
 • Chương 638: Đề tỉnh, Rắn và cây
 • Chương 639: Bị lạc
 • Chương 640: Lục xà
 • Chương 641: Giết chóc trong khu vực sương xám!
 • Chương 642: Tình huống quỷ dị
 • Chương 643: May hay Rủi?
 • Chương 644: U Minh quả xuất hiện
 • Chương 645: Lựa chọn
 • Chương 646: Chủ thần sứ giả
 • Chương 647: Hậu quả
 • Chương 648: Vô địch
 • Chương 649: Không có năng lực
 • Chương 650: Chúa tể tử vong
 • Chương 651: Minh giới chi tâm
 • Chương 652: Dục vọng
 • Chương 653: Diễm Cốt sơn
 • Chương 654: Mục tiêu
 • Chương 655: Xích Nham lĩnh chủ
 • Chương 656: Quật khởi
 • Chương 657: Không thể ngăn cản
 • Chương 658: Mồi lửa
 • Chương 659: Phong vân tụ hội
 • Chương 660: Cuộc chiến đỉnh phong
 • Chương 661: Tuyệt chiêu cuối cùng
 • Chương 662: Thắng thua
 • Chương 663: Bốn màu huy chương
 • Chương 664: Nguy cơ
 • Chương 665: Đến nơi!
 • Chương 666: Lựa chọn
 • Chương 667: Hạ sát thủ
 • Chương 668: Hắc Mặc Tư
 • Chương 669: Danh tiếng
 • Chương 670: Vô tâm sáp liễu
 • Chương 671: Trữ tĩnh đích tâm
 • Chương 672: Kiến liễu tựu đào
 • Chương 673: 60 năm ở chiến trường vị diện
 • Chương 674: Nhóm ba người
 • Chương 675: Một khởi đầu mới
 • Chương 676: Thiên phú thần thông
 • Chương 677: Trận chiến đấu tiên
 • Chương 678: Biến hoá
 • Chương 679: Năm trăm năm
 • Chương 680: Một đối bốn
 • Chương 681: Hồ lô
 • Chương 682: Đệ nhất gia tộc
 • Chương 683: Đây là cái gì?
 • Chương 684: Chém giết
 • Chương 685: So sánh sự tiêu hao
 • Chương 686: Tảng đá
 • Chương 687: Lấy máu nhận chủ Hoàng Quan
 • Chương 688: Tuyệt chiêu
 • Chương 689: Thốn địa xích thiên
 • Chương 690: Thanh Hỏa
 • Chương 691: Ý chí
 • Chương 692: Ý chí phong phát
 • Chương 693: Ác mộng phủ xuống
 • Chương 694: Giết chết
 • Chương 695: Kết quả
 • Chương 696: Tổ hợp
 • Chương 697: Chiến đấu chưa chấm dứt
 • Chương 698: Không muốn sống?
 • Chương 699: Lâm Lôi chết
 • Chương 700: Sinh tử một đường
 • Chương 701: Kiên cường
 • Chương 702: Thuế biến, phá kiển thành điệp
 • Chương 703: Con đường tới đỉnh phong
 • Chương 704: Linh hồn lực!
 • Chương 705: Thời gian trôi qua
 • Chương 706: Tinh Hà cường giả tụ họp
 • Chương 707: Yêu cầu của Bối Bối
 • Chương 708: Đại quyết chiến
 • Chương 709: Thực lực của Lâm Lôi
 • Chương 710: Tinh hà quyết chiến
 • Chương 711: Tuyệt chiêu tối hậu
 • Chương 712: Tiêu điểm
 • Chương 713: Ai sống? Ai chết?
 • Chương 714: Quy đồ
 • Chương 715: Khắp nơi quy tụ
 • Chương 716: Phụ tử
 • Chương 717: Chạy trốn kiếp nạn
 • Chương 718: Thực lực
 • Chương 719: Sự biến hóa của gia tộc
 • Chương 720: Cự tuyệt
 • Chương 721: Chí cao thần khí
 • Chương 722: Áo Lợi Duy Á
 • Chương 723: Đi chỗ nào trước?
 • Chương 724: Bác trữ
 • Chương 725: Cả ba cùng sai
 • Chương 726: Thiên Sơn phủ chủ
 • Chương 727: Bất tử?
 • Chương 728: Chín khối linh châu huyền bí
 • Chương 729: Thực giả
 • Chương 730: Chủ Thần giáng lâm
 • Chương 731: Một mạng
 • Chương 732: Dò xét
 • Chương 733: Khôi hài
 • Chương 734: Trang giấy
 • Chương 735: Thiên niên tuế nguyệt
 • Chương 736: Tứ Thần lực dung hợp
 • Chương 737: Thực thực giả giả
 • Chương 738: Hồng Lăng Tinh Toản
 • Chương 739: Thân phận
 • Chương 740: Mãnh liệt
 • Chương 741: Tranh đoạt
 • Chương 742: Yếu hại
 • Chương 743: Hý lộng
 • Chương 744: Cầu xin tha thứ
 • Chương 745: Chí cao Thần Giám
 • Chương 746: Chúa Tể giáng lâm
 • Chương 747: Liều chết! Chuyển ngoặt!
 • Chương 748: Chúng thần giáng lâm
 • Chương 749: Ẩn tàng thực lực
 • Chương 750: Uy Bức
 • Chương 751: Chín đại cường giả
 • Chương 752: Thẩm thấu
 • Chương 753: Sư Tâm Thành
 • Chương 754: Phù điêu
 • Chương 755: Hồng Lăng Tinh Toản xuất hiện
 • Chương 756: Chuẩn bị 2 phương án
 • Chương 757: Thực lực đáng sợ của Lâm Lôi
 • Chương 758: Khí thế và Chết lặng
 • Chương 759: Chạy đi đâu?
 • Chương 760: Thực lực thực sự của Bối Lỗ Đặc
 • Chương 761: Bối Lỗ Đặc – Chủ thần?
 • Chương 762: Chặn giết
 • Chương 763: Thành công
 • Chương 764: Tính mạng chí cao thần
 • Chương 765: Tầng thứ mười tám
 • Chương 766: Chân tướng vạn năm trước
 • Chương 767: Chủ Thần Lâm Lôi
 • Chương 768: Sáng tạo ma pháp, dung hợp chủ thần!
 • Chương 769: Ký thác
 • Chương 770: Long Huyết đại lục
 • Chương 771: Khẩn cầu
 • Chương 772: Năm nghìn năm
 • Chương 773: Kiếm ý
 • Chương 774: Liệp sát, phong khởi
 • Chương 775: Thực lực sơ hiện
 • Chương 776: Trừng phạt
 • Chương 777: Chủ thần tụ tập
 • Chương 778: Ý niệm tham lam
 • Chương 779: Vô tội
 • Chương 780: Mười trận thắng liên tiếp ban thưởng
 • Chương 781: Thần thú Ô Côn
 • Chương 782: Yêu cầu của Áo Phu
 • Chương 783: Động thủ, giết!
 • Chương 784: Ngoài ý liệu
 • Chương 785: Quân bài tẩy
 • Chương 786: Thần thiên sứ 12 cánh
 • Chương 787: Chín trận thắng liên tiếp
 • Chương 788: Trở lại Quang minh thần vị diện
 • Chương 789: Cái giá phải trả
 • Chương 790: Trí nhớ
 • Chương 791: Bắt đầu hành động
 • Chương 792: Phong liệp giả
 • Chương 793: Chủ thần sứ giả
 • Chương 794: Gặp lại
 • Chương 795: Điểm nghi vấn
 • Chương 796: Bố Lạp tộc
 • Chương 797: Luân hồi
 • Chương 798: Thiên niên
 • Chương 799: Tối chung quyết chiến
 • Chương 800: Đoạt mục
 • Chương 801: Hoang ngôn
 • Chương 802: Lửa giận của Lâm Lôi
 • Chương 803: Chúa tể chi chiến
 • Chương 804: Chẳng lẽ hắn là ?
 • Chương 805: Địa hoả thuỷ phong
 • Chương 806: Cái tên mới – Đại kết cục (thượng)
 • Chương 807: Địa hoả thuỷ phong
 • Chương 808: Tân danh tự – Đại kết cục(thượng)
 • Chương 809: Cái tên mới – Đại kết cục (hạ)
 • Bàn Long – Chắc hẳn ai đã là fan của thể loại Tiên Hiệp đều biết đến tác phẩm này. Bàn Long đã từng làm mưa làm gió gây ra bao lũ lụt của giới tu chân.

  Với 1 kết cấu rất hợp lý và logic, những diễn biến bất ngờ làm cho đọc giả phải đắm chìm vào nó. Cốt truyện của Bàn Long diễn ra ở thế giới của các ma pháp sư và kiếm sĩ. Chàng thanh niên Lâm Lôi Ba Lỗ Khắc sinh ra trong gia đình mang dòng máu truyền thừa của Thanh Long tộc trong Tứ đại thần thú gia tộc. Với thiên phú tu luyện kinh người vươn lên, tới đỉnh cao tại Ngọc Lan đại lục sau đó phi thăng đến Chí cao vị diện tranh đấu với các vị chúa tể – những người đứng đầu của các vị diện này…

  Có thể bạn thích sách  Giang Hồ Thập Ác