Akio Morita Và Sony – Kiến Tạo Nền Giải Trí Tương Lai

Danh mục: Tác Giả: